Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 14d(892d) rok XX 16. sierpnia 2020 roku.

Dwudziesta Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Iz 56,1. 6-7;
Psalm: Ps 67,2-3. 5 i 8;
II czytanie: Rz 11,13-15. 29-32;
Aklamacja: Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu (Mt 4,23);
Ewangelia: Mt 15,21-28

.

 
Ewangelia:

A ona odrzekła: "Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów". Wtedy Jezus jej odpowiedział: "O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz".

góra

.

REFLEKSJA

Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od przedstawienia nieszczęścia, jakie dotknęło pewną matkę. Jej córka jest ciężko dręczona przez złego ducha, a ona nie może jej pomóc, czuje się całkiem bezradna. Głośno więc błaga Jezusa o pomoc. Jej sytuację komplikuje fakt, że jest Kananejką, a nie Żydówką. Między innymi znaczy to, że jest "poganką" i nie podziela tych samych wyobrażeń wiary co Jezus, jest obca. Ciekawe, jak Jezus z nią się obejdzie? Czy wysłucha jej błagalnej prośby? Przyszła do Niego, bo był już znanym uzdrowicielem, potrafił pomóc wielu ludziom w trudnych sytuacjach i ich uzdrowić.

Ale teraz milczy. Uczniowie denerwują się, a zrozpaczona poganka nie myśli przestać błagać o ratunek dla swej córki.

Sytuacja wydaje się patowa, zwłaszcza po słowach Jezusa, że został posłany tylko do swoich braci i sióstr w wierze. Na szczęście Jezus wdaje się w rozmowę z zrozpaczoną kobietą.

Dzięki temu całe to opowiadanie nabiera cech pouczającej historii, w której Jezus, nauczyciel, także się czegoś uczy od owej poganki i uzdrawia jej córkę. Być może Jezus potrzebował tego spotkania, aby pełniej zrozumieć swoją misję. W każdym razie dzięki tej pogance przekroczył pewne granice, narzucone przez narodowe, ideowe i religijne idee.

My również potrzebujemy innych ludzi, aby poznać siebie i swoją "misję". Chciejmy uważniej przysłuchiwać się temu, co inni mają nam do powiedzenia o nas samych i o naszej misji.

Christine Rod MC

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
20. Niedziela Zwykła, rok A

"...Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem..." (Mt 15,23)

Więc na modlitwę nie masz wcale ochoty... Bo wydaje ci się, że mówisz w próżnię. Że po drugiej stronie słowa - nie ma nikogo. Że po drugiej stronie twojego słowa nikt się nie wzrusza, nikt nie płacze, nikt się nie cieszy. Więc szkoda ci słów, których nikt nie przygarnie do siebie. Szkoda słów, rzucanych na wiatr...

"...Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem..."

Więc na modlitwę nie masz wcale ochoty... Wolisz pisać listy do gazet. Wolisz pójść do sąsiadki na ploty. A najlepiej - nie mówić nic. Po prostu nic nie mówić nikomu. Zamknąć serce, żeby nie bolało bardziej. Żeby nie bolało, gdy go nikt nie usłyszy...

I jest ci z tym dobrze. Może nie całkiem dobrze, ale rogi ci jeszcze nie rosną. A i niebo nie pękło z żalu...

"...Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem..."

Więc na modlitwę nie masz wcale ochoty... A Bóg czeka... Cierpliwie czeka, aż wrócisz. Bóg ciągle czeka... Nawet, gdy już się odezwiesz. Daje czas, byś przemyślał tę prośbę do końca. Byś rozsądził, na ile to ważne. Byś mógł jeszcze się z tego wycofać... Bóg czeka. Czeka, aż cię twoja modlitwa przemieni. Bóg milczy. Milczy, aż się twoja modlitwa przemieni. Aż stanie się nie słowem, lecz wiarą... Wtedy odpowie...

"...O niewiasto, wielka jest twoja wiara,
niech ci się stanie jak chcesz..."

Teresa
bog-szew@wp.pl

Źtódło: https://www.katolik.pl/

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Niedziela, 16 sierpnia 2020
XX NIEDZIELA ZWYKŁA A
Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Na początku było Słowo
Równe Ojcu pełnią bóstwa;
W Nim jest życie, światło ludzi,
Jaśniejące wśród ciemności.

2 Tyś jest Słowem, Zbawicielu,
W Tobie wszystko zaistniało;
Cały wszechświat dzierżysz w dłoni:
Niebo, ziemię i otchłanie.

3 Jesteś Pierwszy i Ostatni,
Król i Sędzia panujących:
Miecz w Twych ustach obosieczny,
By oddzielić zło od dobra.

4 Kościół Boży, Miasto Nowe,
Lśniące złotem i perłami,
Dzięki Twojej krwi wzniesione,
Stało się mieszkaniem naszym.

5 Sam oświecasz Miasto swoje,
Zaślubione Tobie w chwale;
Tam nakarmisz nas w wieczności
Owocami z drzewa życia.

6 Tobie chwała, Zmartwychwstały,
Twemu Ojcu i Duchowi;
Byłeś, jesteś, znów powrócisz,
Więc wołamy: "Przybądź, Panie!" Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Izajasza
(Iz 6,1-13)

Powołanie Izajasza na proroka

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały".

Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: "Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!"

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: "Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech".

I usłyszałem głos Pana mówiącego: "Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?" Odpowiedziałem: "Oto ja, poślij mnie!" I rzekł mi: "Idź i mów do tego ludu: {{Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania}}. Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony".

Wtedy zapytałem: "Jak długo, Panie?" On odrzekł: "Aż runą miasta wyludnione i domy bez ludzi, a pola pozostaną pustkowiem. Pan wyrzuci ludzi daleko, tak że zwiększy się pustynia wewnątrz kraju. A jeśli jeszcze dziesiąta część ludności zostanie, to i ona powtórnie ulegnie zniszczeniu jak terebint lub dąb, z których pień tylko zostaje po zwaleniu. Reszta jego będzie świętym nasieniem".

RESPONSORIUM
(Ap 4,8c; Iz 6,3)

W. Święty, + Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, / Który był i Który jest, i Który przychodzi. * Cała ziemia pełna jest Jego chwały.

K. Serafiny wołały jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. W. Cała ziemia pełna jest Jego chwały.

góra

.

II CZYTANIE

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa,
do Ewangelii św. Mateusza
(Homilia 15,6. 7)

Sól ziemi i światłość świata

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

"Wy jesteście solą ziemi". Nie ze względu na was samych powierza się wam Słowo, ale dla dobra całego świata. Nie posyłam was do dwóch, do dziesięciu, do dwudziestu miast, nie do jednego narodu, jak niegdyś proroków, ale na lądy i morza, na cały dotknięty zepsuciem świat. Gdy więc powiedział: "Wy jesteście solą", tym samym wskazał, iż cała natura ludzka została osłabiona i skażona grzechami. Toteż wymaga od uczniów nade wszystko tych zalet, które są pożyteczne i konieczne do sprawowania pieczy nad innymi. Ten bowiem, kto jest łagodny, skromny, miłosierny i sprawiedliwy, nie zatrzymuje swych dobrych czynów tylko dla siebie, ale pragnie, aby się stały doskonałymi źródłami dobra także dla innych. Kto zatem jest człowiekiem o czystym sercu, człowiekiem czyniącym pokój, prześladowanym dla sprawiedliwości, ten właśnie życiem swoim się przyczynia do dobra ogółu.

