Święta Małgorzata Maria Alacoque: Poznaj historię i świętość tej niezwykłej kobiety

Święta Małgorzata Maria Alacoque: Poznaj historię i świętość tej niezwykłej kobiety
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 9 min.

Św. Małgorzata Maria Alacoque to niezwykła postać w historii Kościoła katolickiego. Była mistyczką, która doświadczyła wizji Chrystusa, podczas których Pan Jezus polecił jej szerzyć na świecie nabożeństwo do Jego Najświętszego Serca. Mimo trudności i przeciwności, Małgorzata wiernie realizowała swoją misję, stając się apostołką kultu Serca Jezusowego. W swoim krótkim życiu dawała piękne świadectwo pobożności, pokory i miłości do Boga. W artykule przybliżę niezwykłą historię i świętość Małgorzaty Marii Alacoque - mistyczki, która swoim życiem i posłannictwem zachwyciła Kościół.

Kluczowe wnioski:
 • Małgorzata Maria Alacoque miała bardzo bliską relację z Jezusem, co zaowocowało szerzeniem kultu Jego Serca.
 • Mimo wielu trudności i nieprzychylności otoczenia, wiernie wypełniała misję daną jej przez Chrystusa.
 • Jej życie mistyczne i heroiczna pobożność zachwyciły Kościół katolicki.
 • Została ogłoszona świętą i doktorem Kościoła, a jej wspomnienie obchodzimy 16 października.
 • Jest patronką Polski, a jej życie stanowi wzór świętości dla wszystkich katolików.

Niezwykłe objawienia św. Małgorzaty Marii AlacoqueMałgorzaty Marii Alacoque

Św. Małgorzata Maria Alacoque przeżyła szereg niezwykłych objawień, podczas których Pan Jezus osobiście przemawiał do niej. W 1673 roku, gdy przebywała na modlitwie w kaplicy, ukazał jej się Chrystus ukrzyżowany. Jezus otworzył swoją pierś i pokazał jej swoje kochające i cierpiące Serce. Poprosił Małgorzatę, aby czciła Jego Serce przez Komunię Świętą w pierwsze piątki miesiąca. Był to początek misji szerzenia nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kolejne objawienia Małgorzaty Marii miały miejsce w latach 1674-1675 w Paray-le-Monial. Podczas ekstazy Chrystus ukazywał jej swoje cierpiące Serce, które tak bardzo kocha ludzi, lecz oni odpowiadają na Jego miłość oziębłością i niewdzięcznością. Żądał wynagrodzenia przez nocne czuwania w Getsemani w każdy czwartek. Prosił również o obchodzenie Święta Jego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała. Te wizje dały początek kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Reakcja otoczenia na objawienia

Objawienia Małgorzaty Marii spotkały się początkowo z niedowierzaniem i drwinami ze strony sióstr z klasztoru i kapłanów. Uważano je za złudzenia i oszustwa. Małgorzata została poddana licznym próbom i pokutom mającym zweryfikować prawdziwość jej wizji. Dopiero po latach, dzięki poparciu wybitnych teologów, uznano autentyczność jej doświadczeń mistycznych.

Objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque wpłynęły na rozwój kultu Najświętszego Serca Jezusowego w Kościele katolickim. Jej posłannictwo przyniosło obfite owoce duchowe, choć spotkało się na początku ze zdecydowaną nieufnością otoczenia.

Pobożność i umartwienia św. Małgorzaty MariiMałgorzaty Marii

Św. Małgorzata Maria Alacoque odznaczała się heroiczną pobożnością i praktykowaniem różnych umartwień. Już od najmłodszych lat prowadziła intensywne życie modlitewne, spędzając długie godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu. Często podejmowała posty, nosiła włosiennicę i biczowała się surowymi karami.

Wiele godzin poświęcała na rozmyślanie o Męce Pańskiej. Praktykowała także nocne czuwania, zwłaszcza w czwartki, dla wynagrodzenia za grzechy ludzkości i zniewagi wyrządzone Sercu Jezusowemu. Te umartwienia i pokuty ofiarowywała w intencji nawrócenia grzeszników i za zakonnice ze swojego klasztoru.

Wpływ rekolekcji na pobożność Małgorzaty Marii

W 1674 roku, podczas rekolekcji prowadzonych przez jezuitę o. Rolina, Małgorzata Maria doświadczyła mistycznego zjednoczenia z Chrystusem. Od tej pory jej pobożność nabrała jeszcze bardziej kontemplacyjnego charakteru. Skupiła się na wynagradzaniu Boskiemu Sercu za grzechy ludzkości poprzez komunię świętą i godziny adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

Intensywne życie duchowe i praktykowanie różnych umartwień czyniły ze św. Małgorzaty Marii prawdziwą mistrzynię modlitwy i pokuty. Jej przykład pociągał do naśladowania inne zakonnice i wiernych świeckich. Do dziś stanowi inspirację dla pogłębiania życia mistycznego.

Czytaj więcej: Święta Julita - Historia, ciekawostki i znaczenie imienia w świecie religii

Kult Najświętszego Serca Jezusowego wpływ św. Małgorzaty MariiMałgorzaty Marii

Św. Małgorzata Maria Alacoque odegrała kluczową rolę w rozwoju nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. To właśnie do niej skierował Chrystus prośbę, aby rozszerzała cześć oddawaną Jego Boskiemu Sercu.

Małgorzata wiernie realizowała to zadanie mimo wielu trudności i nieprzychylności ze strony przełożonych. Swoim autentycznym życiem duchowym dawała świadectwo prawdziwości przeżywanych objawień.

Największym pragnieniem mojego Serca jest, aby ludzie oddawali Mu cześć w Sakramencie Miłości i przez czynienie godziny adoracji dla wynagrodzenia zniewag.

Słowa, które Chrystus skierował do św. Małgorzaty Marii, trafnie oddają istotę nabożeństwa do Jego Boskiego Serca - ma ono polegać przede wszystkim na Komunii Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu w duchu wynagrodzenia i zadośćuczynienia.

Dzięki Małgorzacie Marii Alacoque ta forma kultu stopniowo rozpowszechniła się w Kościele powszechnym i trwa do dziś, przynosząc obfite owoce duchowe.

Małgorzata Maria Alacoque patronka PolskiMałgorzata Maria Alacoque patronka Polski

Święta Małgorzata Maria Alacoque: Poznaj historię i świętość tej niezwykłej kobiety

Św. Małgorzata Maria Alacoque została ogłoszona główną patronką Polski przez papieża Benedykta XV w 1920 roku. Jej wstawiennictwu przypisuje się odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. W uznaniu tego Sejm RP uchwalił dzień 22 października Świętem Niepodległości.

Św. Małgorzata Maria jest również patronką diecezji toruńskiej i opolskiej oraz Straży Granicznej. Jej relikwie znajdują się w wielu kościołach w Polsce. Sanktuarium Archidiecezji Warszawskiej w Studziance Warszawskiej nosi wezwanie św. Małgorzaty Marii Alacoque - Apostołki Serca Jezusowego.

Małgorzatę Marię szczególnie czczą w Polsce katolicy świeccy i osoby duchowne. Jej wstawiennictwa wzywa się w intencjach dotyczących uświęcenia kapłanów i życia zakonnego oraz nawrócenia grzeszników. Jako patronka Polski pozostaje dla nas przewodniczką w dochowywaniu wierności Bogu i tradycji katolickiej.

Małgorzata Maria mistrzyni życia duchowegoMałgorzata Maria mistrzyni życia duchowego

Św. Małgorzata Maria Alacoque była niezwykłą mistrzynią życia duchowego. Już jako dziecko wyróżniała się pobożnością i pragnieniem całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Po wstąpieniu do klasztoru wizytek prowadziła surowe, pełne umartwień życie, poświęcając wiele godzin na modlitwę i kontemplację.

Jej relacja z Chrystusem miała wyjątkowo mistyczny i głęboki charakter. Podczas ekstaz kontemplowała tajemnice Męki Pańskiej, a przede wszystkim tajemnicę Boskiego Serca, które tak bardzo ukochała. Te doświadczenia czyniły ją prawdziwą mistrzynią życia wewnętrznego.

1647 Urodzenie Małgorzaty Marii
1671 Wstąpienie do klasztoru w Paray-le-Monial
1675 Główne objawienia dot. kultu Serca Jezusowego

Dzięki swojemu autentycznemu życiu modlitewnemu i mistycznemu doświadczeniu Małgorzata Maria została nie tylko apostołką nabożeństwa do Najświętszego Serca, lecz także prawdziwą mistrzynią kontemplacji, wzorem do naśladowania dla wielu dusz pragnących pogłębić swoją relację z Bogiem.

Małgorzata Maria Alacoque jej niezwykła świętośćMałgorzata Maria Alacoque jej niezwykła świętość

Św. Małgorzata Maria Alacoque wyróżniała się niezwykłą świętością, która objawiła się już w jej dzieciństwie. Prowadziła intensywne życie modlitewne pełne umartwień i pokuty. Jej relacja z Jezusem miała mistyczny charakter - kontemplowała tajemnice Męki Pańskiej, a przede wszystkim tajemnicę kochającego Boga w Najświętszym Sercu.

Mimo wielu trudności i upokorzeń ze strony przełożonych i sióstr Małgorzata wiernie wypełniała misję, którą Chrystus jej powierzył - rozszerzanie czci dla Jego Boskiego Serca. Jej autentyczne życie duchowe oraz posłuszeństwo względem woli Bożej zjednały Małgorzacie wielki szacunek i uznanie jej świętości.

 • Odznaczała się głęboką pobożnością i praktykowaniem surowych umartwień
 • Przeżyła mistyczne objawienia Pana Jezusa
 • Była wierna misji rozszerzania nabożeństwa do Najświętszego Serca
 • Dawała świadectwo heroicznej cnoty posłuszeństwa względem przełożonych
 • Została wyniesiona na ołtarze i ogłoszona świętą przez Kościół katolicki

Niezwykła świętość życia oraz posłannictwo św. Małgorzaty Marii Alacoque czynią z niej jedną z bardziej fascynujących postaci mistycznych w historii Kościoła. Jej przykład pociąga do naśladowania i jest inspiracją do pogłębiania życia duchowego dla wielu wiernych.

Podsumowanie

W artykule przybliżyliśmy niezwykłą postać św. Małgorzaty Marii Alacoque. Była ona wybitną mistyczką, która poprzez swoje życie modlitwy i kontemplacji zasłużyła sobie na miano jednej z największych świętych w historii Kościoła. Jej relacja z Chrystusem była niezwykle głęboka - doświadczała mistycznych objawień, podczas których Pan Jezus powierzył jej misję szerzenia czci dla Swojego Najświętszego Serca.

Mimo wielu trudności ze strony otoczenia, Małgorzata Maria pozostała wierna zadaniu danemu jej przez samego Boga. Jej heroiczna wiara, pobożność i posłuszeństwo zjednały jej podziw i szacunek. Po śmierci została ogłoszona świętą i doktorem Kościoła. Obecnie czczona jest jako jedna z głównych patronów Polski. Jej przykład pociąga do naśladowania i stanowi inspirację do pracy nad własnym życiem duchowym. Mam nadzieję, że artykuł pozwolił Ci choć trochę lepiej poznać tę fascynującą świętą!

Św. Małgorzata Maria Alacoque swoim autentycznym życiem modlitwy i kontemplacji dała początek kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niezwykła relacja, jaką łączyła z Chrystusem oraz posłuszeństwo Jego woli, czynią z niej prawdziwy wzór do naśladowania dla każdego chrześcijanina. Z pewnością jej orędownictwu i opiece możemy śmiało powierzać siebie i swoich bliskich!

Mam nadzieję, że artykuł pozwolił Ci przynajmniej w pewnym stopniu poznać fascynującą historię św. Małgorzaty Marii Alacoque. Jeśli masz ochotę pogłębić wiedzę na jej temat albo poszukasz inspiracji do pracy nad swoją relacją z Bogiem, zachęcam do sięgnięcia po dodatkowe źródła prezentujące jej niezwykłe życie. Życzę owocnej lektury i obfitych łask za wstawiennictwem naszej Wielkiej Rodaczki!

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły