Zgłębij tajemnice Listu św. Pawła do Koryntian - Odkryj przekaz biblijny

Zgłębij tajemnice Listu św. Pawła do Koryntian - Odkryj przekaz biblijny
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 8 min.

List św. Pawła do Koryntian to jeden z najważniejszych tekstów Nowego Testamentu. W tym liście apostoł Paweł porusza wiele istotnych kwestii dotyczących wiary, moralności i funkcjonowania pierwszych gmin chrześcijańskich. Jego rady i pouczenia pozostają aktualne do dziś. Warto więc przyjrzeć się bliżej temu niezwykłemu dokumentowi, aby lepiej zrozumieć przesłanie biblijne i odkryć mądrość jednego z największych autorytetów chrześcijaństwa.

Kluczowe wnioski:
 • List porusza kwestie podziałów, waśni i przypadków niemoralności w gminie Koryntu, dając cenne wskazówki jak sobie z nimi radzić.
 • Paweł przypomina o prawdziwym, duchowym sensie Eucharystii, przestrzegając Koryntian przed niewłaściwym jej spożywaniem.
 • Zawarte są tu mądre nauki na temat małżeństwa, celibatu, czystości, powołania i charyzmatów.
 • Pisze też o zmartwychwstaniu Jezusa jako najważniejszej prawdzie wiary i daje nadzieję na życie wieczne.
 • List stanowi nieocenione źródło wiedzy dla wszystkich chrześcijan.

Rozwiązywanie problemów pierwszego kościoła

List św. Pawła do Koryntian porusza wiele problemów, z jakimi borykał się pierwszy kościół chrześcijański w Koryncie. Były to między innymi podziały, waśnie i przypadki niemoralności wśród członków gminy.

Paweł z bólem pisze o tym, że wspólnota wiernych podzieliła się na frakcje skupione wokół charyzmatycznych przywódców. Jedni mówili "Ja jestem Pawła", inni "Ja Apollosa", "Ja Kefasa", a jeszcze inni "Ja Chrystusa". To powodowało spory i konflikty.

Kolejnym problemem były przypadki cudzołóstwa, których dopuszczał się pewien członek gminy. Paweł stanowczo potępia takie postępowanie i nakazuje wyłączyć tego grzesznika ze wspólnoty, aby zrozumiał powagę swego występku.

Apostoł daje też wskazówki, jak sobie radzić ze sporami między braćmi w wierze. Zaleca, by nie wytaczać pozwów przed pogańskimi sądami, lecz rozstrzygać konflikty przed sądem kościelnym.

Źródłem problemów jest brak pokory i miłości

Św. Paweł upatruje źródła problemów korynckiej gminy w braku pokory i prawdziwej miłości chrześcijańskiej. Zamiast tego panoszą się tam pycha, zazdrość i swary.

Przypomina więc Koryntianom, że prawdziwym fundamentem wspólnoty jest Chrystus, a nie ludzcy przywódcy. Trzeba odrzucić zgubną mądrość tego świata i kierować się prostotą Ewangelii.

Nauki moralne apostoła Pawła

List do Koryntian zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących życia moralnego pierwszych chrześcijan. Paweł porusza tu istotne kwestie związane z małżeństwem, dziewictwem i powołaniem.

Przede wszystkim broni świętości sakramentu małżeństwa. Potępia rozwiązłość, cudzołóstwo i wszelkie nadużycia na tym polu. Jednocześnie radzi, by małżonkowie okazywali sobie szacunek i wypełniali obowiązek oddawania się sobie nawzajem.

Dostrzega też szczególną wartość bezżeństwa dla spraw Królestwa Niebieskiego. Zachęca zatem nieżonatych mężczyzn i niezamężne kobiety, by pozostali w dziewictwie - o ile czują do tego powołanie i są do tego zdolni.

Cenne są też jego refleksje na temat charyzmatów, czyli szczególnych darów i talentów nadanych przez Ducha Świętego. Podkreśla, że chociaż różnią się one między chrześcijanami, to zawsze służą budowaniu wspólnoty.

"Wszystko [pochodzi] od jednego i tego samego Ducha, który udziela każdemu tak, jak chce" (1 Kor 12,11)

Te niezwykle mądre pouczenia Pawła pozostają żywe i aktualne również dzisiaj.

Czytaj więcej: Poznaj życie i dzieła świętego Tomasza Apostoła - ważnego postaci chrześcijaństwa

Ostrzeżenia przed rozłamami i herezjami

List do Koryntian jest przestrogą przed niebezpieczeństwem rozłamów i herezji, które zagrażały jedności pierwotnego Kościoła. Paweł ostrzega przed podziałami powstałymi na tle przywiązania do charyzmatycznych przywódców - on sam, Apollo czy Kefas.

Piętnuje też pojawiające się zalążki błędnych poglądów na temat zmartwychwstania, kwestionujących ten fundamentalny dogmat chrześcijaństwa. "Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał" - przestrzega św. Paweł (1 Kor 15,16).

Fałszywe poglądy korynckich chrześcijan Rozłamy w gminie
- Negowanie zmartwychwstania ciał - Podziały na frakcje:
- stronnicy Pawła
- Apollosa
- Kefasa
- Chrystusa

Apostoł wskazuje też na zgubne skutki podziałów i herezji. Prowadzą one do osłabienia wiary, utraty łaski i zamętu w Kościele.

Dlatego z taką mocą akcentuje konieczność zachowania jedności opartej na fundamencie, jakim jest Chrystus. Tylko w ten sposób Kościół może skutecznie wypełniać swoją misję w świecie.

Wyjaśnienie sensu Eucharystii

Zgłębij tajemnice Listu św. Pawła do Koryntian - Odkryj przekaz biblijny

List do Koryntian przynosi niezwykle cenne wyjaśnienie prawdziwej natury Eucharystii i przestrzega przed jej niewłaściwym spożywaniem. Paweł koryguje praktyki pierwszych chrześcijan z Koryntu związane ze sprawowaniem Wieczerzy Pańskiej.

Przypomina, że chleb eucharystyczny jest prawdziwym Ciałem Chrystusa, a wino Jego Krwią. Spożywanie ich w niegodny sposób - na przykład w stanie grzechu ciężkiego - jest świętokradztwem zasługującym na potępienie.

Zwraca też uwagę, iż zachowanie Koryntian podczas agap, czyli wspólnych uczt miłości, przeczy braterskiej równości wszystkich uczestników. Bogaci i ubodzy powinni dzielić ten sam posiłek, bez podziałów i wyróżnień.

Dzięki tym pouczeniom możemy lepiej docenić prawdziwy, duchowy sens Eucharystii jako sakramentu jedności i uczty miłości.

Eucharystia zadatkiem uczt niebiańskich

Według Pawła Eucharystia jest nie tylko pamiątką Ostatniej Wieczerzy, ale zapowiedzią eschatologicznej uczty w niebie. Uczestnictwo w niej daje chrześcijanom zadatek przyszłej chwały i zjednoczenia z Chrystusem.

Dlatego apostoł piętnuje niegodne zachowania Koryntian przy stole eucharystycznym. Przeczą one duchowi miłości i braterstwa, jaki powinien tam panować.

Wskazówki dla przywódców gminy

List do Koryntian zawiera wiele praktycznych porad dla przełożonych pierwszych gmin chrześcijańskich, zwanych prezbiterami lub biskupami.

Paweł radzi, by dobierać na te urzędy ludzi doświadczonych w wierze, cieszących się autorytetem i obdarzonych talentem nauczania. Mają też dawać przykład prawego życia.

Ich zadaniem jest strzec depozytu wiary, troszczyć się o jedność gminy i rozstrzygać wewnętrzne spory. Nie powinni jednak wynosić się ponad szeregowych wyznawców.

List ostrzega również przed chciwością przełożonych i wykorzystywaniem urzędu dla osobistych korzyści. Prawdziwym autorytetem mogą się legitymować tylko pasterze bezinteresowni i oddani Chrystusowi.

Prawda o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym

List do Koryntian przynosi niezwykle ważkie świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa i nadziei życia wiecznego dla wszystkich wierzących.

Paweł stanowczo podkreśla historyczny charakter zmartwychwstania Jezusa, które miało fundamentalne znaczenie dla zaistnienia chrześcijaństwa. Przytacza też wykaz świadków tego wydarzenia.

Uroczyście ogłasza, że podobnie jak Chrystus powstał z martwych, tak samo zmartwychwstaną ci, którzy zasnęli z nadzieją w Nim. Będą mieli udział w Jego chwale w niebie.

"Albowiem trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność" (1 Kor 15,53).

Dzięki temu przesłaniu list apostoła pozostaje dla nas źródłem ogromnej nadziei i pocieszenia.

 • Zmartwychwstały Chrystus jest gwarantem naszego zmartwychwstania i udziału w Jego chwale.
 • Śmierć nie jest kresem wszystkiego, ale bramą do pełni życia u Boga.

Podsumowanie

List św. Pawła do Koryntian, omówiony w naszym tekście, to bezcenne świadectwo początków chrześcijaństwa - jego duchowego bogactwa, ale też problemów oraz kryzysów w gminie. Apostoł stanowczo przestrzega przed podziałami, osądza niemoralne zachowania i wyjaśnia sens sakramentów. Jego nauki pozostają niezwykle aktualne!

Ból Pawła z powodu sporów i rozłamów w gminie pokazuje, jak ważna jest dla chrześcijan jedność oparta na fundamencie wiary. Apostoł daje też praktyczne rady, jak przezwyciężać kryzysy nękające wspólnotę. A jego refleksje na temat małżeństwa, bezżeństwa i charyzmatów wciąż stanowią cenną busolę w kwestiach moralnych.

Autorytet Pawła jako naocznego świadka Zmartwychwstania przypomina nam o nadziei życia wiecznego, która jest istotą chrześcijańskiego orędzia. A opis Uczty Pańskiej pozwala lepiej zrozumieć prawdziwy, duchowy sens Eucharystii. Jest więc o co powalczyć, by te niezwykle aktualne przesłania Listu do Koryntian głębiej wnikały w nasze serca!

Lektura tego Listu to zaproszenie, by na nowo odkryć bogactwo orędzia Pawłowego i czerpać z jego mądrości na co dzień. Polecam wszystkim! Na pewno nie będziecie zawiedzeni.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły