Znajdź najnowsze informacje i aktualności o Papieżu Janie 23

Znajdź najnowsze informacje i aktualności o Papieżu Janie 23
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 9 min.

Papież Jan 23 był jednym z najbardziej wpływowych papieży XX wieku. Jego pontyfikat przypadł na burzliwy okres w historii Kościoła katolickiego i świata. Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II, który odnowił Kościół i otworzył go na dialog ze współczesnym światem. Był orędownikiem pokoju, ekumenizmu i praw człowieka. Jego osoba i nauczanie do dziś inspirują katolików na całym świecie.

Kluczowe wnioski:
 • Jan XXIII był papieżem, który odważnie patrzył w przyszłość i otworzył Kościół na aggiornamento.
 • Zwołał on przełomowy Sobór Watykański II, który zreformował Kościół katolicki.
 • Był orędownikiem pokoju w świecie i ekumenizmu, czyli dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi.
 • Upominał się o prawa człowieka i godność każdej osoby ludzkiej.
 • Do dziś jest jedną z najbardziej lubianych i szanowanych postaci w Kościele.

Kim jest Papież Jan 23?

Papież Jan XXIII, właściwie Angelo Giuseppe Roncalli, urodził się 25 listopada 1881 roku w Bergamo we Włoszech. Był czwartym z trzynaściorga dzieci ubogich rolników. Od młodości czuł powołanie do kapłaństwa.

W 1904 roku przyjął święcenia kapłańskie, a następnie kontynuował naukę na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1925 roku został mianowany visitatorem apostolskim w Bułgarii, a w 1935 roku delegatem apostolskim w Turcji i Grecji. Na tych stanowiskach dał się poznać jako dobry dyplomata i mediator.

W 1953 roku został kreowany kardynałem i patriarchą Wenecji. Było to jego ostatnie stanowisko przed wyborem na papieża po śmierci Piusa XII w 1958 roku. Jan XXIII zaskoczył wszystkich, gdy mając 77 lat został wybrany na następcę św. Piotra.

Początek pontyfikatu

Jan XXIII od samego początku pontyfikatu zaskakiwał świat swoją otwartością i prostotą. Jako papież przyjął imię Jan na cześć swojego ojca. Chciał być "papieżem pokoju" i "dobrym pasterzem" dla całego świata.

Papież słynął ze swojego poczucia humoru i bezpośredniego stylu bycia. Często żartował na swoje konto, nie stronił od kontaktów z ludźmi. Jego usposobienie i uśmiechnięta twarz przyniosły mu przydomek "Dobry Papież Jan".

Najważniejsze wydarzenia z pontyfikatu Papieża Jana 23

Najważniejszym wydarzeniem pontyfikatu Jana XIII było zwołanie Soboru Watykańskiego II w 1962 roku. Papież chciał dokonać aggiornamento, czyli otwarcia Kościoła katolickiego na współczesny świat i jego wyzwania.

Sobór Watykański II obradował w latach 1962-1965 i przyniósł przełomowe zmiany dla Kościoła. Dokonano reform liturgii, katechizmu, prawa kanonicznego. Podkreślono rolę ludzi świeckich i kolegialność w Kościele.

Jan XXIII powiedział kiedyś: "Starą naukę podajemy w nowy sposób". Chodziło mu o to, by Ewangelię przedstawiać współczesnemu człowiekowi w sposób zrozumiały i atrakcyjny.

Papież Jan prowadził też aktywną działalność dyplomatyczną. Wysyłał listy do przywódców USA i ZSRR, apelując o pokój i rozbrojenie nuklearne w czasach zimnej wojny. Angażował się w rozwiązanie konfliktu o Algierię i wspierał dekolonizację Afryki.

Choroba i śmierć

W ostatnich latach życia papież zmagał się z postępującą chorobą nowotworową. Zmarł 3 czerwca 1963 roku mając zaledwie 81 lat. Jego pontyfikat trwał niecałe 5 lat, ale wywarł ogromny wpływ na Kościół i świat. Jan XXIII został ogłoszony świętym w 2014 roku.

Czytaj więcej: Poznaj życie i cudowne dzieła Świętego Kamila - Inspirująca Droga Świętości

Papież Jan 23 a Sobór Watykański II

Najważniejszą decyzją pontyfikatu Jana XXIII było zwołanie Soboru Watykańskiego II. 25 stycznia 1959 roku papież ogłosił zaskakującą wiadomość o planach zorganizowania soboru. Chciał on dokonać aggiornamento, czyli otwarcia Kościoła na otaczający go świat.

Sobór Watykański II obradował w latach 1962-1965. Wzięło w nim udział blisko 3000 biskupów z całego świata. Dokonano reform liturgii, prawa kanonicznego, nauki społecznej Kościoła. Podkreślono rolę świeckich i kolegialność władzy kościelnej.

Rok ogłoszenia Soboru 1959
Lata trwania 1962-1965
Główne reformy Liturgia, katechizm, Kodeks Prawa Kanonicznego

Jan XXIII niestety nie doczekał zakończenia soboru, gdyż zmarł w 1963 roku. Jego następca Paweł VI kontynuował obrady i wprowadzał w życie reformy soborowe. Dziedzictwo Jana XXIII jest do dziś żywe w Kościele katolickim.

Wpływ reform soborowych

Reformy Soboru Watykańskiego II na trwale zmieniły oblicze Kościoła katolickiego. Odnowiono liturgię, wprowadzając msze w językach narodowych. Wierni zyskali większy udział we mszy św. i życiu parafii.

Sobór otworzył też Kościół na dialog ze światem - z innymi religiami, niewierzącymi, nauką i kulturą. Po raz pierwszy nawiązano kontakty z judaizmem i islamem. To dziedzictwo Soboru jest wciąż aktualne i owocne.

Wpływ Papieża Jana 23 na Kościół katolicki

Pontyfikat Jana XXIII wywarł ogromny, pozytywny wpływ na Kościół katolicki. Zwołanie Soboru Watykańskiego II zapoczątkowało erę głębokich reform i aggiornamento - otwarcia na otaczający świat. Papież swoją osobowością i decyzjami odmienił oblicze katolicyzmu.

Jan XXIII uchodzi za prekursora dialogu i otwartości w Kościele. Był pierwszym papieżem, który polecił usunąć z modlitw Wielkiego Piątku kontrowersyjną formułę "za żydowskie perfidia" (zdrada). Wysyłał listy do światowych przywódców, apelując o pokój. Jego działania zapoczątkowały pojednanie Kościoła z judaizmem, innymi religiami i światem nauki.

 • Zwołał Sobór Watykański II, który odnowił Kościół od wewnątrz - zreformował liturgię, prawo, nauczanie społeczne.
 • Otworzył Kościół katolicki na dialog ze światem, innymi religiami, kulturami.
 • Był orędownikiem pokoju, pojednania i praw człowieka w Kościele.

Te pozytywne zmiany są dobrze widoczne do dziś. Jan XXIII pozostaje jednym z najbardziej lubianych i wpływowych papieży w historii Kościoła katolickiego.

Początek dialogu z judaizmem

Ważnym elementem otwarcia Kościoła katolickiego za pontyfikatu Jana XXIII był początek dialogu z judaizmem. W 1959 roku papież spotkał się z żydowskim historykiem Jules'em Isaacm. Rozmowa ta zainicjowała zmianę nastawienia Kościoła do Żydów.

Kolejnym krokiem było usunięcie z liturgii Wielkiego Piątku kontrowersyjnego określenia "perfidia iudaica" (żydowska zdrada). Jan XXIII dążył do pojednania i wzajemnego szacunku między katolikami i żydami. Te wysiłki zaowocowały pełnym dialogiem podjętym w czasie Soboru.

Działalność dyplomatyczna Papieża Jana 23

Jan XXIII prowadził aktywną działalność dyplomatyczną jako papież. Angażował się w rozwiązywanie konfliktów zimnej wojny, walczył o pokój i odprężenie między Wschodem a Zachodem. Wysyłał listy do prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego i przywódcy ZSRR, Nikity Chruszczowa.

W 1963 roku, po kryzysie kubańskim, papież Jan XXIII wystosował apel o pokój skierowany do całej ludzkości - encynlikę "Pacem in Terris". Głosił w niej etykę pokoju opartą na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. To przełomowy dokument w nauce społecznej Kościoła.

Konflikt Działania dyplomatyczne
Algieria Wsparcie dla dekolonizacji
Zimna wojna Apele o pokój i rozbrojenie nuklearne
Bliski Wschód Wsparcie dla uchodźców palestyńskich

Papież Jan angażował się także w konflikt francusko-algierski. Popierał prawo Algierii do samostanowienia i dekolonizację Afryki. Wspierał też uchodźców palestyńskich na Bliskim Wschodzie po wojnie o niepodległość Izraela w 1948 roku.

Encynlika "Pacem in Terris"

Szczególnym osiągnięciem Jana XXIII była encynlika "Pacem in Terris" z 1963 roku. To encyklika społeczna poświęcona pokojowi, sprawiedliwości i prawom człowieka. Skierowana była nie tylko do katolików, ale do "wszystkich ludzi dobrej woli".

Papież wskazywał w niej na warunki prawdziwego pokoju: poszanowanie prawdy, sprawiedliwości, miłości i wolności. Apelował o rozbrojenie i pojednanie w podzielonym świecie. Dokument ten był przełomem w nauce społecznej Kościoła i papieskiej dyplomacji.

Papież Jan 23 i ekumenizm

Jan XXIII odegrał kluczową rolę jako prekursor ruchu ekumenicznego w Kościele katolickim. Ekumenizm oznacza dążenie do jedności chrześcijan podzielonych na różne wyznania. Papież pragnął odbudowy "zjednoczenia w miłości" z prawosławiem i protestantyzmem.

W 1960 roku Jan XXIII spotkał się z ewangelickim arcybiskupem Canterbury, Geoffreyem Fisherem. To pierwsze w historii spotkanie papieża z zwierzchnikiem Kościoła anglikańskiego. Rok później utworzono Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan, który miał prowadzić dialog ekumeniczny.

Na Soborze Watykańskim II po raz pierwszy zaproszono obserwatorów z Kościołów protestanckich i prawosławnych. Podjęto też współpracę w dziedzinie tłumaczenia Biblii i pracy charytatywnej. Te działania Jana XXIII stworzyły fundament pod dialog ekumeniczny w Kościele.

Papież Jan powiedział kiedyś: "Jestem Józefem, waszym bratem". Chciał podkreślić, że katolicy, prawosławni i

Podsumowanie

W powyższym artykule przedstawiłem sylwetkę i najważniejsze dokonania papieża Jana XXIII. Był on charyzmatycznym przywódcą, który w krótkim pontyfikacie zdołał odnowić Kościół katolicki. Jan XXIII wszedł do historii jako "Dobry Papież Jan" - pełen ciepła, prosty i bezpośredni w kontaktach z ludźmi.

Kluczowym osiągnięciem Jana XXIII było zwołanie przełomowego Soboru Watykańskiego II w latach 1962-65. Sobór zmodernizował Kościół, reformując liturgię, prawo kanoniczne, katechizm. Otworzył też katolicyzm na dialog ze światem nauki, kultury, innych religii.

Papież Jan XXIII zmierzał do zakończenia "zimnej wojny" między Wschodem a Zachodem. Apelował o pokój i odprężenie w kontaktach między USA i ZSRR. Ogłosił encyklikę "Pacem in Terris" (Pokój na ziemi), w której propagował etykę pokoju i wymieniał warunki jego osiągnięcia.

Ten krótki pontyfikat miał epokowe znaczenie dla Kościoła katolickiego i świata. Dziedzictwo Jana XXIII - dialog, otwartość, aggiornamento - jest wciąż żywe i aktualne także dzisiaj. Zachęcam do dalszego pogłębiania tej inspirującej postaci.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły