Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 8(886) rok XX 23. lutego 2020 roku.

Siódma Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Kpł 19,1-2. 17-18;
Psalm: Ps 103,1-4. 8. 10. 12-13;
II czytanie: 1Kor 3,16-23;
Aklamacja: Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała (1J 2,5);
Ewangelia: Mt 5,38-48

.

 
Ewangelia:

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

góra

.

góra

.

Wypiszę sprayem
na każdej ścianie

Tak zaczyna się refren znanej piosenki młodej piosenkarki! Iny Dieter. Chciałaby swoje życzenie wypisać sprayem na każdej ścianie, aby wszyscy mogli się o nim dowiedzieć.! Któż nie ma takich życzeń. Tak też powinno być z życzeniem pokoju i miłości. W każdych okopach, na ruinach zbombardowanych miast, na każdym murze, za którym ukrywa się strzelec wyborowy, powinno się wypisać sprayem, i to jaskrawą farbą: Miłuj swoich nieprzyjaciół.

góra

.

Medytacja biblijna
ZACHOWUJĄCY I ZACHOWANI

Bo Ojciec jest święty...

Na ile skupiamy się na sobie i swoich możliwościach to rośnie przerażenie i wściekłość (tak, dwie przeciwstawne emocje), bo przykazanie miłości wydaje się być groteskowe, a dokładnie nie do zrealizowania. Zaiste, w oparciu o nasze ludzkie siły jest niemożliwym, abyśmy tak kochali siebie, bliźniego i Boga.

Bóg zaprasza nas przede wszystkim do świętości, a nie do przestrzegania przykazań. I daje siebie na wzór: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Niewielu zwraca na to uwagę i dlatego zżymamy się słysząc takie zaproszenie. O co chodzi? Czy słyszymy argumentację Boga? Wyraźnie mówi, że świętymi mamy być, bo On jest święty. Wydaje mi się, że podszept złego nie idzie w kierunku bo Bóg jest święty, ale jak Bóg jest święty.

Jesteśmy synami i córkami Bożymi, a pochodząc od Niego podobni do Niego jesteśmy. Na tyle będziemy doskonali, na tyle świętość osiągniemy na ile będziemy z Nim zjednoczeni. Nie ma innej drogi! Tak więc możliwym jest kochać tak jak On, jednak u źródeł tego jest odkrywanie Go jako Świętego i źródło świętości.

Okrzyk zdziwienia i miłości

W dynamice Ćwiczeń duchowych święty Ignacy Loyola zaprasza odprawiającego rekolekcje w jednym z kluczowych momentów do tego, by porównywał się z Bogiem. Oczywiście porównanie to wypada na niekorzyść człowieka. Rozważyć, kim jest Bóg, przeciw któremu zgrzeszyłem. Rozważyć przymioty jego Boskie i porównać z tym, co jest im przeciwne we mnie: jego mądrość z moją niewiedzą; jego wszechmoc z moją słabością; jego sprawiedliwość z moją niegodziwością; jego dobroć z moją złością. Nie idzie o pogardzanie sobą. Albowiem takie porównanie ma mnie prowadzić do okrzyku pełnego zdziwienia i wielkiej miłości [59-60].

W doświadczeniu własnej grzeszności - dziś do rozważenia mam grzechy przeciw bliźniemu, te w myślach, te w słowach, decyzjach i czynach - nie jestem skazany na zagładę. Otóż Ojciec tak mnie/nas umiłował, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. To Ojciec troszczy się o to, byśmy nie zginęli!

Z jednej strony krzyk smutku i bólu, bo zgrzeszyłem, a z drugiej krzyk zdumienia, bo odkrywam, że zostało mi wybaczone, że ulitował się nade mną, że okazał mi swoje miłosierdzie. Odpowiedzią Boga na grzech człowieka jest miłosierdzie. I dotyczy to każdego człowieka, który zwróci się do Niego. Rekolektant staje z pokorą pod krzyżem i rozmawia z Ukrzyżowanym jak przyjaciel z przyjacielem.

Znak rozpoznawczy

Czego uczy nas Pan Jezus swoim życiem? Odrzuca zasadę oko za oko i ząb za ząb. Kiedy trzeba nadstawia drugi policzek. Nie prawuje się milcząc w czasie procesu. Zabierają Mu wszystko, a On na to pozwala. Nie idzie tysiąc czy dwa tysiące kroków - bo idzie cały czas, towarzysząc nam nieustannie. Jezus daje temu, kto cię prosi i nie odwraca się od nikogo. Kocha swego bliźniego i kocha swych nieprzyjaciół, bo są dla Niego braćmi i siostrami. Modli się wytrwale za każdego z nas. Czyż nie rozlega się nieustannie wołanie: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią?

Oto znak rozpoznawczy synów i córek Ojca naszego! Wpatrujemy się we wschodzące słońce. Przypatrujemy się kroplom deszczu spadającego na ziemię. Zanim uczynimy coś złego wobec bliźniego zastanowię się nad tym, że słońce jeszcze świeci nade mną, że deszcz pada jeszcze na ziemię, po której chodzę. Tak samo jak na mojego brata i moją siostrę.

Co znaczy, że ktoś jest mi bratem/siostrą? Co oznacza, że mam być dla siebie bratem/siostrą? Gdy to odkryję to będę i siebie i drugiego miłował. Nie dlatego, że ktoś mnie miłuje, ale dlatego, że jest mi bratem/siostrą. Dopiero wtedy dotrze do mnie przesłanie: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Świątynią Boga jesteśmy! Nie zapominajmy, że nie tylko "ja"... ale i każde "ty".

o. Robert Więcek SJ

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA VII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

23.02.2020r.

Chrystus stawia przykazanie miłości bliźniego - nawet nieprzyjaciół - na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nieprzyjaciół. Nie jest to łatwe, ale Bóg jest naszym najlepszym i miłującym Ojcem i przez Eucharystię nas do tego uzdalnia.

Dzisiejsza kolekta specjalna na fundusz remontowy naszej parafii - remont całego dachu naszego kościoła, który w najbliższym czasie musimy przeprowadzić.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o 16.00 Nieszpory. Zapraszamy.
Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

2. W poniedziałek o 18.45 dzieci przygotowujące się do I Komunii i ich rodziców zapraszamy na spotkanie formacyjne.

3. We wtorek Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę o godz. 18.00.

4. W środę poprzez POPIELEC rozpoczynamy czas wielkopostnej pokuty.
- Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 8.00, 16.30 i o godz. 18.00.
W tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, a post, czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich między 18 i 60 rokiem życia.

5. W czwartek rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo przebłagalne trwające do soboty. Po mszy św. porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 18.00.
Prosimy, aby każdy znalazł sobie trochę czasu i przyszedł do kościoła na chwilę adoracji.
O godz. 17.30 okazja do spowiedzi.

6. W piątek o godz. 16.15 spowiedź dla dzieci, a
o godz. 16.30 msza św. szkolna.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 16.30.
O godz. 17.15 serdecznie zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄ. W zakrystii można składać zalecki za zmarłych, za których modlić się będziemy przy Drodze Krzyżowej.
O godz. 21.00 zapraszamy na Nabożeństwo Adoracji Wynagradzającej. Za pomyłkę z zeszłego tygodnia przepraszamy.

7. W sobotę okazja do spowiedzi od godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 18.00

8. I Niedziela Wielkiego Postu jest Niedzielą Trzeźwości. Będzie wyłożona Księga Trzeźwości - zachęcamy do deklaracji - przynajmniej na czas Wielkiego Postu.
Kolekta tego dnia będzie miała charakter jałmużny postnej.
W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy o godz. 16.00 na Gorzkie Żale i kazanie pasyjne. Kazania Pasyjne będzie głosił ks. wikary Łukasz Szromek

9. KURIA KATOWICKA ZACHĘCA WIERNYCH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ DO UDZIAŁU W NARODOWEJ PIELGRZYMCE DO RZYMU Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II w terminie: 15.05.2020 - 17.05.2020
Szczegóły na plakacie w gablocie i na stronie parafialnej oraz w gazetce.

10. KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO PRZED WIELKIM POSTEM 2020

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 886

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.