Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 41(874) rok XX 1. grudnia 2019 roku.

Pierwsza Niedziela Adwentu - rok A


I czytanie: Iz 2,1-5;
Psalm: Ps 122,1-2. 4-9;
II czytanie: Rz 13,11-14;
Aklamacja: Okaż nam. Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie (Ps 85,8);
Ewangelia: Mt 24,37-44

.

 
Ewangelia:

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał.

góra

.

Adwent jest czasem wstrząsu, dzięki któremu
człowiek ma się stać czujnym na samego siebie

(Alfred Delp)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do czujności. Chodzi o wykazanie się szczególną wrażliwością na życie i obecność Boga. Nie dać się uśpić przez okoliczności szarych dni powszednich ani przez rzewną i spokojną, bo może fałszywą, atmosferę czasu adwentowego. Nie dać się zwieść urojeniom i mrzonkom, których źródłem są fałszywe życzenia życiowe albo iluzje konsumpcyjne. Nie uciekać od rzeczywistości, ale otworzyć szeroko oczy, by dostrzec pozory, które nas osaczają.

góra

.

.

Adwent ma otworzyć drzwi; drzwi do twoich tęsknot, drzwi do twoich zdolności, drzwi do twoich zwątpień, drzwi do twoich nadziei, drzwi do twoich lęków, drzwi do twojej odwagi, drzwi do twojej miłości, drzwi do samego ciebie.

.

Oczekiwanie na prezent bożonarodzeniowy jest wspomnieniem daru miłości Boga do nas - stał się człowiekiem, jego danie miłości jest dlatego też naszym zadaniem: zadaniem miłości. I my stańmy się przynajmniej ludzcy.

góra

.

Medytacja biblijna
UKRYCI W ARCE PRZYMIERZA

Dlaczego Noe?

Czy wiemy jak było za dni Noego? Dziwna to była sytuacja, albowiem ten człowiek wsłuchany w słowo Boże na środku pustym zaczął budować statek. Podkreślam, to nie była łódeczka, ale "pełnometrażowy" statek. Zapewne ci, którzy go otaczali kiwali głowami, albo wymownie pokazywali na głowę, a w sercu i między sobą o dziwactwie (w formie soft) mówili.

Dlaczego to czynił? Bo Pan mu powiedział. Został zaproszony do współudziału w czymś, co całkowicie przerastało jego sposób pojmowania. Nie potrafił objąć zamiaru Bożego. Tymczasem z perspektywy czasu wiemy, że Bogu chodziło o uratowanie Noego i jego rodziny i stworzenia. Ktoś zarzuci, że to Stworzyciel zesłał potop, który pochłonął resztę. Myślę, że my sami wywołujemy wszelkiego rodzaju "potopy", a potem - by nie podjąć odpowiedzialności - to zrzucamy to na Pana Boga. Tymczasem ewangelista jest precyzyjny w określeniach: nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich.

Był czas odpowiednio długi na to, by ludzie się nawrócili czyli odstąpili od złego postępowania. Tamy wytrzymują odpowiednią ilość nacisku. Jeśli zaś ten nacisk będzie większy to w końcu pękną i wszystko się rozleje. Noe uczy nas wierności Bogu, nawet wtedy gdy nic nie rozumiemy, gdy w oczach ludzi wystawiamy się na śmieszność i powątpiewanie o równowadze psychicznej. Zawsze szukajmy treści, którą On chce nam przekazać.

Codzienne drogi

Jakże codzienne sprawy przytacza nasz Pan: ... jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali. Czy myślimy, że będą jakieś specjalne scenariusze na przybycie Pana? Żadną miarą. Tu i teraz, pośród codzienności Jezus przyjdzie. Czy będzie jak potop? W sensie ogarnięcia wszystkiego tak. Bo gdy nadejdzie to ogarnie całość i każdego człowieka. Nic ani nikt nie umknie Jego wzrokowi.

Wtedy okaże się albo dokładniej ukaże się jakimi drogami chodziliśmy, jakimi wartościami posługiwaliśmy się naprawdę? Wszak nie to, co na zewnątrz ukazujemy (co może okazać się dobrym kamuflażem czy maską), ale to co w sercu pracowało staje się podstawą do stanięcia w obecności Syna Człowieczego.

Jakiego zdziwienia doświadczyć możemy gdy odkryjemy, że dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czemu tak? I nutka: przecież to niesprawiedliwe. Tylko Bóg zna serce człowieka i tylko On wie, co w nim tak naprawdę gra. Już sam fakt, że ktoś inny będzie wzięty, a ja pozostanę, albo, że ja pójdę, a ktoś kogo kocham zostanie wzbudza w nas mieszane uczucia czy wręcz uczucia mocno rozbudzone.

Czuwanie

Co więc pozostaje? Czuwanie. Mieć oczy dookoła głowy. Mieć uszy szeroko otwarte. Mieć serce w Bogu zakorzenione. Sycić oczy, uszy i serce tym, co Boże. Im bliżej światła tym więcej widać. Z jednej strony z całą mocą odkrywać dobro, wielkie dzieła Boże dokonujące się w nas i wokół nas. Z drugiej zaś być uważnym na zło, które się podkrada i kąsa. Wszystko to odbywa się w codzienności. Z jednym podkreśleniem, że tam, gdzie wielkie dobro tam też wielkie ataki ze strony nieprzyjaciela natury ludzkiej. Przychodzi Pan! I to jest fakt. Z faktami zaś się nie dyskutuje. Podchodzi zły. I to jest też fakt. Na czym się skupiam? Czy też odrzucam mniej czy bardziej świadomie? Bądźcie gotowi, bo w każdej chwili Syn Człowieczy przyjść może. Zostawianie na zaś może się okazać potopem, który nas pochłonie. Tymczasem arka Noego cały czas była pod ręką i wejście do niej nie było zamknięte.

Arka jest schronieniem, azylem, świątynią. To Jezus Chrystus, Syn Boży, Król i Pan. Wchodząc do tej arki jesteśmy pewni, że nie zniszczy nas potop zła. Czuwajmy, by wchodzić do Arki Przymierza. Wejdźmy do świątyni, do przedsionków Pańskich. Tam zaiste jest lepiej niż w pałacach bogaczy.

o. Robert Więcek SJ

góra

.

Myśli
ŚWIĘTYCH TYGODNIA

4. grudnia
Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy

Z traktatu św. Ambrożego, biskupa, O dziewictwie:

Wyczekuj przyjścia Chrystusa

Jesteś, dziewico, obrazem Kościoła, jaśniejesz pięknem duchowym, którego blask dodaje wdzięku twojemu obliczu, a gdy i nocą czuwasz w swojej izdebce, niech Chrystus zawładnie twoimi myślami, ty zaś wyczekuj w każdej chwili Jego przyjścia. Chrystus przechodzi przez drzwi zamknięte i nie zawiedzie, bo obiecał, że przyjdzie. Pochwyć więc Tego, którego szukałaś, zbliż się do Niego, a On cię oświeci. Przytrzymaj Go i proś, by nie odchodził, by nie oddalał się od ciebie. Niełatwo da się uchwycić Słowo Boże, umyka ospałym i opieszałym. Wyjdź Mu więc naprzeciw, podążaj śladami Słowa przychodzącego z niebios, bo "mknie Ono szybko".

A w jaki sposób Chrystus da się pochwycić? Nie uchwycą Go żadne sieci, ale więzy miłości, i tylko więź ducha i serce oddane zdolne są Go przytrzymać. Jeżeli pragniesz pochwycić Chrystusa, szukaj Go bez przerwy, nie obawiaj się trudu.

I bywa tak, że najpełniej się Go znajduje wśród kaźni, pod ręką prześladowców. A gdy z tych rąk się wydzierasz, Chrystus wychodzi ci na spotkanie i nie dozwala, byś uległa mocom tego świata w przedłużającej się próbie.

Ta, która wtedy szuka i znajduje Chrystusa, może powiedzieć słowami Pieśni nad pieśniami: "Znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam Go i nie puszczę, aż Go wprowadzę do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki". Cóż to za dom i cóż za komnata? To najtajniejsza głębia twego ducha. Strzeż tego domu, usuwaj wszelki pył z jego zakątków. Kiedy będzie on czysty, czyste będzie twoje wnętrze, świątynia ducha mocno wspierać się będzie na kamieniu węgielnym i Duch Święty w niej zamieszka. Gdy w ten sposób szukasz i wzywasz Chrystusa, nie będziesz opuszczona, ale Go spotkasz, a On będzie cię nawiedzał.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA I NIEDZIELĘ ADWENTU

1.12.2019r.

Rozpoczyna się Adwent. Jezus przyjdzie niebawem, choć nie wiemy kiedy. Niech udział we Mszy św. wypełni nas pragnieniem spotkania z Chrystusem. Ale czuwajmy, aby ta chwila nas nie zaskoczyła.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Jest wystawiona Księga Trzeźwościowa. Po Mszach św. nabożeństwo przebłagalne za grzechy pijaństwa. Nieszpory w czasie kolędowym wypadają. Plan Kolędy w gablotkach i na stronie internetowej.
Ksiądz Arcybiskup odprawi Mszę św. w intencji wszystkich górników oraz ich rodzin, transmitowaną przez TV Polonia, dzisiaj - w niedzielę 1 grudnia 2019r. o godz. 13 w parafii św. Marii Magdaleny w Bielszowicach.

2. Po Mszach św. można w kancelarii zaopatrzyć się w opłatki i świece wigilijne. Przypominamy, że ofiary ze świec CARITAS przeznacza na ubogie dzieci.

3. Przypominamy, że przyjmujemy intencje mszalne na rok 2020. Są jeszcze wolne intencje na obecny miesiąc grudzień.

4. Przypominamy, że od poniedziałku do czwartku - Msze św. roratnie o godz.18.00,a w piątek o godz. 16.30 i w sobotę o 8.00. Zapraszamy wszystkich - szczególnie dzieci
W poniedziałek o godz. 20.00 zapraszamy na Adwentową Modlitwę Wspólnotową.
We wtorek Matki Bożej Nieustającej Pomocy Pomocy zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00.

5. W środę przypada wspomnienie św. Barbary. Górników w mundurach i ich rodziny jak również emerytów górniczych i rencistów zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 8.00. Zapraszamy poczty sztandarowe i górników do asysty przy prezbiterium. Związek Górnośląski organizuje przemarsze z orkiestrą naprzemiennie do trzech parafii. W tym roku przemarsz do naszej parafii rozpocznie się o godz. 7.30 od Restauracji "ADRIA". Zapraszamy.
W tym dniu swoje urodziny obchodzi ks. wikary Łukasz Szromek. Mszę św. urodzinową będzie sprawował o godz. 18.00. Wszystkich Parafian zapraszamy.

6. W I czwartek
o godz.7.30 Nabożeństwo za duchowieństwo i o nowe powołania.
O godz. 8.00 Msza św. w tej intencji.
O godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W I piątek
o godz.7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a
o godz. 8.00 Msza św. do Serca Pana Jezusa.
O godz. 16.00 spowiedź dla klas 3, 4 i 5 SP,
o godz. 16.30 Msza św. szkolna - roraty,
o godz. 18.00 Msza św. Młodzieżowa - roraty.

7. W I sobotę
o godz. 7.30 nabożeństwo z modlitwą różańcową ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i Msza św.
O godz. 19.00 Nauka Chrzcielna.
Chorych odwiedzimy w sobotę 21 grudnia.
W niedzielę z racji Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Mszy św. o godz. 11.00 swoje święto patronalne będą obchodzić Dzieci Maryi.
W sobotę i niedzielę przy naszym kościele odbędzie się Bożonarodzeniowy Jarmark. Szczegóły na plakatach.

8. Zostało jeszcze do wylosowania kilkoro dzieci z "Anielskiej Paczki". Jeśli ktoś chciałby do wtorku zrobić paczkę to prosimy o pomoc i zapraszamy do kancelarii.

9. W sobotę, 7 grudnia odbędzie się Adwentowy Dzień Skupienia dla niewidomych i słabo widzących oraz ich opiekunów w kościele św. Pawła w Nowym Bytomiu. Msza św. o godz. 15.00. Okazja do Spowiedzi od 14.30

10. Kolejna edycja rodzinnego koncertu "Betlejem w Spodku" odbędzie się katowickiej hali w sobotę 28 grudnia 2019r. o godzinie 18.00.

11. W dniach 27.06 - 04.07. 2020r. organizujemy pielgrzymkę do Medjugorie. Cena 1100 zł i 50 euro. Szczegóły i zapisy u ks. Proboszcza.

12. Odwiedziny duszpasterskie - kolęda 2019/2020

13. Informacja o korespondencyjnym kursie biblijnym

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 875

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.