Autor Jacek Wieczorek

Jacek Wieczorek

Jako biblista i egzegeta analizuję interpretacje trudniejszych fragmentów Biblii i pism Ojców Kościoła. Moje komentarze mają pobudzać do refleksji nad Słowem Bożym i pomóc w duchowym rozwoju poprzez głębsze zrozumienie prawd wiary zawartych w Piśmie Świętym.

facebooktwitterlinkedin
1 / 1