Wszystko, co musisz wiedzieć o św. Grzegorzu z Nazjanzu - Tajemnice świętego

Wszystko, co musisz wiedzieć o św. Grzegorzu z Nazjanzu - Tajemnice świętego
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 6 min.

Św. Grzegorz z Nazjanzu to jedna z najważniejszych postaci w historii wczesnego chrześcijaństwa. Był biskupem Konstantynopola, a także wybitnym teologiem i filozofem, którego poglądy miały ogromny wpływ na kształtowanie się doktryny Kościoła. W artykule tym przybliżymy najciekawsze fakty z jego życia, działalności i twórczości. Dowiesz się m.in. kim był, skąd pochodził, jaką pełnił funkcję w Kościele, czym się zajmował i za co został ogłoszony Doktorem Kościoła. Zapraszam do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Św. Grzegorz odegrał kluczową rolę w ukształtowaniu doktryny trynitarnej.
 • Był autorem wielu głębokich teologicznych traktatów i mów.
 • Pełnił godność biskupa Konstantynopola przez krótki czas.
 • Miał burzliwe relacje z cesarzem Konstantynopola.
 • Został ogłoszony Doktorem Kościoła za swe dokonania.

Kim był św. Grzegorz z Nazjanzu?

Św. Grzegorz z Nazjanzu urodził się ok. 329 roku w mieście Nazjanzie w dzisiejszej Turcji. Był jednym z czołowych teologów i filozofów wczesnego chrześcijaństwa.

Pochodził z zamożnej, chrześcijańskiej rodziny. Jego ojciec, św. Grzegorz, był biskupem Nazjanzu. Matka św. Grzegorza, św. Nonna, również została kanonizowana.

Grzegorz otrzymał staranne wykształcenie retoryczne i filozoficzne, studiując kolejno w Nazjanzie, Cezarei i Aleksandrii. W młodości przeżył głęboki kryzys duchowy, z którego wyszedł dzięki studiowaniu Pisma Świętego.

Nawrócenie Grzegorza

Przełomowym momentem w życiu Grzegorza było spotkanie ze św. Bazylim Wielkim, z którym się zaprzyjaźnił. To właśnie św. Bazyli namówił go do przyjęcia chrztu i porzucenia kariery świeckiej.

W 362 roku Grzegorz przyjął chrzest i został kapłanem. Razem ze św. Bazylim założył klasztor w Pontus w Kapadocji, gdzie prowadził życie modlitwy i kontemplacji.

Wczesne życie i edukacja św. Grzegorza

Św. Grzegorz urodził się w 329 roku w Nazjanzie (stąd przydomek "z Nazjanzu") jako syn biskupa tego miasta. Otrzymał staranne wykształcenie, studiując filozofię i sztukę wymowy.

Kształcił się kolejno w szkołach Nazjanzu, Cezarei i Aleksandrii, będącej wówczas ważnym ośrodkiem myśli chrześcijańskiej. Tam też poznał przyszłego św. Bazylego.

Młody Grzegorz przeżył jednak głęboki kryzys duchowy i zwątpienie w wiarę. Przełomem było dla niego ponowne przestudiowanie Pisma Świętego.

Przyjaźń ze św. Bazylim

Kluczową rolę w nawróceniu Grzegorza odegrał św. Bazyli Wielki. Gdy ponownie spotkali się w 358 r., Bazyli namówił przyjaciela do przyjęcia chrztu.

W 362 r. Grzegorz został wyświęcony na kapłana. Razem założyli klasztor, w którym prowadzili życie modlitwy i ascezy.

Czytaj więcej: Odkryj tajemnice Pulcherii, fascynującej i wpływowej postaci historii

Grzegorz jako biskup Konstantynopola

W 379 roku cesarz Teodozjusz I Wielki mianował św. Grzegorza biskupem Konstantynopola. Niestety, nominacja napotkała opór ze strony arian.

Po burzliwym soborze w 381 r. Grzegorz, rozgoryczony walkami religijnymi, zrezygnował z biskupstwa i wycofał się do rodzinnej Nazjanzu.

Mimo krótkich rządów, Grzegorz wiele zdziałał dla umocnienia Kościoła i obrony prawowierności wiary. Broniąc doktryny nicejskiej przyczynił się do zwołania Soboru Konstantynopolitańskiego I.

Konflikt z cesarzem

Relacje Grzegorza z cesarzem Teodozjuszem nie układały się dobrze. Cesarz próbował podporządkować Kościół władzy świeckiej, na co Grzegorz się nie godził.

W 380 roku Teodozjusz wydał edykt tesaloński, nakazujący wszystkim poddanym przyjęcie wiary nicejskiej. Grzegorz sprzeciwił się przymusowi w kwestiach religijnych.

Działalność i pisma św. Grzegorza

Wszystko, co musisz wiedzieć o św. Grzegorzu z Nazjanzu - Tajemnice świętego
 • Jako biskup Konstantynopola bronił czystości wiary chrześcijańskiej i przyczynił się do zwołania I Soboru Konstantynopolitańskiego (381)
 • Był autorem licznych pism teologicznych, mów i wierszy; do naszych czasów zachowało się ok. 17 tys. wersów jego poezji
 • W kazaniach poruszał zagadnienia chrystologiczne, soteriologiczne i trynitarne
 • Angażował się w obronę biednych, chorych i skrzywdzonych
 • Zwalczał herezje arianizmu i apolinaryzmu

Twórczość św. Grzegorza obejmuje bogaty zbiór mów, listów, wierszy i traktatów teologicznych. Do najważniejszych jego dzieł należą:

- 5 Mów teologicznych - 243 Listy
- Mowy w obronie życia zakonnego - Wiersze okolicznościowe i religijne
- Autobiografia - Poematy dogmatyczne

Pisma św. Grzegorza stanowią ogromne dziedzictwo myśli teologicznej. Jego styl odznacza się precyzją, pięknem języka i głębią treści.

Teologia i poglądy św. Grzegorza

Św. Grzegorz wniósł wielki wkład w rozwój doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w zakresie trynitaryzmu oraz chrystologii.

W kwestiach trynitarnych bronił współistotności osób Trójcy Świętej. Podkreślał realność i odrębność trzech Osób, przy równoczesnej jedności Bóstwa.

Poglądy chrystologiczne

Św. Grzegorz nauczał o prawdziwym człowieczeństwie i bóstwie Jezusa Chrystusa. Sprzeciwiał się tendencjom do rozdzielania obu natur w Chrystusie.

Podkreślał zjednoczenie natury boskiej i ludzkiej w jednej Osobie Syna Bożego. Jego nauka przyczyniła się do uformowania chrystologii Kościoła.

Znaczenie i dziedzictwo św. Grzegorza

Św. Grzegorz z Nazjanzu pozostawił ogromne dziedzictwo dla Kościoła i teologii. Już za życia był autorytetem i nazywany "Teologiem".

Na Wschodzie powszechnie określany jest mianem św. Grzegorza Teologa. Na Zachodzie uważany jest za jednego z czterech wielkich Doktorów Kościoła (obok Ambrożego, Augustyna i Hieronima).

Jego wkład w rozwój doktryn chrystologicznych i trynitarnych jest nie do przecenienia. Słusznie określany jest mianem Ojca teologii trynitarnej.

Podsumowanie

Św. Grzegorz z Nazjanzu to postać niezwykła. Ten wybitny teolog i filozof odegrał kluczową rolę w ukształtowaniu chrześcijańskiej doktryny trynitarnej. Bronił wiary nicejskiej, zwalczał herezje i jako biskup Konstantynopola umocnił pozycję Kościoła.

Co istotne, Grzegorz był również wspaniałym mówcą i poetą. Jego pisma odznaczają się precyzją języka, pięknem stylu i głębią przekazu. Zachowało się ok. 17 tysięcy wersów jego twórczości poetyckiej!

Ogromne znaczenie dla Grzegorza miała przyjaźń ze św. Bazylim Wielkim. To właśnie Bazyli nakłonił go do nawrócenia i przyjęcia chrztu. Razem założyli klasztor, w którym prowadzili kontemplacyjne życie.

Dziedzictwo myśli św. Grzegorza pozostaje niezwykle żywe. Na Wschodzie czci się go jako Teologa, a na Zachodzie jako jednego z czterech wielkich Doktorów Kościoła. Zasłużenie nazywany Ojcem teologii trynitarnej.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły