Święty Bonawentura: Poznaj dzieje i uwielbij życie wielkiego teologa

Święty Bonawentura: Poznaj dzieje i uwielbij życie wielkiego teologa
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 5 min.

Św. Bonawentura to jedna z najważniejszych postaci w historii zakonu franciszkańskiego i Kościoła katolickiego XIII wieku. Był genialnym teologiem, filozofem, mistykiem i reformatorem, który odegrał kluczową rolę w rozwoju myśli scholastycznej oraz umocnieniu franciszkańskiej reguły. W artykule przybliżamy jego niezwykłe, pełne osiągnięć życie - od młodości aż po śmierć i kanonizację. Poznasz koleje jego kariery naukowej, dowiesz się o reformie zakonu, przeczytasz o głównych dziełach teologicznych. Zapraszamy do fascynującej podróży śladami św. Bonawentury!

Kluczowe wnioski:

 • Św. Bonawentura był jednym z najwybitniejszych umysłów XIII wieku, który zreformował zakon franciszkański.
 • Jego najsłynniejszym dziełem jest Itinerarium mentis in Deum, traktat mistyczny o drodze duszy do Boga.
 • Został mianowany generałem zakonu franciszkańskiego i przyczynił się do ugruntowania jego reguły.
 • Był wybitnym wykładowcą na Uniwersytecie Paryskim i ważną postacią sporu z arystotelikami.
 • Został kanonizowany w 1482 roku, a w 1925 ogłoszony Doktorem Kościoła.

Wczesne lata życia św. Bonawentury - powołanie i edukacjaśw. Bonawentury - powołanie i edukacja

Św. Bonawentura, właściwie Jan Fidanza, urodził się w 1221 roku w Bagnoregio we Włoszech. Od najmłodszych lat przejawiał głęboką wiarę i był przekonany o powołaniu do stanu duchownego. W 1238 roku wstąpił do zakonu franciszkańskiego, przyjmując imię Bonawentura - "dobrej fortuny".

Młody zakonnik wyróżniał się niezwykłymi zdolnościami intelektualnymi. Wysłano go więc na studia do Paryża, gdzie zdobył tytuł magistra sztuk wyzwolonych, a następnie magistra teologii. Bonawentura zyskał sławę błyskotliwego wykładowcy i utalentowanego pisarza.

Początki kariery uniwersyteckiej

Na Uniwersytecie Paryskim św. Bonawentura prowadził wykłady z Sentencji Piotra Lombarda - podstawowego podręcznika teologii średniowiecza. Jego interpretacje cechowały się oryginalnością i głębią. Bonawentura zyskał miano "biegłego mistrza" i "Nauczyciela pewnego".

Równocześnie aktywnie angażował się w życie zakonne, pełniąc funkcję prowincjała franciszkanów. Dał się poznać jako utalentowany przywódca o wielkiej mądrości i roztropności.

Działalność naukowa i reforma zakonu - osiągnięcia św. Bonawenturyśw. Bonawentury

W 1257 roku św. Bonawentura został wezwany do Rzymu, gdzie franciszkanie pogrążeni byli w poważnym kryzysie. Zakon odchodził od pierwotnej reguły, brakowało dyscypliny i panował rozłam.

Bonawentura jako generał zreformował zakon od wewnątrz - na nowo określił regułę ubóstwa, posłuszeństwa i pokory. Przywrócił jedność braci mniejszych, a jego reformy przetrwały wieki, stając się fundamentem franciszkanizmu.

Pan zaś dał mu łaskę, ponieważ go bardzo umiłował.

Równocześnie Bonawentura prowadził ożywioną działalność teologiczną i filozoficzną. Bronił prymatu teologii nad filozofią. Polemizował z arystotelikami, tworząc oryginalną myśl opartą na platonizmie i mistyce św. Franciszka.

Najważniejsze dzieła

Do najważniejszych dzieł św. Bonawentury tego okresu należą:

 • Komentarz do Ewangelii św. Łukasza
 • Życiorys św. Franciszka z Asyżu
 • Droga umysłu do Boga (Itinerarium mentis in Deum)

Szczególnie Itinerarium, traktat mistyczny o poznaniu i zjednoczeniu z Bogiem, uważane jest za arcydzieło św. Bonawentury.

Czytaj więcej: Odkryj, Kim Jest Pan Bóg - Przeniknij tajemnice boskości i wiary

Wybór na generała zakonu - przywództwo św. Bonawenturyśw. Bonawentury

W 1265 roku, po śmierci poprzedniego generała, św. Bonawentura został wybrany na najważniejsze stanowisko w zakonie - ministra generalnego braci mniejszych. Sprawował tę funkcję aż do śmierci w 1274 roku.

Jako przełożony odnowił dyscyplinę zakonną, na nowo zdefiniował ubóstwo franciszkanów, prowadził działalność duszpasterską i misyjną. Jego mądre przywództwo umocniło zakonOdnowił też studia teologiczne dla braci.

1257 Reforma zakonu i wybór na generała
1265 Ponowny wybór na generała zakonu
1273 Udział w Soborze Lyońskim II

Bonawentura prowadził rozległą korespondencję z władzami świeckimi i kościelnymi, angażując się w najważniejsze sprawy ówczesnego świata.

Bonawentura jako nauczyciel Akademii Paryskiej jako nauczyciel Akademii Paryskiej

Święty Bonawentura: Poznaj dzieje i uwielbij życie wielkiego teologa

W 1263 roku Bonawentura powrócił na Uniwersytet Paryski, obejmując katedrę teologii. Jego wykłady cieszyły się wielką popularnością - przyciągały tysiące studentów z całej Europy. Bonawentura uchodził za niekwestionowany autorytet.

W tym okresie napisał kolosalne dzieło teologiczne - Komentarz do Sentencji Lombarda, uważany za arcydzieło scholastyki. Bonawentura wprowadził oryginalną syntezę myśli augustiańskiej, areopagityckiej i franciszkańskiej.

Jego poglądy wywarły ogromny wpływ na późniejszych myślicieli, jak np. Joachim z Fiore czy Duns Szkot. Bonawentura uważany jest za jednego z filarów średniowiecznej teologii.

Kanonizacja i dziedzictwo św. Bonawentury we współczesnościśw. Bonawentury we współczesności

Św. Bonawentura zmarł 15 lipca 1274 roku w trakcie Soboru w Lyonie. Pochowano go w bazylice franciszkańskiej w tym mieście. Już wkrótce po śmierci otaczano go wielką czcią jako świętego.

W 1482 roku Bonawentura został formalnie kanonizowany, a w 1587 ogłoszono go Doktorem Serafickim. W 1925 roku papież Pius XI, doceniając jego olbrzymi wkład w teologię, nadał mu tytuł Doktora Kościoła.

Dzisiaj św. Bonawentura uważany jest za jednego z największych teologów w historii Kościoła. Jego intuicje mistyczne, miłość do Bożej mądrości i harmonijna myśl są nadal żywe i aktualne.

Podsumowanie

Przedstawiona historia św. Bonawentury pokazuje, jak wielkim i wszechstronnym umysłem był ten średniowieczny teolog i filozof. Jego osiągnięcia na polu nauki, przywództwa zakonnego czy reform kościelnych budzą podziw. A przy tym pozostawał skromnym zakonnikiem, wiernym ideałom św. Franciszka.

Można powiedzieć, że św. Bonawentura wniósł olbrzymi wkład w umocnienie franciszkanizmu, rozwój myśli scholastycznej oraz duchowość Kościoła. Ceniony za życia, po śmierci został ogłoszony Doktorem Kościoła. Do dziś pozostaje wzorem mądrego teologa i przewodnikiem dusz.

Mamy nadzieję, że choć w małym stopniu udało nam się przybliżyć tę niezwykłą postać i zachęcić do pogłębienia wiedzy o jego życiu i dziele. Św. Bonawentura ma nam bowiem wciąż wiele do zaoferowania - zarówno jego głęboka duchowość, jak i ponadczasowa myśl teologiczna.

Najczęściej zadawane pytania

Św. Bonawentura, właściwie Jan Fidanza, żył w XIII wieku (1221-1274). Był współczesny takim postaciom jak św. Franciszek z Asyżu, św. Tomasz z Akwinu czy król Francji św. Ludwik IX.

Św. Bonawentura dwukrotnie był wybrany ministrem generalnym zakonu braci mniejszych, czyli najwyższym przełożonym. Przeprowadził też reformę franciszkanów, przywracając pierwotną regułę.

Za arcydzieło św. Bonawentury uchodzi traktat pt. Itinerarium mentis in Deum ("Droga umysłu do Boga"), będący podsumowaniem jego mistyki. Opisuje w nim etapy zjednoczenia duszy z Bogiem.

Św. Bonawentura otrzymał ten przydomek od współbraci ze względu na swoją głęboką duchowość, zjednoczenie z Bogiem i "płonącą" miłość - podobnie jak u bibilijnych Serafinów.

Św. Bonawentura wniósł olbrzymi wkład w rozwój teologii (zwłaszcza mistyki), filozofii chrześcijańskiej, a także hagiografii (żywoty świętych) czy homiletyki. Był płodnym pisarzem i genialnym wykładowcą.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły