23 marca

Święty Turybiusz z Mongrovejo, biskup

Turybiusz urodził się 16 listopada 1531 roku w rodzinie szlacheckiej w Mayorga - prowincja Leon (Hiszpania). Studiował prawo w Salamance i Valladolid. Był tak zdolnym prawnikiem, że król Hiszpanii Filip II powierzył mu w 1573r. obowiązki głównego sędziego inkwizycji w Grenadzie, choć nigdy tej funkcji nie pełnił człowiek świecki. W 1579 roku został również z nadania króla biskupem Limy w Peru, które była wówczas kolonią hiszpańską. Turybiusz usiłował odwoływać się od tej decyzji. W końcu jednak przyjął święcenia kapłańskie i jako arcybiskup wyjechał do Peru.

W ogromnej, prawie misyjnej diecezji próbował uporządkować życie religijne, podnieść poziom intelektualny i moralny kleru. Bronił praw miejscowej ludności. Żeby lepiej się z nimi porozumiewać, nauczył się lokalnych dialektów. W 1583r. zwołał synod prowincjonalny, w roku 1591 założył w Limie seminarium duchowne, pierwsze w Ameryce. Ochrzcił i bierzmował ponad pół miliona Indian, przemierzając przy tym setki kilometrów swojej diecezji o powierzchni ponad 450 tys. km kwadratowych. Był człowiekiem modlitwy. Prowadził życie pełne umartwienia.

Zmarł podczas pasterskiej wizytacji w Sana (Wicekrólestwo Peru) 23 marca 1606 roku. Beatyfikował go Innocenty XI w 1679r., kanonizował Benedykt XIII w 1726r. Jest patronem walki o prawa ludności rdzennej oraz państwa Peru.

Święty Turybiusz z Mongrovejo, biskup
urodzony dla świata 16 listopada 1531 roku,
urodzony dla nieba 23 marca 1606 roku,
beatyfikowany 1679 roku,
kanonizowany 1726 roku,
wspomnienie 23 marca

Źródło: brewiarz.pl Ostatnia aktualizacja: 28.02.2014

.

<< wywołanie menu święci i błogosławieni