Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 44a(832a) rok XIX 25. grudnia 2018 roku.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - rok C


I czytanie: Iz 52,7-10;
Psalm: Ps 98,1-6;
II czytanie: Hbr 1,1-6;
Aklamacja: Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody,
oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię;
Ewangelia: J 1,1-18

.

 
Ewangelia:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

góra

.

Stajenka w Betlejem musi być domem otwartych drzwi: przelewa się przez nie miłość Boża, aby cały świat znalazł się w kręgu prawdziwego światła.

góra

.

Boże Narodzenie jest tylko malutką chwilą w wielowiekowej historii ludzkości. A jednak stanowi jej centrum.

góra

.

góra

.

Medytacja biblijna
WSZECHŚWIAT MA TWARZ DZIECKA

Patrzę w rozgwieżdżone niebo. Ta nieogarniona dal jest w gruncie rzeczy kosmiczną, zimną pustką bez żadnego głębszego sensu? Nie! Wszak Wszechświat ma twarz uśmiechniętego Dziecka. Świadczy o tym Bóg, który stał się Niemowlęciem dla naszego zbawienia.

Ewangelista Jan kreśli obraz odwiecznego Boga Ojca i Jego równie odwiecznego Słowa, Syna, przez którego wszystko się stało. Między wszechmogącym Stwórcą a Jego stworzeniem jest nieskończona przepaść. W tej perspektywie człowiek jest czymś małym jak ziarnko piasku i ulotnym jak kropelka rosy. Ale Bóg nas ukochał od początku i przekroczył nieskończoność między sobą a nami. Stał się jednym z nas, nie przestając być Bogiem

W ten sposób połączył to, co Boskie, z tym, co ludzkie, połączył niebo z ziemią, nieodwołalnie. Na tym właśnie polega zbawienie. Bóg Ojciec przemawiał do ludzi - jak czytamy w Liście do Hebrajczyków - na różne sposoby, ale w sposób najpełniejszy przemówił do nas przez swego odwiecznego Syna, który narodził się jako prawdziwy człowiek w Betlejem.

Dlatego perspektywą naszego życia nie jest 80 lat, które rozpłyną się w nicości, ale wieczność. Ojcowie Kościoła nie bali się mówić: "Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem". Chodzi o to, że jak Bóg stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem, tak my jesteśmy powołani, by zostać przebóstwionymi, nie przestając być ludźmi. W ten sposób wypełni się słowo proroka Izajasza, który zwiastuje pokój i szczęście. Gdyby Bóg nie mógł stać się człowiekiem, to my nie moglibyśmy być przebóstwieni, a zatem zbawienie byłoby niemożliwe.

Tę tajemnicę Bożego narodzenia obchodzimy m.in. przez odwoływanie się do prostych, ale głębokich symboli: ustrojonej choinki (drzewka życia), betlejemskich szopek, które wskazują na konkretność Bożego działania, czy też opłatka, którego wzajemne łamanie przypomina nam, że Bóg chce nas zbawić nie w pojedynkę, ale we wspólnocie.

Mamy też kolędy, o których Adam Mickiewicz mówił: "Nie wiem, czy jaki inny kraj może się poszczycić zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska. Uczucia w nich wypowiedziane, uczucia macierzyńskie, gorliwej czci Najświętszej Panny dla Boskiego Dzieciątka, są tak delikatne i tak święte, że trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia tak czyste, o takiej słodyczy i takiej delikatności". Zachowujmy piękne zwyczaje, śpiewajmy kolędy, przekazujmy dzieciom polskie bożonarodzeniowe tradycje. Ale tłumaczmy także ich głębszy, zbawczy, radosny sens.

O. Dariusz Kowalczyk SJ

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU

23.12.2018r.

Kończy się czas naszego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Niech słowa św. Elżbiety: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana", będą zachętą do głębokiej wiary, że Bóg wypełni swoją obietnicę naszego zbawienia.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. W kancelarii do nabycia opłatki i świece wigilijne.

2. Jutro - Wigilia. Spowiedź od 8.30 do 11.00 i od 13.00 do 15.00
Pasterka o godz. 24.00.
Kolekta na Pasterce przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.
Młodzież Oazowa zaprasza na Czuwanie Adwentowe o godz. 23.30.
Po Pasterce zapraszamy wraz z orkiestrą do wspólnego kolędowania.

3. We wtorek Uroczystość Bożego Narodzenia.
Pierwsza Msza św. O godz. 8.00.
Zapraszamy na Nieszpory Kolędowe o godz. 16.00

4. W środę - II dzień Świąt - św. Szczepana - pierwszego męczennika.
Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 i 12.15. Nie ma Nieszporów.
Kolekta w tym dniu na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

5. W czwartek przypada święto św. Jana Apostoła.
W tym dniu błogosławimy wino.

6. W piątek święto św. Młodzianków.
Na godz. 9.30 zapraszamy wszystkie dzieci naszej parafii. Po mszy św. udzielać będziemy błogosławieństwa.

7. W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to szczególne święto wszystkich rodzin chrześcijańskich. Zapraszamy do rodzinnego przeżycia Mszy św.

8. Z racji kolędy Msza wieczorna będzie odprawiana tylko w soboty i niedziele. Nowenna we wtorek po mszy św. o godz. 8.00

9. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy tak pięknie przystroili kościół na Boże Narodzenie i zbudowali stajenkę.

10. Pamiętajmy, aby w nowym roku zamówić sobie Mszę św. w intencjach dziękczynno - błagalnych jak i za swoich bliskich zmarłych.

11. Zostało jeszcze kilka biletów na koncert "Betlejem w Spodku" w dniu 03 stycznia 2019r. Do nabycia w kancelarii parafialnej. Zachęcamy.

12. Nasza Parafia została zaproszona do współtworzenia z Parafią św. Piusa X Orszaku Trzech Króli w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Przydzielono nam Orszak Niebieski. Chętnych do zaangażowania się w orszak a nawet odtwarzania postaci z królem włącznie prosimy o zgłaszanie się u ks. proboszcza.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

C.D. Nr 833

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.