Zapraszamy Ciebie Matko: Pokaż nam, Matko, swojego Syna - Odwieczna Prośba

Zapraszamy Ciebie Matko: Pokaż nam, Matko, swojego Syna - Odwieczna Prośba
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 6 min.

Pokaż nam, Matko, swojego Syna - oto prośba, którą ludzkość kieruje do Matki Bożej od wieków. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, dlaczego wzywamy Maryję, by ukazała nam Jezusa, swego Syna i naszego Zbawiciela. Analizując Pismo Święte, tradycję Kościoła oraz osobiste doświadczenia wierzących, postaramy się lepiej zrozumieć tę odwieczną i nieustanną prośbę kierowaną do Matki Miłosierdzia. Zastanowimy się także, jak odpowiada Ona na to wezwanie i w jaki sposób objawia ludzkości swego Syna.

Kluczowe wnioski:
 • Prosimy Maryję, by prowadziła nas do Jezusa, gdyż On jest naszym Zbawicielem.
 • Tradycja Kościoła wskazuje, że Matka Boża wielokrotnie ukazywała ludzkości Chrystusa.
 • Kierując tę prośbę do Maryi, wyrażamy naszą wiarę w Jej macierzyńską miłość i troskę.
 • Objawiając nam Jezusa, Maryja pomaga nam Go lepiej poznać i pokochać.
 • Ta modlitewna prośba jest nieustannie aktualna w życiu Kościoła i każdego wierzącego.

Zapraszamy Cię, Matko, pokaż Syna

"Pokaż nam, Matko, swojego Syna" – te słowa stanowią sedno odwiecznej prośby, jaką ludzkość kieruje od wieków do Maryi, Matki naszego Pana. Wzywamy Ją, aby poprowadziła nas do Jezusa, który jest naszym Zbawicielem.

Dlaczego zwracamy się właśnie do Niej z tą gorącą modlitwą? Otóż Maryja jest Tą, która dała ludzkiemu rodzajowi samego Syna Bożego. To Ona powiedziała Bogu swoje fiat i poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego. Stała się więc w sposób szczególny Matką naszego Pana i Zbawiciela.

Jako Matka Miłosierdzia i Matka Kościoła, Maryja nieustannie prowadzi nas do swego Syna. Ona pierwsza ukazała Go światu, trzymając Dzieciątko w ramionach. I przez wieki wzywamy Ją, by znów nam Go objawiła, umocniła naszą wiarę w Niego i pomogła Go pokochać.

Dlatego też niestrudzenie prosimy: "Matko Chrystusa, pokaż nam swojego Syna". Tylko On może nas zbawić, tylko z Nim osiągniemy życie wieczne.

Maryja objawiająca Chrystusa

Tradycja Kościoła wskazuje, że Matka Boża wielokrotnie spełniała tę prośbę człowieka, ukazując światu swojego Syna i naszego Pana.

Wystarczy wspomnieć chociażby świętą Faustynę Kowalską, której Maryja objawiła Jezusa Miłosiernego, umacniając tym samym kult Bożego Miłosierdzia. Albo Bernadetę Soubirous z Lourdes, której ukazała się jako Niepokalane Poczęcie, prowadząc ją do głębszej wiary w Syna Bożego.

Podobnych przykładów jest znacznie więcej. Pokazują one, że odpowiadając na naszą prośbę, Matka Boża faktycznie objawia nam i przybliża tajemnicę swego Syna, który jest naszym Odkupicielem. Tym samym umacnia naszą nadzieję oraz wiarę w moc Jego odkupieńczej Ofiary.

Odwieczna prośba do Matki Boskiej

Słowa "pokaż nam, Matko, swojego Syna" stanowią centrum wielowiekowej tradycji modlitewnej Kościoła skierowanej do Matki Najświętszej. Od samego początku Jej czci wzywamy Maryję, by poprowadziła nas do Jezusa.

Dzieje się tak dlatego, że to właśnie Ona w sposób najpełniejszy przyjęła Słowo Wcielone i dała Mu ludzkie Ciało w swoim dziewiczym łonie. Dlatego też wyjątkowo łączy Ją z Chrystusem nierozerwalna więź. I to właśnie ta Jej szczególna relacja z Synem sprawia, że prosimy Maryję o wstawiennictwo i orędownictwo u Niego.

Kierując do Niej słowa "Matko Chrystusa, spełnij naszą prośbę", wyznajemy naszą wiarę w to, że Ona z miłością wysłucha wołania swoich dzieci i poprowadzi nas do Jezusa. Bo przecież jest naszą Matką, która zatroskana jest o nasze zbawienie za sprawą Jej Syna.

Dlatego od wieków niestrudzenie błagamy: "Boska Matko, objaw nam Jezusa". Tęsknimy za spotkaniem z Nim, gdyż tylko On jest naszą jedyną nadzieją.

