Luty 2020r.

11.02.2020r. WTOREK
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
Światowy Dzień Chorego 2006r.; 2007r.; 2008r.; 2009r.; 2010r.;
2011r.; 2012r.; 2013r.; 2014r.; 2015r. 2016r.; 2017r.; 2018r.; 2019r.; 2020r.

Czyt.:
1Krl 8,22-23. 27-30;
Psalm 84;
Mk 7,1-13
Olgierda, Lucjana, Grzegorza, Teodora

art. 316. W jakim celu ustanowił
Pan Jezus ofiarę Mszy świętej?

KKRK

myśl na dziś: Ból jest świętym aniołem: dzięki niemu - bardziej niż dzięki wszystkim radościom tego świata - wielu osiągnęło dojrzałość.

Adalbert Stifter


12.02.2020r. ŚRODA

Czyt.:
1Krl 10,1-10;
Psalm 37;
Mk 7,14-23
Eulalii, Modesta, Benedykta

św. Eulalii, Męczenniczki

art. 317. Co to jest Msza święta?
KKRK

myśl na dziś:  Pościć, aby oczyścić siebie i innych, to stara reguła, która będzie tak długo obowiązywać, jak długo człowiek będzie wierzyć w Boga.

Gandhi


13.02.2020r. CZWARTEK

Czyt.:
1Krl 11,4-13;
Psalm 106;
Mk 7,24-30
Grzegorza, Hilarego, Katarzyny

św. Klemensa, biskupa i Męczennika

art. 318. Komu dał Pan Jezus władzę
składania ofiary Mszy świętej?

KKRK

myśl na dziś: Po to gromadzimy, abyśmy mieli, co rozdawać.

kard. Stefan Wyszyński


14.02.2020r. PIĄTEK
Święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów europy.

Czyt.:
Dz 13,46-49;
Psalm 117;
Łk 10,1-9
Cyryla, Metodego, Walentego

św. Walentego, Męczennika

art. 320. Co czyni kapłan
w czasie Przeistoczenia?

KKRK

myśl na dziś:  We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość.

kard. Stefan Wyszyński


15.02.2020r. SOBOTA

Czyt.:
1krl 12,26-32.
13,33-34;
Psalm 106;
Mk 8,1-10
Zygfryda, Jowity, Faustyna

św. Efrema, diakona i Nauczyciela Kościoła św.
Bł. ks. Michała Sopoćki

art. 322. Co myśmy powinni czynić
w czasie składania Ofiary Mszy świętej?

KKRK

myśl na dziś:  Bóg nie traci z oczu swoich przyjaciół.

Henri Lacordaire


16.02.2020r. NIEDZIELA

Czyt.:
Syr 15,15-20;
Psalm 119;
1Kor 2,6-10;
Mt 5,17-37
Pieśni: 701.1;
W: 621, 607;
Pd: 617, 633;
K: 259, 223;
U: 311; Z: 834, 430
Danuty, Julianny, Izaaka

św. Julianny, panny i Męczenniczki

art. 323. W jakim celu składamy
Ofiarę Mszy świętej?

KKRK

myśl na dziś:  Gdyby człowiek chciał wierzyć tylko w to, co sam pozna, życie na tym świecie byłoby nieznośne. Bo jak można żyć, nie wierząc innym.

św. Tomasz z Akwinu


17.02.2020r. PONIEDZIAŁEK

Czyt.:
Jk 1,1-11;
Psalm 119;
Mk 8,11-13
Aleksego, Zbigniew, Donata

św. Flawiana, arcybiskupa Konstantynopola
wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

art. 325. Co to jest Komunia święta?
KKRK

myśl na dziś:  Dopóki człowiek nie musi siebie sprawdzać w czynie, może się oszukiwać bez żadnych ograniczeń.

Jerzy Andrzejewski


18.02.2020r. WTOREK

Czyt.:
Jk 1,12-18;
Psalm 94;
Mk 8,14-21
Konstancji, Szymona, Gertrudy

św. Szymona, biskupa i Męczennika

art. 327. Dlaczego powinniśmy
przyjmować Komunię świętą?

KKRK

myśl na dziś:  Godność często polega na odwadze zrozumienia własnej sytuacji.

Kazimierz Brandys


19.02.2020r. ŚRODA

Czyt.:
Jk 1,19-27;
Psalm 15;
Mk 8,22-26
Konrada, Arnolda

św. Konrada, pustelnika

art. 329. Co sprawia w nas Komunia święta?
KKRK

myśl na dziś: Sobie prawdę rzec - najwspanialsza prawda.

Andrzej Maksymilian Fredro


20.02.2020r. CZWARTEK

Czyt.:
Jk 2,1-9;
Psalm 34;
Mk 8,27-33
Leona, Zenobiusza, Ludomira

św. Nicefora, Męczennika

art. 331. W jaki sposób
przygotowujemy duszę naszą
do Komunii świętej?

KKRK

myśl na dziś: Jeśli zmęczyłeś się, szukając światła dla tych, których otacza "noc", usiądź i w ciszy zgłębiaj "źródło wszechrzeczy".

Phil Bosmans


góra

21.02.2020r.