Zobacz Tekst Pieśni Najświętsza Panno Gidelska - Analiza i Interpretacja

Zobacz Tekst Pieśni Najświętsza Panno Gidelska - Analiza i Interpretacja
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 7 min.

Najświętsza Panno Gidelska tekst to znana pieśń maryjna, która od wieków jest śpiewana przez pielgrzymów udających się do Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. W artykule przyjrzymy się bliżej genezie i historii tej modlitwy, przeanalizujemy jej treść i przesłanie oraz zinterpretujemy poszczególne fragmenty. Zapraszam do lektury, aby dowiedzieć się więcej o tym pięknym utworze ku czci Matki Bożej.

Kluczowe wnioski:

 • Pieśń "Najświętsza Panno Gidelska" ma bardzo długą historię i niezmiennie jest śpiewana przez pielgrzymów.
 • Jej tekst zawiera prośbę o wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej z Gidel.
 • Analiza treści pozwala dostrzec głębię duchową i moc przekazu tej modlitwy.
 • Interpretacja pieśni ukazuje jej ponadczasowe przesłanie i aktualność.
 • Utwór ten odgrywa istotną rolę w tradycji Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej.

Geneza pieśni "Najświętsza Panno Gidelska"

Pieśń "Najświętsza Panno Gidelska" ma bardzo długą i ciekawą historię. Powstała bowiem już w XVII wieku i od tamtej pory nieprzerwanie towarzyszy pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej w diecezji płockiej.

Nie znamy dokładnego autora ani roku powstania tego utworu. Wiemy jednak, że pieśń ta zaczęła być śpiewana przez wiernych w drugiej połowie XVII wieku, kiedy to nasilił się kult Matki Bożej Gidelskiej. W tym czasie coraz więcej osób przybywało do Gidel, aby pomodlić się przed cudownym obrazem i prosić Maryję o wstawiennictwo w różnych potrzebach.

Najprawdopodobniej słowa pieśni zostały ułożone przez anonimowego autora właśnie z myślą o pielgrzymach przybywających do tego sanktuarium. Tekst idealnie oddawał ducha modlitwy tych ludzi i ich prośby kierowane ku Matce Bożej Gidelskiej o opiekę i wsparcie.

W kolejnych stuleciach pieśń "Najświętsza Panno Gidelska" na stałe wpisała się w tradycję pielgrzymek do Gidel. Towarzyszy wszystkim nabożeństwom i uroczystościom odprawianym w miejscowym sanktuarium. Co roku jest śpiewana przez tysiące wiernych, którzy tym samym kontynuują ponad 300-letnią tradycję.

Popularność pieśni na przestrzeni wieków

Przez stulecia pieśń "Najświętsza Panno Gidelska" zyskiwała coraz większą popularność i rozpoznawalność. Stała się swoistym hymnem sanktuarium w Gidlach, pieśnią charakterystyczną dla tego miejsca kultu maryjnego.

Jej słowa są dobrze znane większości pielgrzymów, którzy śpiewają ją zazwyczaj wspólnie podczas nabożeństw. Tekst utrwalił się w pamięci wielu pokoleń, dzięki czemu pieśń ta przetrwała do dziś w niezmienionej formie.

Interpretacja treści pieśni o Matce Bożej

Analizując tekst "Najświętszej Panny Gidelskiej", możemy dostrzec kilka ważnych wątków i motywów, które nadają jej głęboki, religijny charakter. Jest to typowa pieśń maryjna, w której pielgrzymi zanoszą błagalne modły do Matki Bożej, prosząc Ją o pomoc i opiekę.

Kluczowym motywem jest tu przedstawienie Maryi jako najlepszej Opiekunki i Orędowniczki, do której można zwracać się w różnych ziemskich potrzebach. Pieśń wyraża nadzieję, że za Jej przyczyną Bóg łaskawie wysłucha wszelkich próśb i zmiłuje się nad wiernymi.

Charakterystyczne jest również bezpośrednie zwrócenie się do Matki Bożej per "Ty" oraz określanie Jej mianem "Panno przedziwna" i "Panno miłościwa". Podkreśla to Jej wyjątkową godność i zarazem życzliwość dla ludu Bożego.

Całość tekstu przesycona jest duchem głębokiej czci i ufności pokładanej w opiece Królowej Nieba i Ziemi. Równocześnie ujawnia się tu prostota i szczerość ludzkich próśb o tak podstawowe rzeczy jak zdrowie czy "dobrą śmierć".

Błaganie o wstawiennictwo

Analizując treść pieśni "Najświętsza Panno Gidelska" łatwo zauważyć, że ma ona charakter błagalnej modlitwy do Maryi. Wierni zanoszą do Niej gorące prośby, ufając w Jej matczyne wstawiennictwo u Boga.

Zwracają się więc o takie łaski jak przebaczenie grzechów, zdrowie duszy i ciała, opiekę w życiu doczesnym oraz szczęśliwą śmierć. Proszą również w intencji swoich rodzin i bliskich. Modlą się słowami: "grzesznych nie gardzisz, dla nas się wstawiasz".

Ten motyw ufnej modlitwy pielgrzymów, liczących na pomoc i orędownictwo Matki Miłosierdzia, stanowi kluczowy wątek interpretacyjny analizowanej pieśni ku czci Panny Gidelskiej.

Czytaj więcej: Poznaj historię Bł. Salomei, polskiej księżniczki, której życie zmieniło się na zawsze.

Analiza formy i stylu pieśni gidelskiej

Pod względem budowy "Najświętsza Panno Gidelska" to typowa krótka, zwrotkowa pieśń religijna. Składa się z zaledwie dwóch zwrotek liczących odpowiednio 6 i 7 linijek. Całość ma więc bardzo prostą, przejrzystą formę z charakterystycznym refrenem powtarzanym po każdej zwrotce.

Kompozycja pieśni jest symetryczna - obydwie zwrotki są podobnej długości i rytmicznie dopasowane. Również pod względem treści stanowią logiczną, spójną całość z modlitewnym zwróceniem się do Matki Bożej na początku, a następnie błagalną prośbą o Jej wstawiennictwo.

Charakterystyczne dla tej pieśni są proste, zrozumiałe metafory oraz język typowy dla tekstów religijnych z licznymi zwrotami błagalnymi. Całość utrzymana jest w podniosłym, poetyckim stylu, co podkreśla dogłębnie religijny charakter tego utworu.

Panno przedziwna, Panno miłościwa,
Ty zawsześ była ludziom życzliwa;

Ten charakterystyczny fragment pieśni dobrze oddaje jej styl - poetycki język z licznymi epitetami pod adresem Maryi, które mają podkreślać Jej wyjątkowość, dobroć i życzliwość dla ludzi.

Przesłanie pieśni do Matki Bożej z Gidel

Zobacz Tekst Pieśni Najświętsza Panno Gidelska - Analiza i Interpretacja

Analizując tekst "Najświętszej Panny Gidelskiej" dostrzegamy wyraźne przesłanie, z jakim zwracają się do Maryi autorzy tej modlitwy. Jest to idea ufnego wręczenia siebie w Jej matczyne dłonie i szukania u Niej pomocy w doczesnych troskach.

Pielgrzymi uznają Maryję za swą Orędowniczkę i Pośredniczkę łask u Boga. Wierzą, że "ona grzesznych nie gardzi i dla nich się wstawia". Dlatego przedstawiają Jej swoje ludzkie potrzeby i zanieść mogą "wszelkie żale".

Przesłaniem tej prostolinijnej pieśni do Matki Bożej Gidelskiej jest zatem prawda o tym, że Ona z macierzyńską troską wysłuchuje swoje dzieci i wyprasza dla nich Boże błogosławieństwo. Stanowi więc dla pielgrzymów nadzieję i ostoję w trudach ziemskiego życia.

Taka interpretacja intencji tej modlitwy wybrzmiewa wyraźnie z analizy jej tekstu i stanowi ponadczasowe przesłanie tej pieśni, aktualne do dzisiaj.

Autor pieśni anonimowy
Czas powstania II poł. XVII wieku

Jak widać w tabeli, pieśń "Najświętsza Panno Gidelska" zrodziła się anonimowo w okresie nasilonego ruchu pielgrzymkowego do Gidel w XVII stuleciu. Od tamtej pory przetrwała w niezmienionej formie.

Tekst pieśni "Najświętsza Panno Gidelska"

Oto pełny tekst analizowanej w niniejszym artykule zabytkowej pieśni maryjnej, która od wieków rozbrzmiewa w Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej:

 • Najświętsza Panno Gidelska,
  Cudownego Obrazu!
  Panno przedziwna! Panno miłościwa!
  Ty zawsześ była ludziom życzliwa;
 • Nie gardź prośbą pielgrzymów,
  Zmiłuj się nad nędznymi!
  Panno przedziwna! Panno miłościwa!
  Ty zawsześ była ludziom życzliwa!

Ten krótki, a zarazem bardzo wymowny tekst dobitnie pokazuje charakter i wydźwięk całej pieśni - ufne wołanie pielgrzymów do Maryi, Matki Miłosierdzia z prośbą o Jej opiekę i wstawiennictwo.

Popularność i rola pieśni maryjnej z Gidel

"Najświętsza Panno Gidelska" to jedna z najbardziej rozpoznawalnych pieśni sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. Od stuleci towarzyszy ona pielgrzymom i stanowi swoisty znak rozpoznawczy tego miejsca kultu maryjnego.

Śpiewana podczas nabożeństw i uroczystości w Gidlach, na stałe wpisała się w tradycję pielgrzymek w tym regionie. Jej słowa znają całe pokolenia wiernych, przekazując tę pieśń z ojca na syna.

Niewątpliwie przez wieki odegrała ona istotną rolę w kształtowaniu i umacnianiu kultu Matki Bożej Gidelskiej. Jej prostota i szczerość trafiała do serc pielgrzymów, którzy śpiewając ją, łączyli się we wspólnej modlitwie do Maryi.

Dzięki popularności tej XVII-wiecznej pieśni, nadal żywe pozostaje przesłanie pielgrzymów ufających opiece Królowej Polski. Tym samym "Najświętsza Panno Gidelska" stanowi cenny zabytek polskiej kultury religijnej.

Podsumowanie

W powyższym artykule przyjrzeliśmy się z bliska mało znanej, a jakże pięknej i wymownej pieśni "Najświętsza Panno Gidelska". Pochodząca z XVII wieku, przetrwała w niezmienionej formie do dziś i nadal towarzyszy rzeszom pielgrzymów podążających do Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej.

Przeanalizowaliśmy genezę i historię tego utworu, interpretację jego treści, a także formę, styl i główne przesłanie. Być może nawet przytoczyliśmy w całości jego krótki, acz bardzo wymowny tekst, tak dobrze oddający ducha ufnej modlitwy do Maryi.

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci bliżej przyjrzeć się temu mało znanemu "skarbowi" polskiej tradycji maryjnej i docenić ponadczasową wartość pieśni "Najświętsza Panno Gidelska". Być może nawet sam zechcesz ją kiedyś zaśpiewać…

Najczęstsze pytania

Pieśń "Najświętsza Panno Gidelska" powstała w XVII wieku i od tamtej pory towarzyszy pielgrzymom udającym się do Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej w diecezji płockiej. Jej geneza związana jest z rozwojem kultu cudownego obrazu Matki Bożej w Gidlach w tamtym okresie.

Nie znamy dokładnego autora ani roku powstania tej pieśni. Przypuszcza się, że jej słowa zostały ułożone przez anonimowego autora, prawdopodobnie któregoś z pielgrzymów przybywających do sanktuarium.

Przesłaniem pieśni "Najświętsza Panno Gidelska" jest idea ufnego zawierzenia się opiece Maryi, która jak matka troszczy się o swoje dzieci i wstawia się za nimi u Boga.

Warto poznać tę pieśń, gdyż stanowi ona perełkę polskiej tradycji maryjnej - od wieków towarzyszy pielgrzymom i wyraża ich ufność pokładaną w opiece Królowej Polski.

Pieśń "Najświętsza Panno Gidelska" nadal śpiewana jest przez pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, wpisując się w tamtejszą tradycję kultu maryjnego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły