Wypisz Święta Maryjne - Odkryj najważniejsze uroczystości maryjne w kalendarzu

Wypisz Święta Maryjne - Odkryj najważniejsze uroczystości maryjne w kalendarzu
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 9 min.

Wypisz Święta Maryjne to idealny przewodnik dla każdego, kto chciałby poznać najważniejsze święta i uroczystości związane z Maryją w ciągu roku liturgicznego. W tym artykule wymienimy te najbardziej znane święta maryjne obchodzone w Kościele katolickim i opowiemy o ich znaczeniu. Pomoże Ci to lepiej zrozumieć kult Matki Bożej.

Kluczowe wnioski:
 • W kalendarzu liturgicznym znajduje się kilkanaście świąt ku czci Najświętszej Maryi Panny.
 • Najważniejsze z nich to m.in. Niepokalane Poczęcie, Zwiastowanie Pańskie czy Wniebowzięcie.
 • Święta te przypominają o roli Maryi w historii zbawienia i Jej szczególnej godności.
 • Znajomość świąt maryjnych pogłębia naszą wiarę i pomaga ją przeżywać.
 • W artykule znajdziesz kalendarium najważniejszych uroczystości ku czci Matki Bożej.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodzona jest 8 grudnia i upamiętnia moment poczęcia Maryi bez grzechu pierworodnego. Jest to jedyne święto maryjne, które dotyczy samego początku życia Matki Jezusa. Tego dnia czcimy przywilej, jakim obdarzył Ją sam Bóg, zachowując od zmazy grzechu pierworodnego.

Zrozumienie tajemnicy Niepokalanego Poczęcia pomaga nam docenić wyjątkową godność i świętość Maryi. Skoro poczęła się bez grzechu, to znaczy, że od samego początku była całkowicie napełniona łaską Bożą. Dzięki temu mogła później zostać Matką Zbawiciela i współpracować z Nim w dziele odkupienia ludzkości.

W tym święcie widzimy zatem, jak wielkie było przeznaczenie Maryi w Bożych planach - już od początku Jej istnienia Bóg szczególnie Ją wybrał i przygotował na tę wyjątkową misję. Niepokalane Poczęcie świadczy też o tym, że sam Bóg obdarza nas życiem, powołuje do istnienia i ma dla każdego jakiś plan - tak jak miał dla Maryi.

„Cieszy się Adam i Ewa pierwsi rodzice nasi, / Cieszy się i raduje cały rodzaj ludzki, / Bo wyszła Zorza śliczna,jw promieniach jaśnieje, / Która nas z mocy szatańskiej do Boga prowadzi”.

Ten cytat z pieśni maryjnej dobrze oddaje sens Uroczystości Niepokalanego Poczęcia - Maryja jest tą „Zorzą”, która już od początku swojego istnienia jaśniała bezgzechnością i Bożą łaską. Dzięki temu mogła nas później poprowadzić do zbawienia przez swojego Syna Jezusa.

Jak obchodzić święto Niepokalanego Poczęcia?

Aby dobrze przeżyć to święto, warto poświęcić czas na modlitwę i zastanowienie się nad tajemnicą niepokalanego poczęcia Maryi. Można też uczestniczyć we Mszy Świętej, podczas której czytany jest fragment Ewangelii o Zwiastowaniu. W wielu kościołach tego dnia odmawiana jest też litania loretańska do Matki Bożej.

Święto to daje okazję do odnowienia naszej relacji z Maryją i zawierzenia się Jej matczynej opiece. W tym dniu możemy podziękować Jej za to, że została nieskalana przez grzech, aby później pomóc nam zbliżyć się do świętości przez wiarę w Jej Syna.

Święto Matki Bożej Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też Matką Bożą Gromniczną obchodzone jest 2 lutego. W tym dniu wspominamy wydarzenie z życia Jezusa opisane w Ewangelii Łukasza, kiedy Maryja i Józef zanieśli 40-dniowe Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej.

Zgodnie z ówczesnym prawem żydowskim, każde pierworodne dziecko płci męskiej miało być poświęcone Bogu. Dlatego rodzice przynieśli Jezusa do świątyni, aby dokonać wszystkich przepisanych obrzędów. Nie zdawali sobie wtedy sprawy, że ich Syn jest prawdziwym Mesjaszem, Zbawicielem świata.

W tym wydarzeniu możemy dostrzec kolejny element misji i powołania Maryi - Ona również musiała „ofiarować” swoje Dziecko Bogu i pozwolić Mu wypełnić Jego zbawcze dzieło. Tym samym dała przykład, jak my także powinniśmy oddać się do dyspozycji Chrystusa i pozwolić Mu działać w naszym życiu.

Inne nazwy święta: Święto Ofiarowania Pańskiego
Zwyczaje: Poświęcenie świec (gromnic), procesje ze świecami
Kolor liturgiczny: Biały

Gromnice, czyli świece z wosku pszczelego poświęcane w tym dniu, symbolizują Chrystusa - Światłość świata. Zapalone gromnice niesione w procesjach wskazują, że my również powinniśmy nieść to światło wiary innym ludziom. Matka Boża Gromniczna przypomina nam o tej misji.

Czytaj więcej: Odkryj Moc Modlitwy z Litanią do Św. Sylwestra

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 25 marca i upamiętnia wydarzenie opisane na kartach Ewangelii, kiedy to Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.

W scenie Zwiastowania widzimy ogromną wiarę i pokorę młodej dziewczyny z Nazaretu, która wyraziła całkowitą gotowość wypełnienia Bożej woli: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!”. Te słowa świadczą o Jej heroicznym zawierzeniu, mimo że tajemnica macierzyństwa była dla Niej czymś niezrozumiałym.

 • Zwiastowanie zapowiada narodziny Zbawiciela, który będzie poczęty mocą Ducha Świętego.
 • Jest to jedno z najważniejszych świąt maryjnych, gdyż rozpoczyna dzieło odkupienia.
 • Tego dnia możemy na nowo zawierzyć się Jezusowi przez wstawiennictwo Maryi.

Uroczystość Zwiastowania pokazuje niezwykłą rolę Matki Bożej w dziejach ludzkości - to za Jej przyzwoleniem rozpoczęło się dzieło odkupienia świata. Dlatego też Maryja jest nazywana „Współodkupicielką” - choć zbawienie dokonało się przez Jezusa, to Ona uczestniczyła w nim w sposób szczególny.

Zwyczaje związane ze Zwiastowaniem

W wielu domach w tym dniu święci się zboże i mak, z których później przyrządza się potrawy. Te związane z rolą rośliny symbolizują Chrystusa jako „ziarno”, z którego wyrasta „chleb życia”. Z kolei mak nawiązuje do krwi Chrystusa przelanej dla naszego zbawienia.

Warto też w tym dniu odnowić akt oddania się Matce Bożej, tak jak Ona całkowicie zawierzyła się Bogu. Można to uczynić na przykład odmawiając modlitwę „Magnificat” na cześć Maryi.

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Wypisz Święta Maryjne - Odkryj najważniejsze uroczystości maryjne w kalendarzu

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzi się 31 maja. Upamiętnia ono wydarzenie sprzed narodzin Jezusa, kiedy to Maryja udała się do swojej krewnej Elżbiety, aby podzielić się radosną nowiną, że została wybrana na Matkę Mesjasza.

Kiedy Maryja pozdrowiła Elżbietę, ta odczuła radość i poruszyło się dziecko w jej łonie. Wtedy wygłosiła prorocze słowa: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. Te słowa Elżbiety potwierdzają godność i rolę Maryi jako Tej, która da światu Zbawiciela.

Święto to pokazuje wrażliwość i troskę Matki Bożej o potrzebujących. Kiedy dowiedziała się o ciąży swojej starszej krewnej, od razu wybrała się do niej z pomocą. Jest to zachęta, abyśmy również byli uważni na potrzeby innych i służyli im naszą pomocą.

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte” (Łk 1, 49)

Słowa z „Magnificat” Maryi śpiewanego u Elżbiety doskonale oddają sens tego święta. Przypomina nam ono, że powinniśmy wraz z Maryją wielbić Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał w Niej i przez Nią dla całej ludzkości.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzona 15 sierpnia upamiętnia wydarzenie z końca życia Matki Bożej, kiedy została z ciałem i duszą wzięta do nieba.

Nie znajdujemy co prawda opisu samego Wniebowzięcia w Piśmie Świętym, jednak jest ono logiczną konsekwencją Niepokalanego Poczęcia i świętości Maryi. Skoro powstała Ona bez grzechu pierworodnego, to również nie podlegała zepsuciu grobu.

