Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 14(915) rok XXI 4. kwietnia 2021 roku.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego- rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 10,34a. 37-43;
Psalm: 118,1-2. 16-17. 22-23;
II czytanie: Kol 3,1-4 lub 1Kor 5,6b-8;
Sekwencja:
Aklamacja: Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu (1Kor 5,7b-8a)
Ewangelia: J 20,1-9 lub Łk 24,13-35
Pieśni: 701.1; W: 177;
(Sekwencja 167) Pd: 163; K: 169; U: 199, 308; Z: 172

.

Sekwencja

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

.

góra

.

 
Ewangelia:

Jezus rzekł do niej: "Mario!" A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: "Rabbimi", to znaczy: "Nauczycielu". Rzekł do niej Jezus: "Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie

góra

.

Człowiek pyta:

Czy krokodyla chwycisz na wędkę lub sznurem wyciągniesz mu język, czy przeciągniesz mu powróz przez nozdrza, a szczękę hakiem przewiercisz? Może cię poprosi o łaskę? czy powie ci dobre słowo? Czy zawrze z tobą przymierze, czy wciągniesz go na stałe do służby? Czy pobawisz się nim jak z wróblem, czy zwiążesz go dla swych córek? Czy towarzysze go sprzedadzą, podzielą go między kupców? Czy przebijesz mu skórę harpunem, głowę mu dzidą przeszyjesz? Odważ się rękę nań włożyć, pamiętaj, nie wrócisz do walki.
(Hi 40,25-32)

* * *

KOCHAĆ LUDZKOŚĆ

On kocha ludzi? Za cóż od ludzi ucieka?
Bo on kocha w człowieku ludzkość, nie człowieka.
Gdy zedrą z ciebie zwierza, człeka z ciebie zmęczą,
Natenczas ujrzą ducha i niech przed nim klęczą.

Adam Mickiewicz

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

DOBRE SŁOWO

Poranek wielkanocny wszystkich wprawia w ruch. Najpierw Marię Magdalenę, która otrząsa się z odrętwienia i biegnie - od spotkania twarzą w twarz ze swoim ukochanym Mistrzem do sparaliżowanych lękiem uczniów. Niewiarygodna wiadomość Marii wyrywa Piotra i Jana z apatii i podrywa na nogi. Zaczynają biec na wyścigi do grobu. Czyżby rewolucyjne orędzie wielkanocne, które tak bardzo wszystkich poruszyło, wytrąciło z równowagi i ewangelistę, że zdobył się na opis jakiejś konkurencji czy zabawy sportowej? Raczej nie.

Uważa się, że Piotr i Jan to postacie symboliczne, które przedstawiają dwie różne Koncepcje Kościoła: Piotr - urząd i strukturę, Jan - miłość. Jan przybiega pierwszy do grobu, bo miłość jest zawrze szybsza i bardziej umotywowana niż urząd. Gdy w końcu przybiega i Piotr, Jan ustępuje mu pierwszeństwa, by z całym swoim autorytetem, właściwym urzędowi, mógł dokonać oględzin grobu i urzędowo wszystko potwierdzić. Ale miłość widzi więcej. Potrafi dojrzeć, co kryje się za dowodami, i uwierzyć. Historia wyścigu do grobu poucza, że gdy urząd z miłością puszczają się w zawody, urząd nie jest skazany na przegraną. Ewangelista wie, że urząd i miłość są raczej skazane na siebie.

Wspólnota potrzebuje autorytetu urzędu, jego trzeźwej oceny, jego wiążącego sądu. Ale jeszcze bardziej potrzebuje zapału miłości, chyżości tęsknoty oraz gotowości do uwierzenia i dania świadectwa. W kręgu tych, którzy wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa, palma pierwszeństwa w każdym wyścigu powinna przypaść miłości

Christina Bramkamp

Parafianin Nr 14 (521) rok XII 8 kwietnia 2012 roku.

góra

.

Niełatwo jest żyć po śmierci.
Czasem trzeba na to stracić całe życie.

Stanisław Jerzy Lec

Ci, którzy zmarłym oddają ostatnią
posługę i u grobu szukają pociechy,
jako pierwsi doświadczają orędzia
o zmartwychwstaniu.
Akceptują śmierć i otrzymują życie.

góra

.

Wielkanocy

... nie można zatrzymać tylko dla siebie, tak jakby była jakimś osobistym szczęściem. Wielkanoc nie jest rzeczą prywatną. Maria nie może zachować dla siebie ani tego, co należy już do przeszłości, ani swego osobistego stosunku do Jezusa, tak jakby były one jej własnością; do nowego życia należy otwarcie się jej na innych. Jezus mówi jej: "Udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego". Na tym w istocie polega doświadczenie Wielkiej Nocy: wszyscy jesteśmy rodzeństwem, ponieważ Bóg jest Ojcem, a Jezus naszym bratem.

góra

.

Uwaga!

materiał wybuchowy!

Orędzie wielkanocne wyzwala prawdziwą miłość i burzy wszystkie iluzje i mrzonki o ludzkiej wszechmocy, bo nie śmierć okazała się ostatecznym zwycięzcą.

góra

.

Wielkanoc - gdzie zwycięża miłość Boga

  • Gdzie rozkwita miłość Boga,
    śmierć nie jest w stanie zgasić iskry życia.
  • Gdzie jaśnieje miłość Boga,
    żaden kamień nie może przesłonić światła życia.
  • Gdzie jak słońce świeci miłość Boga,
    tam już teraz niebo jest na ziemi!

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 915b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.