"Przyszliśmy oddać Mu pokłon"

Roraty 2005 rok

Wstęp

"Przyszliśmy oddać Mu pokłon" - pod takim hasłem odbyły się w 2005 roku w Kolonii XX Światowe Dni Młodzieży. Tegoroczne Roraty bezpośrednio nawiązują do tego wielkiego wydarzenia, a szczególnie do słów wypowiedzianych przez Benedykta XVI. Tajemniczy Mędrcy "chcieli ujrzeć Jezusa" (por. J 12,21). Dlatego wyruszyli w daleką podróż. Pozostawili wszystko i poszli za przewodem gwiazdy, którą zobaczyli na Wschodzie (por. Mt 2,1). Kiedy wreszcie dotarli do Betlejem, "weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon" (Mt 2,11). Młodzież, która dwa tysiące lat później przybyła do Kolonii, też oddała pokłon Bogu. Zresztą Ojciec Święty Jan Paweł II już w orędziu na XX Światowe Dni Młodzieży gorąco do tego zachęcał. Napisał m.in. tak: "Oddajcie cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu".

Tegoroczne Roraty mają być przypomnieniem tej podstawowej prawdy chrześcijańskiego życia: człowiek żyje po to, by oddawać chwałę Bogu. Człowiek żyje nie dla siebie, ale dla Boga, na chwałę Boga. Człowiek dopiero wtedy rośnie i staje się wielki, gdy klęka i Bogu oddaje cześć. Wydaje się, że tej świadomości szczególnie dzisiaj brakuje. Nauczyć ludzi z pokorą klękać przed Bogiem, to zadanie tegorocznych Rorat. Benedykt XVI mówił w Kolonii, że Mędrcy ze Wschodu byli tylko jednymi z długiego pochodu mężczyzn i kobiet, którzy oddali cześć Bogu. Za nimi poszli inni. Wielki zastęp znanych i nieznanych świętych. Jan Paweł II kanonizował i beatyfikował setki osób. Chciał w ten sposób pokazać, jak żyć po Bożemu. Dlatego tegorocznym Roratom będą towarzyszyć święci. Przysłowie mówi, że słowa uczą, ale przykłady pociągają. Da Bóg, że uczestnicy tegorocznych Rorat zostaną pociągnięci przykładem świętego życia.

Katowice, 17października 2005r.

.

I Niedziela Adwentu 27 listopada 2005r.

Zaproszenie do pobożnego
przeżywania Adwentu
Lampion z napisem
"Przyszliśmy oddać Mu pokłon"

Komentarz wstępny do Mszy św., w której uczestniczy większa liczba dzieci biorących udział w Roratach:
Rozpoczynamy Adwent, nowy okres liturgiczny i nowy czas w swoim życiu. Życie toczy się bardzo szybko i wcale nie jest łatwe. Wokół nas wiele dramatów, tragedii. Słyszymy o nieszczęściach, trzęsieniach ziemi, powodziach, zamachach. Bardzo aktualne są ostrzeżenia Jezusa: "Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie" (por. Mt 24,42). Chcemy czuwać i nie przespać wspaniałego czasu adwentowych Rorat, gdy za przykładem Trzech Mędrców, poprzez Kolonię, gdzie znajdują się ich relikwie, będziemy uczyć się czcić i wielbić Boga. Ruszajmy od jutra na Roraty wszyscy. Odpowiedzmy Bogu wiarą i miłością. "Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym" (II czyt.)

WPROWADZENIE

Jak co roku piękna tradycja polskiego Adwentu daje wielką szansę na ożywienie życia religijnego w parafii. Zapraszając na Roraty, warto zapowiedzieć temat i w kilku słowach go przybliżyć.

.

Rozważania na Roraty 2005
przygotowane przez miesięcznik "Mały Gość Niedzielny"

Dalej

Powrót
Przyszliśmy oddać Mu pokłon
Roraty 2005 rok

.