Święto to uświadamia nam wyjątkową godność Matki Zbawiciela, która jako pierwsza doświadczyła chwały nieba duszą i ciałem. Jest zapowiedzią naszego przyszłego zmartwychwstania, kiedy to również zjednoczymy się z Chrystusem w niebie.

Wniebowzięta Maryja jest dla nas wzorem i przewodniczką w drodze do zbawienia. Patrząc na Nią możemy umocnić nadzieję, że jeśli wytrwamy w wierze, to i my kiedyś osiągniemy chwałę nieba.

Tradycje związane z uroczystością

Tego dnia w wielu parafiach święci się zioła i kwiaty - są one znakiem raju, do którego została wzięta Maryja. Zgodnie z tradycją wierni przynoszą je do kościołów, gdzie kapłan poświęca je podczas mszy świętej lub nabożeństwa.

Warto również aby w tym dniu odnowić swoje oddanie się Matce Bożej, prosząc aby wypraszała nam łaskę wytrwania w dobrym, byśmy mogli kiedyś razem z Nią cieszyć się chwałą nieba.

Święto Matki Bożej Różańcowej

Święto Matki Bożej Różańcowej obchodzone 7 października ustanowione zostało dla upamiętnienia zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad muzułmanami pod Lepanto w 1571 roku. Miało się ono dokonać dzięki wstawiennictwu Maryi wzywanej przez różaniec.

Święto to przypomina nam o sile modlitwy róż

Podsumowanie

W tym obszernym artykule przybliżyliśmy Ci najważniejsze święta maryjne obchodzone w ciągu roku liturgicznego. Opisaliśmy ich genezę, znaczenie oraz tradycje i zwyczaje z nimi związane. Mam nadzieję, że dzięki temu lepiej rozumiesz teraz doniosłą rolę Maryi w dziejach zbawienia i Jej znaczenie dla naszej wiary.

Zachęcam, abyś zapoznał się ze szczegółami każdego ze świąt i zastanowił jak je przeżywać, by pogłębiały Twoją duchowość. Warto wtedy uczestniczyć w liturgii, podejmować praktyki pobożne ku czci Matki Bożej oraz realizować zwyczaje ludowe.

Mam nadzieję, że ten artykuł pozwoli Ci jeszcze bardziej pokochać Maryję i częściej zwracać się do Niej w modlitwie o wstawiennictwo. Ona pragnie nas prowadzić do swego Syna i pomagać nam wzrastać w wierze oraz dochodzeniu do świętości.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące omawianych tu świąt maryjnych, to zachęcam do kontaktu. Chętnie odpowiem i wyjaśnię wszelkie wątpliwości związane z czcią Matki Bożej w Kościele.

Najczęściej zadawane pytania

W większości świąt maryjnych obowiązuje udział we Mszy św., jednak nie dotyczy to wszystkich. Obowiązkowe są tylko te święta maryjne, które zostały zaliczone przez Kościół do uroczystości: Niepokalane Poczęcie (8 grudnia) oraz Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia). Pozostałe mają rangę świąt lub wspomnień i wtedy uczestnictwo we Mszy św. nie jest obowiązkowe.

Święto Matki Bożej Gromnicznej upamiętnia wydarzenie z życia Jezusa, kiedy 40 dni po narodzeniu Maryja i Józef zanieśli Go do świątyni jerozolimskiej, aby dokonać obrzędu ofiarowania. Było to zgodne ze zwyczajem żydowskim dotyczącym pierworodnych synów. Stąd inna nazwa tego święta to Ofiarowanie Pańskie.

Zwyczaj święcenia tego dnia ziół i kwiatów nawiązuje do starotestamentowych obrazów rajskiej obfitości. Rośliny te symbolizują Eden, do którego Maryja została zabrana z ciałem i duszą, aby uczestniczyć w chwale zmartwychwstałego Chrystusa.

W Piśmie Świętym nie ma bezpośredniej wzmianki o Niepokalanym Poczęciu. Jest to dogmat ustanowiony przez Kościół na podstawie tradycji i prawd wiary mówiących o wyjątkowej godności i świętości Matki Bożej. Świętuje się je od V w.

W tym dniu organizuje procesje z różańcem, podczas których wierni odmawiają tę modlitwę przy tzw. stacjach różańcowych, czyli przyozdobionych ołtarzach z wizerunkami maryjnymi. Często też poświęca się różańce dla uczestników liturgii.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły