KSIĘGA PIĄTA

PSALM 120(119)*

.

Przeciw złym językom

1 Pieśń stopni*.

Do Pana w swoim utrapieniu
wołałem i wysłuchał* mnie.
2 Panie, uwolnij moje życie
od warg kłamliwych
i od podstępnego języka!
3 Cóż tobie [Bóg] uczyni
lub co ci dorzuci*,
podstępny języku?*
4 Ostre strzały mocarza
i węgle z janowca*.
5 Biada mi, że przebywam w Meszek
i mieszkam pod namiotami Kedaru!
6 Zbyt długo mieszkała moja dusza
z tymi, co nienawidzą pokoju.
7 Gdy ja mówię o pokoju*,
tamci prą do wojny.

Następny Psalm