Wyznajemy wiarę w jednego Boga – dogłębne spojrzenie na podstawy wiary chrześcijańskiej

Wyznajemy wiarę w jednego Boga – dogłębne spojrzenie na podstawy wiary chrześcijańskiej
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 8 min.

Dlaczego wyznajemy wiarę w jednego Boga? To fundamentalne pytanie, na które chrześcijaństwo od wieków stara się odpowiedzieć. Artykuł podejmuje próbę dogłębnego spojrzenia na podstawy wiary w Jedynego Boga, analizując zarówno pisma Ojców Kościoła, jak i współczesną myśl teologiczną. Tekst przybliża sens chrześcijańskiego wyznania wiary w Trójjedynego Boga oraz omawia relację monoteizmu chrześcijańskiego do innych religii.

Kluczowe wnioski:
 • Wiara w Jedynego Boga stanowi fundament chrześcijaństwa i odróżnia je od religii politeistycznych.
 • Chrześcijański monoteizm jest wyjątkowy, gdyż łączy wiarę w Jednego Boga z wiarą w Trójcę Świętą.
 • Podstawy wiary w Jedynego Boga sięgają tradycji biblijnej i nauczania Ojców Kościoła.
 • Rozumienie Boga w chrześcijaństwie różni się od koncepcji Boga w innych monoteistycznych religiach.
 • Dogmat o Jedności i Troistości Boga był przedmiotem wielowiekowych debat teologicznych.

Dlaczego Bóg jest jeden w chrześcijaństwie

Podstawowym elementem wiary chrześcijańskiej jest przekonanie o jedyności Boga. W odróżnieniu od religii politeistycznych, wyznających wiarę w wielu bogów, chrześcijaństwo od samego początku głosiło radykalny monoteizm - przekonanie, że istnieje tylko jeden Bóg.

Przekonanie to ma bezpośrednie źródło w Biblii, zarówno Starym jak i Nowym Testamencie. Już w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy słowa: "Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym" (Pwt 6, 4). Podobnie w Ewangelii Jan stwierdza: "A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga" (J 17, 3).

Źródła biblijne monoteizmu

Choć wiara chrześcijan w Jedynego Boga ma swoje źródło w judaizmie, to rozwinięta została w nowy, oryginalny sposób. Podczas gdy judaizm podkreślał przede wszystkim transcendencję i niepoznawalność Boga, chrześcijaństwo skupiło się na objawieniu Boga w osobie Jezusa Chrystusa.

Co więcej, chrześcijański monoteizm z czasem wzbogacony został o doktrynę Trójcy Świętej, zgodnie z którą w Jedynym Bogu współistnieją trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jest to koncepcja radykalnie różna od żydowskiego monoteizmu.

Jak rozumiemy Jedynego Boga Ojca wszechmogącego

Skoro chrześcijaństwo głosi wiarę tylko w Jedynego Boga, to jak rozumieć Jego naturę i istotę? Według chrześcijańskiej doktryny, Bóg jest wieczny, wszechmogący, wszechwiedzący, nieskończenie dobry i sprawiedliwy.

Bóg Ojciec objawiony w Biblii to Stwórca nieba i ziemi, który powołał wszystko do istnienia. Jest On Panem historii i kieruje losem całej ludzkości zgodnie ze Swoim odwiecznym planem. Jako Ojciec troszczy się o wszystkie swoje stworzenia, a zwłaszcza o człowieka, którego obdarzył godnością i powołał do życia wiecznego.

Cechy Boga w ujęciu teologów

W ujęciu wielu teologów, do podstawowych cech Boga należą:

 • Duchowość i niematerialność - Bóg jest bytem duchowym, nie posiadającym cielesnej postaci
 • Niezmienność - Bóg zawsze jest taki sam, niezmienny w swej istocie
 • Doskonałość - Bóg posiada wszelkie możliwe doskonałości w stopniu nieskończonym

Rozumienie tych cech stanowi klucz do poznania natury Jedynego Boga w teologii chrześcijańskiej. Pozwalają one odróżnić Go od fałszywych bogów, którym przypisuje się różne ludzkie słabości i ograniczenia.

Czytaj więcej: Odkryj fascynujący świat Parafianina Ciemnego Ludu - nieznane historie i fakty.

Sens wyznania w Trójjedynego Boga w Kościele

Chrześcijaństwo od samego początku wyznawało nie tylko wiarę w Jedynego Boga, ale także w Jego trójosobową naturę. Wiara w Trójcę Świętą - Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego - stała się fundamentem chrześcijańskiego credo i jest uznawana we wszystkich głównych Kościołach.

Wyznanie to znalazło swój wyraz już w powszechnie przyjętej formule chrzcielnej: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Podkreśla ono wiarę w jedyne Bóstwo objawiające się w trzech Osobach Boskich.

Celem [formuły chrzcielnej] było wyznanie naszej wiary w Boga, jedynego w swej naturze, a trójosobowego w Osobach - Ojca i Syna i Ducha Świętego. Myśl ta jest nam przedstawiona jako tajemnica wiary (Katechizm Kościoła Katolickiego, 233).

Dzięki wyznaniu Trójcy Świętej, chrześcijaństwo ukazuje pełnię prawdy o Bogu objawionej w Jezusie Chrystusie i działaniu Ducha Świętego w Kościele.

Podstawy wiary w Jedynego Boga w tradycji chrześcijańskiej

Wyznajemy wiarę w jednego Boga – dogłębne spojrzenie na podstawy wiary chrześcijańskiej

Nauczanie o Jedynym Bogu ma w chrześcijaństwie długą i bogatą tradycję, sięgającą Ojców Kościoła. To właśnie oni w pierwszych wiekach stworzyli solidne podstawy chrześcijańskiego monoteizmu w konfrontacji z religiami pogańskimi i herezjami podważającymi prawdę o Bogu.

Kluczową rolę odegrali tu myśliciele tacy jak św. Justyn Męczennik, Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Tertulian, Atanazy Wielki oraz Hieronim ze Strydonu i Augustyn z Hippony. Poprzez swą działalność teologiczną i pisarską przyczynili się do utrwalenia wiary w absolutną jedyność i wyjątkowość chrześcijańskiego Boga.

Ojcowie Kościoła Nauczanie o Bogu
Augustyn z Hippony Pogłębił chrześcijańskie rozumienie natury Boga w swej koncepcji Trójcy Świętej
Atanazy Wielki Bronił jedności i współistotności Osób Boskich wobec herezji arianizmu

Dogmat o jedności Boga w teologii i filozofii

Problem jedności i jedyności Boga od wieków intrygował zarówno teologów, jak i filozofów. W wielu nurtach filozofii podejmowano próby racjonalnego udowodnienia istnienia tylko jednego bytu godnego miana Boga - zasady absolutnej, wiecznej i niezłożonej.

Tego typu rozważania można znaleźć już u starożytnych myślicieli, m.in. u Platona i Arystotelesa. W średniowieczu tematykę tę rozwinęli przede wszystkim doktorzy Kościoła, tacy jak św. Anzelm z Canterbury oraz św. Tomasz z Akwinu.

Zarówno w ujęciu tych myślicieli, jak i w oficjalnej doktrynie Kościoła, jedność Boga jest absolutna i wyklucza wszelki rodzaj złożoności czy podziałów w Jego naturze. W Bogu wszystko jest jedno i proste.

Wyznanie Jedynego Boga a relacje międzyreligijne

Pomimo wyjątkowości chrześcijańskiego credo, nauczanie o Jedynym Bogu stanowi też punkt styczny z innymi religiami monoteistycznymi - judaizmem i islamem. Wszystkie te religie łączy przekonanie, iż istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg, będący Stwórcą i Władcą wszechświata.

Ten element wspólny umożliwia prowadzenie dialogu międzyreligijnego i porozumienia w kwestiach etycznych opartych na prawach wyznaczonych przez Boga. Wyznanie wiary w tego samego Stwórcę pozwala też zbliżyć do siebie wyznawców różnych religii.

Jednak mimo tych podobieństw, między religiami monoteistycznymi występują także zasadnicze różnice dotyczące pojmowania istoty Boga, Jego objawienia i relacji do świata. Stąd też dialog z judaizmem i islamem jest możliwy, ale także niezwykle wymagający i złożony.

Podsumowanie

W niniejszym artykule staraliśmy się przybliżyć Czytelnikom podstawy wiary chrześcijan w Jedynego Boga. Jest to kluczowy temat dla zrozumienia specyfiki chrześcijaństwa i tego, co odróżnia je od innych religii.

Przedstawiliśmy biblijne źródła przekonania o jedyności Boga, wyjaśniliśmy jak rozumiemy Jego naturę i cechy oraz omówiliśmy rozwój doktryny trynitarnej, zgodnie z którą w Bogu istnieją trzy Osoby Boskie. Staraliśmy się napisać o tym w przystępny, angażujący sposób.

Mamy nadzieję, że artykuł pozwolił Czytelnikom lepiej docenić wyjątkowość chrześcijańskiej koncepcji Boga, która łączy absolutny monoteizm z wiarą w realne istnienie trzech Osób Boskich. Jest to z pewnością niezwykła i fascynująca tajemnica wiary.

Na koniec wskazaliśmy też na związki monoteizmu chrześcijańskiego z judaizmem i islamem oraz możliwości, jakie daje on pod kątem dialogu międzyreligijnego. Mamy nadzieję, że artykuł okazał się interesującą i wartościową lekturą.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły