List Apostolski: Dies Domini - o świętowaniu niedzieli

DOKUMENTY PAPIESKIE

Wypiski: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

List Apostolski:
Dies Domini - o świętowaniu niedzieli

.

Do Biskupów, Kapłanów i Wiernych
o świętowaniu niedzieli

Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie,
Drodzy Bracia i Siostry!

W Watykanie, dnia 31 maja 1998,
w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,
w dwudziestym roku mego Pontyfikatu.

Treść Listu

<< Spis "Jan Pawł II papież"

.