Autor Marcelina Badura

Marcelina Badura

Jako teolożka i katechetka dzielę się wiedzą z zakresu nauki Kościoła, pisząc zrozumiałe artykuły o dogmatach, modlitwach i obrzędach religijnych. Wyjaśniam trudne kwestie związane z wiarą i doktryną, aby pomóc wiernym pogłębić życie duchowe.

facebooktwitterlinkedin
1 / 1