O św. Pawle VI papieżu
Encykliki
Nauka bł. Pawle VI papieża
Dokumenty Soboru
Watykańskiego II

.