Zapoznaj się z życiem i działaniami św. Cyryla: Wielkie osiągnięcia i ciekawostki

Zapoznaj się z życiem i działaniami św. Cyryla: Wielkie osiągnięcia i ciekawostki
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 5 min.

Św. Cyryl to jedna z najważniejszych postaci w historii chrześcijaństwa. Był wczesnośredniowiecznym misjonarzem, teologiem i językoznawcą, który wraz ze swoim bratem Metodym stworzył pismo słowiańskie - cyrylicę. Jego działalność miała olbrzymie znaczenie dla chrystianizacji i rozwoju piśmiennictwa wśród narodów słowiańskich. W tym artykule przedstawimy najważniejsze fakty z życia św. Cyryla, jego kluczowe dokonania, a także kilka ciekawostek na jego temat. Zapraszamy do lektury!

Kluczowe wnioski:

 • Św. Cyryl jako pierwszy stworzył pismo słowiańskie, umożliwiając tym samym rozwój chrześcijaństwa wśród Słowian.
 • Odegrał kluczową rolę w chrystianizacji państwa wielkomorawskiego, gdzie prowadził działalność misyjną.
 • Jest autorem żywota św. Klemensa, a także tłumaczenia fragmentów Pisma Świętego na język staro-cerkiewno-słowiański.
 • Z jego postacią związana jest legenda o stworzeniu alfabetu w ciągu jednej nocy.
 • Wspólnie z bratem Metodym został ogłoszony współpatronem Europy.

Cyryl - początki działalności i nawrócenie

Św. Cyryl, znany również jako Konstantyn Filozof, urodził się w 827 roku w Tesalonikach. Pochodził z wpływowej i bogatej rodziny bizantyjskiej. W młodości pobierał staranne wykształcenie, studiując filozofię, teologię i języki obce. Po ukończeniu edukacji został bibliotekarzem patriarchy Konstantynopola. Tam też przeszedł głębokie nawrócenie religijne, porzucił światowy tryb życia i został mnichem, przyjmując imię Cyryl.

Po wstąpieniu do klasztoru św. Cyryl poświęcił się modlitwie i studiowaniu Pisma Świętego. Uchodził za człowieka głęboko religijnego i oddanego Kościołowi. Jego rosnąca sława sprawiła, że cesarz Michał III poprosił go o podjęcie misji chrystianizacji Chazarów nad Morzem Kaspijskim. Misja ta zakończyła się niepowodzeniem, ale umocniła pozycję Cyryla jako wybitnego teologa i misjonarza.

Nauczanie herezji Chazarów

Podczas pobytu u Chazarów św. Cyryl musiał stawić czoło herezji judaistycznej, głoszonej przez tamtejszych duchownych. Publicznie dyskutował z rabinami, wykazując wyższość chrześcijaństwa nad judaizmem. Chociaż nie zdołał ich nawrócić, zdobył ich szacunek, a jego dysputy znacząco pogłębiły wiedzę teologiczną.

Dokonania św. Cyryla w dziedzinie piśmiennictwa

Po powrocie z misji u Chazarów Cyryl został wykładowcą w szkole patriarszej w Konstantynopolu. Tam prowadził pionierskie badania nad zagadnieniami filozofii i teologii. Wiadomo, że stworzył wówczas co najmniej trzy znaczące dzieła pisane:

 • Żywot św. Klemensa Rzymskiego
 • Traktat o pochodzeniu Ducha Świętego (niezachowany)
 • Rozprawę przeciwko ikonoklastom (niezachowana)

Oprócz tego św. Cyryl zajmował się tłumaczeniem tekstów religijnych z greki na język staro-cerkiewno-słowiański, czyli tzw. starosłowieński. W rezultacie przygotował pierwsze przekłady Biblii dla Słowian.

Tłumaczenia fragmentów Biblii

Jednym z najważniejszych zadań, podjętych przez Cyryla we współpracy z Metodym, było tłumaczenie wybranych fragmentów Biblii na język starosłowiański. Przetłumaczyli Ewangelię i ważne teksty liturgiczne do sprawowania mszy w językach lokalnych. Umożliwiło to późniejszą chrystianizację narodów słowiańskich.

Czytaj więcej: Odkryj tajemnice Pulcherii, fascynującej i wpływowej postaci historii

Podróże misyjne św. Cyryla na Ruś i do Arabów

Historia misji Cyryla i Metodego wśród Słowian rozpoczyna się w 862 roku, kiedy to władca państwa wielkomorawskiego, Rościsław, zwrócił się do cesarza bizantyjskiego z prośbą o przysłanie misjonarzy, którzy mogliby prowadzić działalność duszpasterską w języku słowiańskim.

Cyryl i Metody zostali wysłani na Morawy, gdzie prowadzili ożywioną działalność ewangelizacyjną i duszpasterską wśród lokalnych plemion. Nauczanie w rodzimym języku słowiańskim przyniosło tamtejszemu chrześcijaństwu ogromny rozkwit.

Św. Cyryl stworzył wówczas alfabet starosłowiański - głagolicę - i prowadził kazania po słowiańsku, mimo że spotykało się to z niechęcią ze strony duchownych zachodnich.

Po pewnym czasie św. Cyryl udał się również z wyprawami misyjnymi na Ruś Kijowską oraz do Arabów, starając się nawiązać dialog ekumeniczny z lokalnymi wierzeniami słowiańskimi i islamem. Jego podróże misyjne istotnie przyczyniły się do rozprzestrzenienia chrześcijaństwa na wschodzie Europy.

Cyryl jako autor pierwszego alfabetu słowiańskiego

Zapoznaj się z życiem i działaniami św. Cyryla: Wielkie osiągnięcia i ciekawostki

Jednym z największych osiągnięć św. Cyryla jest stworzenie głagolicy - pierwszego w historii alfabetu przeznaczonego dla języków słowiańskich. Dzięki niemu możliwe było spisywanie tekstów słowiańskich, tłumaczenie ksiąg religijnych oraz upowszechnianie piśmienności na ziemiach słowiańskich.

Alfabet Ilość liter Przykłady zabytków
Głagolica (głagolica) 38 liter Kodeks Zografski, Służebnik Sinaiticus
Cyrillic (cyrylica) 43 litery Kodeks Supraślski, Ewangeliarz Ostromira

Rozpowszechniona przez św. Cyryla głagolica dała początek cyrylicy - alfabetowi używanemu do tej pory przez wiele narodów słowiańskich. Powszechnie uważa się św. Cyryla za symbolicznego "ojca literatury słowiańskiej".

Spuścizna św. Cyryla i jej wpływ na chrześcijaństwo

Pomimo wczesnej śmierci w wieku zaledwie 42 lat, św. Cyryl pozostawił po sobie bogatą spuściznę religijną i kulturową. Jego żywot oraz działalność wraz z bratem Metodym na stałe wpisały się do historii chrześcijaństwa w Europie.

Najważniejsze dokonania obu braci to:

 • Chrystianizacja Moraw i rozpowszechnienie tam pisma słowiańskiego
 • Stworzenie głagolicy - pierwszego alfabetu dla języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
 • Tłumaczenie fragmentów Pisma Świętego na język zrozumiały dla Słowian
 • Obrona prawa do sprawowania liturgii w językach narodowych

W uznaniu ich zasług, w 1980 roku Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy. Do dziś są oni czczeni w Cerkwi i Kościele katolickim jako "Apostołowie Słowian".

Cyryl i Metody - bracia soluńscy i Apostołowie Słowian

Św. Cyryl i Metody byli braćmi urodzonymi w greckim mieście Tesaloniki (wówczas część Cesarstwa Bizantyjskiego) do wpływowej rodziny bizantyjskiej. Obaj otrzymali staranne wykształcenie i zostali duchownymi - Cyryl zakonnikiem, a Metody biskupem.

Pomimo śmierci Cyryla w 869 r. Metody kontynuował ich wspólną misję wśród Słowian. Po jego śmierci w 885 r. uczniowie obu braci - zwani "braćmi soluńskimi" lub "świętymi siedmiu" upowszechniali dziedzictwo Cyryla i Metodego na Morawach oraz Bałkanach.

Kult Świętych Cyryla i Metodego szerzył się początkowo na Rusi i Bałkanach, a od XIX w. rozprzestrzenił się na kraje Europy Zachodniej. Dziś uznawani są za "Apostołów i nauczycieli Słowian", a ich wspomnienie obchodzone jest 14 lutego według kalendarza katolickiego.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy sylwetkę i główne dokonania św. Cyryla - jednej z najważniejszych postaci w historii Słowiańszczyzny. Dowiedzieliśmy się o jego działalności jako mnicha, teologa i twórcy pisma słowiańskiego. Poznaliśmy też najważniejsze fakty z jego życia - od młodości w Konstantynopolu, poprzez nieudaną misję u Chazarów, aż po fundamentalne dla kultury słowiańskiej dzieło stworzenia głagolicy.

Przybliżyliśmy również pionierską działalność św. Cyryla na Morawach, gdzie wraz z bratem Metodym zapoczątkował chrystianizację i rozwój piśmiennictwa wśród plemion zachodniosłowiańskich. Dowiedzieliśmy się też, jak wielki był jego wkład w tłumaczenie tekstów chrześcijańskich oraz w obronę liturgii słowiańskiej przed zakusami duchowieństwa łacińskiego.

Wreszcie poznaliśmy ogromną spuściznę Cyryla i Metodego - od stworzenia podwalin pod przyszłe narody słowiańskie, po ogłoszenie ich w 1980 r. współpatronami naszego kontynentu. Mamy nadzieję, że lektura artykułu pozwoliła Wam bliżej zapoznać się z postacią i dziedzictwem jednego z najwybitniejszych Słowian w dziejach.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły