Zbadaj przesłanie Mt 27:57 - Bezcenna lekcja z Pisma Świętego

Zbadaj przesłanie Mt 27:57 - Bezcenna lekcja z Pisma Świętego
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 7 min.

Mt 27:57 opisuje, jak Józef z Arymatei poprosił Piłata o ciało Jezusa, aby móc godnie Je pochować. To kluczowy fragment biblijny ukazujący wielką odwagę i wiarę Józefa, który publicznie przyznał się do bycia uczniem Chrystusa mimo ryzyka utraty reputacji i majątku. Analiza tego wersetu dostarcza bezcennych lekcji na temat prawdziwego uczniostwa i poświęcenia dla Pana.

Kluczowe wnioski:
 • Józef okazał Jezusowi miłosierdzie i honory należne zmarłemu.
 • Mimo ryzyka, publicznie przyznał się do wiary w Chrystusa.
 • Jego postawa inspiruje do dzielenia się Ewangelią.
 • Pokazuje, jak troszczyć się o potrzebujących z godnością.
 • Zachęca do modlitwy przy grobach bliskich.

Józef z Arymatei prosi Piłata o ciało Jezusa

Opis wydarzeń z Ewangelii Mateusza 27:57 zaczyna się od wprowadzenia tajemniczej postaci - Józefa z Arymatei. Kim więc był ten człowiek? Ewangelie podają o nim niewiele informacji. Wiemy, że pochodził z żydowskiego miasta Arymatea, był bogatym człowiekiem i wpływowym członkiem Wysokiej Rady. Co więcej, okazuje się, że Józef był uczniem Jezusa, choć "ukrytym z obawy przed Żydami".

Mimo to, gdy Jezus wisiał martwy na krzyżu, Józef odważył się publicznie zadeklarować, że jest Jego zwolennikiem. Udał się do Piłata i poprosił o wydanie ciała Chrystusa, aby móc godnie Je pochować. Była to niezwykła odwaga w obliczu możliwych represji ze strony faryzeuszy.

Motywacja Józefa z Arymatei

Co skłoniło Józefa do tak odważnego kroku? Przede wszystkim jego głęboka wiara w Mesjasza i chęć okazania Mu czci nawet po śmierci. Być może Józef był wdzięczny Jezusowi za cuda, których był świadkiem lub uzdrowienia, których sam doświadczył. Tak czy inaczej, postanowił publicznie stanąć po stronie prawdy i sprawiedliwości.

Bardzo możliwe też, że Józef spodziewał się cudu - zmartwychwstania Jezusa, o którym Ten wielokrotnie zapowiadał. Dlatego chciał przygotować dla Niego godny grób, do którego będzie mógł powrócić. Gdyby nie heroiczna postawa Józefa z Arymatei, los ciała Chrystusa byłby o wiele bardziej tragiczny.

Pogrzeb Jezusa w grobie Józefa z Arymatei

Kolejne wersety Ewangelii Mateusza opowiadają o pochówku Jezusa w nowym grobie Józefa, wykutym w skale. Towarzyszyła mu Maria Magdalena i druga Maria, które przyszły zobaczyć miejsce pochówku. Sam grób musiał więc znajdować się w pobliżu Golgoty, na terenie ogrodu.

A gdy nastał wieczór, przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który sam również był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat rozkazał wydać mu je.

Piękny, nowy grób wykuty przez Józefa w litej skale świadczy o tym, że był on człowiekiem majętnym. Z pewnością przygotowywał go dla siebie i swojej rodziny. Jednak w tym dramatycznym momencie poświęcił swój własny grób dla Zbawiciela. Tym aktem miłosierdzia i hojności upamiętnił się na zawsze w historii zbawienia.

Lokalizacja grobu

Badacze spierają się do dziś, gdzie mógł znajdować się grób ofiarowany przez Józefa z Arymatei. Niektórzy sugerują, że był położony na wzgórzu poza ówczesnymi murami Jerozolimy. Inne hipotezy wskazują jako jego lokalizację Ogród Getsemani lub teren obecnego Kościoła Grobu Świętego w obrębie murów Starego Miasta. Miejsce to czci się jako grób Chrystusa od czasów cesarza Konstantyna Wielkiego, jednak nie ma co do tego absolutnej pewności.

Możliwa lokalizacja grobu Wzgórze za murami miasta
Inna hipoteza Ogród Getsemani
Aktualne miejsce kultu Kościół Grobu Świętego

Czytaj więcej: Odkryj tajemnice Pod Ponckim Piłatem - fascynujący świat historii i kultury

Dlaczego Józef z Arymatei pomógł Jezusowi?

