Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 23(901) rok XX 25. października 2020 roku.

Trzydziesta Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Wj 22.20-26;
Psalm: Ps 18,2-4. 47. 51ab;
II czytqnie: 1Tes 1,5c-10;
Aklamacja: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy (J 14,23);
Ewangelia: Mt 22,34-40

.

 
Ewangelia:

On mu odpowiedział: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie".

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
30. Niedziela Zwykła, rok A

"...Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swoim sercem..."
(Mt 22,37)

W zasadzie to kochasz Boga. Naprawdę... Gdyby tak nie było, nie robiłbyś wielu rzeczy. Niedzielna Msza św., pacierz, spowiedź. Przede wszystkim spowiedź. Nikt by cię nie zmusił. Tym bardziej inne drobiazgi: ksiądz po kolędzie, procesja, składka na tacę...

"...Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swoim sercem..."

W zasadzie to kochasz Boga. Naprawdę... Choć pewne rzeczy zachowałeś tylko dla tradycji. Święcone, opłatek, kolędy. Czasem nawet ślub i chrzest bliższe są tradycji niż Boga. Ale ogólnie rzecz biorąc - kochasz Boga. Masz krzyż na ścianie i Pismo święte na półce...

"...Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swoim sercem..."

W zasadzie to kochasz Boga. Naprawdę... A dla siebie masz tylko ten mały kącik w sercu. Taki mały. Ale gdy siadasz w tym kąciku - szczelnie zamykasz drzwi przed Bogiem. Gdyby tu zajrzał, trzeba by się zawstydzić. Trzeba by coś zmienić. Trzeba by posprzątać... Więc nie będziesz o Bogu myślał, gdy siedzisz w tym małym serca kąciku. Nie chcesz mieć wyrzutów sumienia...

"...Będziesz miłował Pana Boga swego
CAŁYM swoim sercem,
CAŁĄ swoją duszą,
CAŁYM swoim umysłem"

Bogumiła Szewczyk
https://rozwazaniabogumily.wordpress.com

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Medytacja biblijna
O CO PROSZĘ?
O DAR PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI

Jezus przypomina mi o największym i pierwszym przykazaniu życia (Mt 22,37-38). Jest nim miłość do Boga. Czy mogę powiedzieć, że miłość do Boga jest największa i pierwsza w moim życiu? Zaproponuję sobie ćwiczenie dla zbadania rzeczywistego poziomu mojej miłości do Boga.

Ćwiczenie na poziomie mojego serca: wypiszę na karteczkach osoby, rzeczy, zajęcia, do których żywię najsilniejsze uczucie przylgnięcia. Następnie, kierując się spontanicznym odruchem serca, ułożę je w takiej kolejności, w jakiej dyktuje mi serce. Które miejsce zajmuje Bóg?

Ćwiczenie na poziomie duszy: dotyczy duchowej siły mojej woli. Ponownie popatrzę na wypisane na karteczkach wartości i odwołując się do konkretnych sytuacji życia, zobaczę, które z tych uczuciowych przywiązań wymagają największego wysiłku, aby dać pierwszeństwo Bogu.

Na poziomie umysłu: w wielkim skrócie wspomnę najważniejsze wydarzenia z historii mojego życia. W których z nich w sposób spontaniczny pojawiła się myśl o Bogu, świadomość Jego obecności. Jakie to były myśli: przekonanie o Jego czułej obecności albo ból z powodu Jego nieobecności? Czy są takie wydarzenia, które sprawiają mi ból i budzą żal do Boga?

Jezus mówi o miłości bliźniego. Dojrzałość tej miłości zależy od miłości do siebie samego. Zapytam o miłość do siebie samego (Mt 22,39). Mogę powtórzyć wcześniejsze ćwiczenie, badając tym razem poziom miłości własnej.

Zawierzę Bogu owoce mojej medytacji. Poproszę Go, aby wypełnił swoją miłością moje serce, duszę, umysł. Będę powtarzał dzisiaj z wiarą: "Poza Tobą nie mam miłości!". Nie cofać się przed miłością.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

CDN Nr 901

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.