Nie sądźcie, iż powołani jesteście do drobnych walk, do spełnienia nieznacznych zadań. Nie. "Wy jesteście solą ziemi". Cóż zatem? Czy to oni przywrócili świeżość temu, co było zepsute? Bynajmniej. Wszak to, co uległo zepsuciu, po zmieszaniu z solą nie stanie się świeże. Nie, tego nie dokonali. Natomiast to, co uprzednio zostało odnowione, powierzone im, uwolnione od skażenia, zmieszali z solą i zachowali w świeżości otrzymanej od Pana. Wyzwolenie z grzechowego zepsucia było dziełem Chrystusowej mocy, zachowanie przed powrotem do poprzedniego stanu stało się dziełem ich gorliwości i trudu.

Czy widzisz, jak stopniowo ukazuje im, że są więksi od proroków? Nie nazywa ich nauczycielami Palestyny, ale całego świata. Nie dziwcie się - powiada - iż pomijając innych, zwracam się do was i prowadzę na tak wielkie niebezpieczeństwa. Zastanówcie się, do jak wielu miast, krain i narodów posyłam was jako nauczycieli. Toteż pragnę, abyście nie tylko sami byli roztropni, ale abyście innych takimi czynili. Jeśli zaś nie uczynicie tego, wam samym zabraknie mądrości.

Jeśli zbłądzą inni, będą mogli się nawrócić dzięki waszej posłudze, kiedy zaś wy upadniecie, innych pociągniecie ku zagładzie. Dlatego im większe powierza się wam zadanie, tym większa ma być wasza gorliwość. Powiada więc: "Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi".

Aby zaś uczniowie słysząc słowa: "Będą wam urągać, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko złe na was", nie lękali się podjąć dzieła, mówi: Jeśli nie jesteście gotowi na to wszystko, na próżno was wybrałem. Przeciwności pojawią się na pewno; nie uczynią wam jednak nic złego, ale tylko wydadzą świadectwo waszej wytrwałości. Jeśli natomiast ulękniecie się i zaniechacie należnej gorliwości, daleko bardziej ucierpicie; cały świat was surowo osądzi i doznacie wzgardy od wszystkich. To właśnie oznacza podeptanie przez wszystkich.

Z kolei podaje bardziej wzniosłe porównanie: "Wy jesteście światłością świata". Na nowo mówi o świecie; nie o jednym narodzie czy dwudziestu miastach, ale o całej ziemi. Idzie tu o światło umysłu, wiele doskonalsze od promieni słońca, podobnie jak przedtem o sól duchową. Najpierw sól, potem światło, abyś zrozumiał, jak wielkie dobro płynie ze słów, które przenikają do głębi, jak wielki pożytek z rzetelnej nauki. Przykuwa bowiem uwagę, nie dopuszcza rozproszeń i dając zastanowienie, prowadzi do cnoty. "Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem". Na nowo pobudza do czuwania nad swym postępowaniem ucząc, aby pilnie baczyli na siebie jako ci, którzy wystawieni są na spojrzenia wielu i którzy potykają się na oczach całego świata.

RESPONSORIUM
(Dz 1,8; Mt 5,16)

W. Gdy Duch Święty zstąpi na was, + otrzymacie Jego moc * I będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi.
K. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego. W. I będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, + wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

16.08.2020r.

Kościół najpełniej objawia się, gdy zgromadzeni na Eucharystii jednym sercem wyznają wiarę i uwielbiają Boga. Dzisiaj w naszej parafii gościmy Ojca Oblata Arkadiusza Sędzielowskiego, który wygłosi kazanie i będzie rozprowadzał kalendarze misyjne. Czując się odpowiedzialnymi za cały Kościół, włączmy się w dzieło misyjne. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 10.00 za pośrednictwem mediów zachęcamy do duchowej łączności z pielgrzymką kobiet i dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej.

We wtorek wieczorem zapraszamy wszystkich oddających cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek i w sobotę
o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

Obchody liturgiczne tygodnia:
poniedziałek - Uroczystość św. Jacka, głównego patrona archidiecezji
czwartek - wspomnienie św. Bernarda,
piątek - wspomnienie św. Piusa X papieża,
sobota - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 892e

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.