Postać Józefa z Arymatei budzi sympatię i podziw. Okazał on Jezusowi wielką przysługę i łaskę w ostatnich godzinach Jego życia. Nie bacząc na konsekwencje, odważnie stanął w obronie nauczyciela, któremu zawdzięczał wiele.

Dzień śmierci Chrystusa był dla Józefa dniem próby. Mógł ukryć się ze swoją wiarą i chronić status oraz majątek. Jednak z narażeniem własnych interesów zdecydował się publicznie pomóc Mistrzowi. Tym samym dał przykład prawdziwego, ofiarnego uczniostwa godnego naśladowania.

Józef zasługuje na miano jednego z najodważniejszych i najwierniejszych zwolenników Chrystusa. Jego postawa powinna być dla nas inspiracją do dzielenia się wiarą i niesienia pomocy potrzebującym - nawet z osobistym ryzykiem i kosztem.

Bezcenna lekcja o pochówku Zbawiciela

Zbadaj przesłanie Mt 27:57 - Bezcenna lekcja z Pisma Świętego

Całe wydarzenie pogrzebu Jezusa w grobie Józefa z Arymatei jest pełne głębokich, symbolicznych znaczeń i uczy nas bezcennych lekcji. Przede wszystkim ukazuje, jak wielką wartość mają gesty miłosierdzia i solidarności z cierpiącymi.

 • Po pierwsze, powinniśmy okazywać troskę o godny pochówek zmarłych, szczególnie ubogich i opuszczonych.
 • Po drugie, miejsca pochówku naszych bliskich są święte i zasługują na modlitewną pamięć i opiekę.

Ofiarowany przez Józefa grób zapoczątkował tradycję chrześcijańskich miejsc pochówku, które już od czasów Katakumb stały się zaczątkiem świątyń i kaplic. Dziś miliony ludzi pielgrzymują do Ziemi Świętej, by pomodlić się przy symbolicznym Grobie Chrystusa w Jerozolimie - miejscu, gdzie Jezus spoczął po swojej ofierze na Krzyżu.

Mt 27:57 - analiza biblijnego fragmentu

Werset Mt 27:57 brzmi: "Pod wieczór przyszedł bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa." Jest to początek opisu pochówku Chrystusa, poprzedzony sceną śmierci na Krzyżu. Kluczowe są tu słowa mówiące, że Józef "też był uczniem Jezusa".

Oznacza to, że Józef już wcześniej, potajemnie wyznawał Jezusa jako Mesjasza. Teraz jednak otwarcie przyznaje się do bycia Jego naśladowcą. Robi to wobec Piłata, na oczach żołnierzy i faryzeuszy ryzykując utratę majątku, a nawet życie. Jest to heroiczny akt wiary godny podziwu i naśladowania.

Dalsza część wersetu podkreśla zamożność Józefa, co dodatkowo świadczy o skali poświęcenia z jego strony. Będąc wpływową i szanowaną osobą, mógł wiele stracić. Jednak wierność Chrystusowi była dla niego najważniejsza. Stąd jego prośba do Piłata o własny grób dla Jezusa - gest głębokiej miłości i oddania dla Pana.

Podsumowanie

Przedstawiona historia Józefa z Arymatei pokazuje, jak wielką odwagą i poświęceniem potrafił wykazać się ten tajny uczeń Jezusa. Kiedy nadszedł tragiczny moment śmierci Chrystusa, Józef jako jedyny odważył się publicznie przyznać, że w Niego wierzy. Ryzykując utratę majątku i reputacji, poprosił Piłata o własny grób, by godnie pochować ciało Mistrza. To poruszający gest solidarności i miłości.

Postawa Józefa z Arymatei powinna być dla nas inspiracją. Pokazuje, że przyznawanie się do wiary i pomoc potrzebującym są ważniejsze niż dobra materialne. Zachęca także do okazywania czci zmarłym i troski o godne miejsca ich pochówku. Grób ofiarowany przez Józefa dał początek chrześcijańskiej tradycji cmentarzy przy kościołach.

Analiza fragmentu Ewangelii z wersetem Mt 27:57 pozwala nam lepiej zrozumieć postać Józefa. Dowiadujemy się, że już wcześniej potajemnie wyznawał Chrystusa. Jego publiczna deklaracja wiary przed władzami była więc jeszcze bardziej heroiczna. Cała opowieść uczy nas, czym jest prawdziwe uczniostwo i na czym polega naśladowanie Mistrza.

Mam nadzieję, że ten artykuł pozwolił Ci lepiej poznać postać Józefa z Arymatei i zainspirował do refleksji nad własną wiarą. Historia ludzi gotowych poświęcić wszystko dla Chrystusa zawsze poucza i dodaje odwagi.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły