.

DOKUMENTY PAPIESKIE

.

Encyklika Ojca Świętego Piusa XII
O świętym dziewictwie
(SACRA VIRGINITAS)

Rzym u św. Piotra dnia 25 marca 1954 Roku

.

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ...

.

ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO PIUSA XII

O ŚWIĘTYM DZIEWICTWIE

(SACRA VIRGINITAS)
 

Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów,
i innych Ordynariuszów miejscowych, którzy zachowują pokój i jedność
ze Stolicą Apostolską.
 

Fragmenty

------

.

Dan w Rzymie u św. Piotra dnia 25 marca,
w Uroczystość Zwiastowania Błogosławionej Dziewicy Maryi
w Roku 1954, Pontyfikatu Naszego 16.
 

Papież Pius XII

* * * 

"Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie": miesięcznik Duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej. Rok XLI, marzec 1959, nr 3, ss. 130-156. (a)
 

Tłumaczenie w kilku miejscach nieznacznie poprawiono. Przypisy dodano na podstawie wydania łacińskiego w: 1) "Acta Apostolice Sedis" (1954) pp. 161-191 i 2) Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santit? Pio XII, XVI, Sedicesimo anno di Pontificato, 2 marzo 1954 - 1 marzo 1955, pp. 371-398. Tipografia Poliglotta Vaticana. (Red. Ultra montes).

Pobrano: 4.07.2021r.

Źródło: http://www.ultramontes.pl/

góra

Treść Encykliki

.

Powrót