Rok kościelny

NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTA MATKI BOŻEJ

Niepokalane Poczęcie

(8 grudnia)

Święto przypomina nam, że Maryja już od pierwszej chwili swego życia, od chwili poczęcia, była wolna od wszelkiego grzechu, także pierworodnego.

Zwiastowanie

(25 marca)

Rozważamy ufną wiarę Maryi i Jej posłuszeństwo Bogu.

Królowej Polski

(3 maja)

Prosimy Matkę Bożą o opiekę nad naszym krajem.

Wniebowzięcie

(15 sierpnia)

Radujemy się, że Maryja już teraz z duszą i ciałem przebywa w chwale, którą i my osiągniemy po zmartwychwstaniu ciał i Sądzie Ostatecznym. Ta uroczystość, jako bardzo starożytna, zajmuje szczególne miejsce wśród świąt maryjnych. Dlatego też bardzo bogata jest treść dzisiejszych czytań biblijnych.

Skarbiec Modlitw i Pieśni Katowice 1975r.

Powrót