KSIĘGA TRZECIA

PSALM 87(86)*

.

Syjon macierzą wszystkich ludów

1 Synów Koracha. Psalm. Pieśń.

Budowla Jego jest na świętych górach:
2 Pan miłuje bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
3 Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
o miasto Boże!
4 Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają;
oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]:
<<Ten [i ten] się tam urodził>>*.

5 O Syjonie zaś będzie się mówić: <<Każdy na nim się narodził,
a Najwyższy sam go umacnia>>*.
6 Pan spisując wylicza narody:
<<Ten się tam urodził>>.
7 I oni zaśpiewają jak tancerze:
<<W tobie są wszystkie me źródła>>*.

Następny Psalm