Nie ma innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

Czytaj więcej: Odkryj Moc Modlitwy św. Mechtyldy - Klucz do Duchowej Przemiany

Syn Maryi naszym Zbawicielem

Przyglądając się bliżej biblijnym świadectwom, dostrzegamy, że to właśnie Maryja jako pierwsza rozpoznała w swoim Synu obiecanego Mesjasza i Zbawiciela świata. Już w chwili Zwiastowania oznajmił Jej to sam Gabriel, a Ona z pokorą przyjęła wolę Boga.

Później, gdy Symeon w Świątyni Jerozolimskiej wziął na ręce Dzieciątko Jezus i objawił Jego mesjańską misję Odkupiciela, Maryja rozważała te słowa w swoim sercu. W ten sposób umacniała się Jej wiara w to, że Jej Syn jest zapowiadanym Mesjaszem, który przyszedł "zbawić lud swój od jego grzechów" (Mt 1, 21).

Dlatego to właśnie Ona najpełniej rozumie i dostrzega, że Jej Syn jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, bez którego nie możemy dostąpić zbawienia.

Jezus - nasza jedyna nadzieja

Skoro zatem Jezus jest naszym Zbawicielem, który wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci, nieustannie wołamy w modlitwie: "Pragniemy ujrzeć Mesjasza". Chcemy doświadczyć Jego obecności i mocy zbawczej Ofiary.

Dlatego też zwracamy się do Tej, która doskonale zna swego Syna i jak nikt inny może nam dopomóc w pójściu Jego śladami. Bo przecież nikt tak jak Ona nie pojął tajemnicy Wcielonego Słowa i nie trwał tak wiernie u stóp Krzyża Odkupiciela.

Matko Chrystusa, spełnij naszą prośbę

Zapraszamy Ciebie Matko: Pokaż nam, Matko, swojego Syna - Odwieczna Prośba
 • Prośba "pokaż nam Twojego Syna" ma wymiar zarówno indywidualny, jak i wspólnotowy - kierujemy ją zarówno we własnym imieniu, jak i całego Kościoła.
 • Wyrażamy w niej naszą głęboką tęsknotę za spotkaniem z Chrystusem, który jest naszą jedyną nadzieją na zbawienie.

Kończąc, pragnę zachęcić każdego z was, drodzy czytelnicy, do jeszcze żarliwszego wołania do Matki Bożej. Zanośmy nieustannie naszą gorącą prośbę: "Pokaż nam, Matko, swojego Syna". Niech Ona prowadzi nas nieustanie do swego Syna, który jest naszym Panem i Zbawicielem. Tylko w Nim znajdziemy prawdziwe życie i zbawienie!

Podsumowanie

Drogi Czytelniku, w powyższym artykule staraliśmy się przybliżyć tematykę odwiecznej prośby kierowanej przez ludzkość do Matki Bożej - "Pokaż nam, Matko, swojego Syna".

Przyjrzeliśmy się bliżej, dlaczego wzywamy Maryję, aby objawiła nam Jezusa. Zastanowiliśmy się też, w jaki sposób Ona od wieków odpowiada na to wołanie swoich dzieci, ukazując Chrystusa i prowadząc do Niego.

Mam nadzieję, że artykuł pozwolił Ci lepiej zrozumieć sens tej modlitewnej prośby i umocnił Twoją wiarę w to, że Jezus jest naszym jedynym Zbawicielem. Jeśli pragniesz pogłębić tę tematykę, zachęcam do sięgnięcia po dodatkowe materiały wskazane w bibliografii.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas i życzę obfitych owoców płynących z rozważania tajemnicy Wcielonego Słowa. Niech Matka Boża nieustannie prowadzi Cię do swego Syna!

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o to, ponieważ Jezus jest naszym Zbawicielem i pragniemy poznać Go oraz zjednoczyć się z Nim. Maryja, jako Matka Słowa Wcielonego, w szczególny sposób łączy nas z Jezusem i może prowadzić do głębokiej z Nim relacji.

Najpełniej objawia nam Go przez swoje wstawiennictwo i orędownictwo. Od wieków ukazywała też Chrystusa w licznych objawieniach, np. św. Bernadecie w Lourdes czy św. Faustynie. Prowadzi nas do Niego także przez Słowo Boże.

Ponieważ to Ona w sposób najdoskonalszy przyjęła Słowo Wcielone, związała się z Nim nierozerwalną więzią i jak nikt inny zgłębiła tajemnicę Jezusa. Jako Matka Miłosierdzia pragnie też poprowadzić wszystkie swoje dzieci do Zbawiciela.

Że to właśnie On umarł za nas na Krzyżu, by wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu. Tylko dzięki Niemu możemy dostąpić zbawienia i życia wiecznego w niebie. Jest naszą jedyną nadzieją i drogą do Boga Ojca.

Przede wszystkim gorliwą modlitwą do Matki Bożej, by prowadziła nas do swego Syna. Ale także poprzez studiowanie Ewangelii, czynny udział w sakramentach świętych, naśladowanie Jezusa na co dzień oraz dawanie świadectwa o Nim innym.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły