Ojca Świętego Franciszka do parafii:

DOKUMENTY PAPIESKIE

Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej
w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła

Instrukcja Kongregacji
ds. Duchowieństwa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wprowadzenie

1. Refleksja eklezjologiczna Soboru Watykańskiego II oraz znaczące zmiany społeczne i kulturowe ostatnich dziesięcioleci spowodowały, iż niektóre Kościoły partykularne zreorganizowały formę duszpasterstwa wspólnot parafialnych. Proces ten pozwolił wprowadzić nowe doświadczenia, podkreślające w większym stopniu wymiar wspólnoty oraz wdrożyć, pod przewodnictwem duszpasterzy, harmonijną syntezę charyzmatów i powołań kościelnych w służbie głoszenia Ewangelii, która lepiej odpowiada dzisiejszym potrzebom ewangelizacji.

Papież Franciszek na początku swojej posługi przypomniał o znaczeniu "kreatywności", która oznacza "szukanie nowych dróg", a mianowicie "szukanie drogi, aby była głoszona Ewangelia"; w związku z tym, Ojciec Święty zakończył: "Kościół, także Kodeks Prawa Kanonicznego daje nam wiele, wiele możliwości, wiele swobody w tym względzie" [1].

2. Sytuacje opisane w niniejszej Instrukcji stanowią cenną okazję do duszpasterskiego nawrócenia w sensie misyjnym. Są bowiem zaproszeniami skierowanymi do wspólnot parafialnych, aby wyszły poza swoje struktury, oferując narzędzia reformy, również strukturalnej, ukierunkowanej na komunię i współpracę, spotkanie i bliskość, miłosierdzie i troskę o głoszenie Ewangelii.

Następna strona

* * *

27 czerwca 2020, Ojciec Święty zatwierdził
Dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa

Rzym, 29 czerwca 2020,
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Beniamino Kard. Stella
Prefekt

Joël Mercier
Sekretarz

Jorge Carlos Patrón Wong
Sekretarz ds. Seminariów

Ks. Prał. Andrea Ripa
Podsekretarz

.

góra

Pobrano z:
https://papiez.wiara.pl/doc/

Następna strona

<< do Franciszek
.