św. Arnold Janssen
Wspomnienie 15 stycznia

"Największym i najważniejszym aktem miłości bliźniego jest głoszenie Dobrej Nowiny"

Arnold Janssen (1837 - 1909) urodził się w Goch w Niemczech. Od wczesnej młodości pragnął zostać misjonarzem. Kulturkampf i prześladowania Kościoła przez Bismarcka zmusiły młodego kapłana do wyjazdu za granicę. Wyemigrował do Holandii i w małej miejscowości Steyl nad brzegiem rzeki Mozy, założył w 1875 zgromadzenie misyjne, które nazwał Zgromadzeniem Słowa Bożego. Pragnął w ten sposób zwrócić uwagę na słowo Boże, które misjonarze - werbiści głoszą na całym świecie. Przede wszystkim jednak miał na myśli Wcielone Słowo Boże - Jezusa Chrystusa. Z czasem dostrzegł, że dzieło misyjne Kościoła potrzebuje pomocy kobiet. W związku z tym założył Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego oraz Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji. W chwili śmierci A. Janssena Werbiści liczyli ponad 1000 współbraci - misjonarzy, a liczba sióstr wynosiła około 500. To wszystko osiągnął dzięki swej pracowitości i systematyczności, a nade wszystko dzięki poświęceniu i zaufaniu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. 19 października 1975 w stulecie istnienia Zgromadzenia Słowa Bożego został ogłoszony błogosławionym przez papieża Pawła VI. 5 października 2003 został ogłoszony świętym

Tygodnik PARAFIANIN Nr 6(143) 8 luty 2004r.

<< wywołanie menu święci i błogosławieni