Znajdź spokój i inspirację dzięki św. Lambertowi - Odkryj jego historię i nauki

Znajdź spokój i inspirację dzięki św. Lambertowi - Odkryj jego historię i nauki
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski21.11.2023 | 5 min.

Św. Lambert to postać, która może zainspirować nas do znalezienia wewnętrznego spokoju. Był biskupem Maastricht w VII wieku, znanym ze swojej mądrości i hojności dla ubogich. Choć jego życie było krótkie, pozostawił bogate dziedzictwo duchowe. Odkrycie historii św. Lamberta, jego nauk i męczeńskiej śmierci pozwoli nam znaleźć inspirację do pracy nad własnym charakterem. A może nawet skłoni do podjęcia pielgrzymki śladami tego niezwykłego świętego.

Kluczowe wnioski:

 • Św. Lambert przekazał nam uniwersalne przesłanie o pokoju wewnętrznym.
 • Jego życie pokazuje, że materialne dobra nie są najważniejsze.
 • Męczeńska śmierć św. Lamberta uświadamia nam kruchość życia doczesnego.
 • Warto podążyć śladami św. Lamberta i odwiedzić jego grób w katedrze w Liège.
 • Postać św. Lamberta do dziś inspiruje wielu ludzi.

Kim był św. Lambert?św. Lambert?

Św. Lambert urodził się w początkach VII wieku w zamożnej rodzinie frankijskiej. Jego rodzice Chunibert i Landrada byli chrześcijanami i wychowywali syna w wierze. Młody Lambert wyróżniał się talentem, pracowitością i wrażliwością na potrzeby innych. Mając zaledwie kilkanaście lat został powołany na dwór królewski w Metz, gdzie zdobywał wykształcenie i przygotowywał się do przyszłej kariery dworskiej.

Jednak Lambert postanowił obrać inną drogę życiową. Porzucił dwór i udał się do Liege, gdzie został uczniem św. Teodarda. W wieku 30 lat, po śmierci mentora, Lambert został wybrany jego następcą i konsekrowany na biskupa Liege. Jako pasterz troszczył się o potrzebujących, wspierał misje chrystianizacyjne we Fryzji i bronił autonomii diecezji. Znany był z pobożności, prostoty życia oraz miłosierdzia dla najuboższych. Jego krótkie, zaledwie 7-letnie rządy, przyniosły diecezji pokój i umocnienie wiary.

Początki kariery dworskiej

Jako młodzieniec Lambert przez kilka lat przebywał na dworze królewskim w Metz. Otrzymał tam staranne wykształcenie i przygotowywał się do objęcia ważnych stanowisk państwowych lub kościelnych. Jednak w pewnym momencie porzucił obiecującą karierę na dworze i udał się do Liege, aby oddać się życiu duchownemu.

Była to zaskakująca decyzja, gdyż Lambert miał wówczas dopiero kilkanaście lat. Mimo młodego wieku dojrzał jednak do tego, by pójść za głosem powołania i poświęcić życie służbie Bogu i ludziom potrzebującym.

Nauki św. Lamberta o pokojuśw. Lamberta o pokoju

Św. Lambert już za życia słynął ze swojej łagodności i pokojowego nastawienia. Unikał sporów i konfliktów, starał się godzić skłócone strony. Jego ulubionym powiedzeniem było "Pokój wszystkim!". Te słowa wypowiadał na powitanie napotykanym osobom.

Biskup Lambert zachęcał też wiernych, by nie troszczyli się zbytnio o dobra materialne. Mówił, że prawdziwe bogactwo znajduje się w sercu każdego człowieka. Dlatego na pierwszym miejscu stawiał zawsze wartości duchowe - dobroć, życzliwość i wrażliwość na potrzeby bliźnich. Te przesłanie św. Lambert pozostaje aktualne także i dzisiaj.

Łagodność i pokój Wrażliwość na potrzeby innych
Prostota życia Szacunek dla każdego człowieka

Pielgrzymki do grobu św. Lambertaśw. Lamberta

Grób św. Lamberta w katedrze w Liege od wieków przyciąga rzesze pielgrzymów. Już w średniowieczu zaczęły tworzyć się szlaki pielgrzymkowe prowadzące do tego miejsca z różnych stron Europy. Nawet dzisiaj, po upływie 1400 lat od śmierci świętego, jego grób odwiedzają tysiące wiernych rocznie.

Dlaczego pielgrzymi tak tłumnie nawiedzają to miejsce? Przede wszystkim dlatego, że widzą w św. Lambercie wzór do naśladowania. Chcą poszerzyć swoją wiedzę o jego życiu, umocnić wiarę, a także pomodlić się o orędownictwo patrona Liege.

Czytaj więcej: Święta Julita - Historia, ciekawostki i znaczenie imienia w świecie religii

Męczeńska śmierć św. Lambertaśw. Lamberta

Choć posługa biskupia św. Lamberta przebiegała początkowo spokojnie, to jego życie zakończyło się tragicznie. Konflikt z możnowładcami doprowadził do zdrady i morderstwa, które przypłacił życiem. Zginął 17 września 705 r. na skutek ran odniesionych od miecza zabójcy.

Śmierć poniesiona z rąk oprawców nie pozostała jednak bezowocna. Uczyniła ze św. Lamberta męczennika, a jego kult szybko się rozszerzył. Do dzisiaj czczony jest jako patron diecezji, miasta Liege i licznych kościołów. Jego legendarna męczeńska śmierć pozostaje przestrogą przed zgubną nienawiścią.

„Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Te słowa wypowiedział św. Lambert, gdy zadawano mu śmiertelne ciosy.

Dziedzictwo św. Lamberta do dziśśw. Lamberta do dziś

Znajdź spokój i inspirację dzięki św. Lambertowi - Odkryj jego historię i nauki

Postać św. Lamberta ma do dzisiaj ogromne znaczenie dla Liege i całych Niderlandów. Jest patronem biskupstwa, licznych parafii, szkół i zgromadzeń zakonnych. Jego wizerunek znajduje się w herbie diecezji i na flagach niektórych miast. Imię biskupa noszą ulice, place, mosty i szpitale.

Co roku we wrześniu obchodzone jest święto ku jego czci. Odbywają się wówczas festyny, koncerty, procesje z relikwiami świętego, a tysiące ludzi nawiedza katedrę w Liege. Dziedzictwo materialne i duchowe św. Lamberta wciąż żyje i jednoczy lokalną wspólnotę wiernych po wielu wiekach.

 • Imię św. Lamberta noszą liczne kościoły, szpitale i fundacje charytatywne
 • Jego postać przypomina o potrzebie pojednania i pokoju

Lambert patronem zakonów patronem zakonów

Św. Lambert od wieków czczony jest jako patron diecezji i miasta Liege. Jest również opiekunem licznych wspólnot zakonnych, m.in. cystersów, norbertanów i salwatorianów. Siostry zakonne, alumni seminariów duchownych oraz nowicjusze powierzają się szczególnej opiece świętego biskupa.

Dlaczego akurat Lambert został wybrany na patrona tylu zgromadzeń? Zapewne z uwagi na swoją mądrość, dobroć i pobożność, którą zaszczepiał otoczeniu. Jego życie i męczeńska śmierć są dla wielu inspiracją do głoszenia Ewangelii oraz służby ludziom potrzebującym.

Podsumowanie

Postać św. Lamberta ma do dzisiaj ogromne znaczenie dla Liege i całych Niderlandów. Ten średniowieczny biskup i męczennik pozostawił cenne dziedzictwo duchowe, które inspiruje kolejne pokolenia wiernych. Jego nauki o pokoju, prostocie życia i trosce o potrzebujących nie straciły nic ze swej aktualności.

Historia św. Lamberta pokazuje także, jak ważne jest dochowanie wierności własnym ideałom i powołaniu. Choć przyszło mu za życia zmierzyć się z przeciwnościami i ostatecznie oddać życie za wiarę, to jego przykład pozostaje źródłem inspiracji dla wielu ludzi.

Osoby pragnące dowiedzieć się więcej o tym niezwykłym świętym zachęcam do odwiedzenia Lichenia. W katedrze przechowywane są jego relikwie, a liczne pamiątki przypominają o spuściźnie, którą pozostawił. Warto samemu przekonać się, dlaczego postać ta przemawia do wyobraźni wiernych od ponad 1000 lat.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły