.

2 grudnia

bł. ks. Jan Franciszek Macha
1914 - 1942

Ksiądz Jan Franciszek Macha urodził się 18 stycznia 1914 roku w Chorzowie. Uczęszczał do szkoły ludowej w Chorzowie, a następnie do Gimnazjum Klasycznego w Królewskiej Hucie. Od najmłodszych lat miał wiele pasji - angażował się w harcerstwo, kółko historyczne i literackie, uczył się grać na skrzypcach i fortepianie, należał do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Żywego Różańca. W klubie Azoty Chorzów trenował piłkę ręczne - ze swoją drużyną wywalczył medale srebrny i brązowy na Mistrzostwach Polski.

Po zdaniu matury złożył podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego, które zostało odrzucone z braku miejsc. Przez rok studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego, po czym ponownie zgłosił się do seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1939 roku z rąk bp. Stanisława Adamskiego.

Wraz z wybuchem II wojny światowej rozpoczął posługę w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Tam od początku angażował się w pomoc charytatywną, którą kierował do wszystkich potrzebujących, niezależnie od ich pochodzenia i wyznania. Zorganizował konspiracyjną siatkę pomocową, w którą zaangażowanych było ok. 4000 osób. Mimo przesłuchań na gestapo nie zrezygnował z działalności charytatywnej. We wrześniu 1941 roku został aresztowany i osadzony najpierw w Policyjnym Więzieniu Zastępczym, a potem wwiezieniu w Mysłowicach. Torturowany, nie wydał nikogo ze współpracowników, a innych więźniów otaczał opieką duszpasterską; modlił się także za swoich oprawców. W lipcu 1942 roku został skazany na karę śmierci za zdradę stanu. Osadzony w celi śmierci katowickiego więzienia, nie stracił ufności w Bożą opiekę.

Został stracony poprzez ścięcie na gilotynie krótko po północy
3 grudnia 1942 roku. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się
na wniosek arcybiskupa Wiktora Skworca w styczniu 2013 roku.

bł. ks. Jan Franciszek Macha
urodzony dla świata 18 stycznia 1914 roku,
Święcenia kapłańskie czerwcu 1939 roku
urodzony dla nieba 3 grudnia 1942 roku,
beatyfikowany 20 listopada 2021 roku,
wspomnienie 2 grudnia

* * *

Modlitwa o łaskę
za wstawiennictwem
bł. ks. Jana Machy

Wszechmogący Boże,
Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś
z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa
kapłana Jana,

który z natchnienia Ducha Świętego
pełnił dzieła miłosierdzia
i oddał życie za swoich bliźnich;

udziel mi za jego wstawiennictwem łaski,
o którą pokornie Cię proszę...
Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej Jedyny,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Źródło: www.janmacha.gosc.pl

.

góra

.

<< wywołanie menu święci i błogosławieni