5 Przykazań Kościelnych: Klucz do Twojej Wiary

5 Przykazań Kościelnych: Klucz do Twojej Wiary
Autor Jacek Wieczorek
Jacek Wieczorek03.12.2023 | 5 min.

5 przykazań kościelnych to zbiór zasad, które powinien przestrzegać każdy praktykujący katolik. Określają one podstawowe obowiązki związane z życiem religijnym, pomagają pogłębić naszą wiarę i relację z Bogiem. Przestrzeganie tych przykazań jest kluczem do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła i rozwoju duchowego.

Kluczowe wnioski:

 • Przykazania kościelne określają podstawowe obowiązki katolika
 • Pomagają pogłębić wiarę i relację z Bogiem
 • Ich przestrzeganie jest kluczem do rozwoju duchowego
 • Określają zasady uczestnictwa w życiu Kościoła
 • Każdy katolik powinien je znać i stosować

5 przykazań kościelnych: nowe

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

5 przykazań kościelnych: stare

Forma obowiązująca przed Soborem Watykańskim II:

 1. W niedziele i w inne święta nakazane Mszy słuchać i zaniechać ciężkiej pracy
 2. W dni od Kościoła postanowione wstrzymać się od mięsa i zachowywać post
 3. Spowiadać się przynajmniej raz w roku
 4. Najświętszy Sakrament przynajmniej w czasie wielkanocnym przyjmować
 5. Kościół i duchowieństwo w potrzebach wspomagać

Zmiana nastąpiła w 1994 r., od tamtej pory przykazania brzmiały następująco:

 1. W niedziele i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć;
 2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się;
 3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć;
 4. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić;
 5. Posty nakazane zachowywać

Jakie obowiązki nakładają przykazania kościelne?

Przykazania kościelne nakładają na katolików szereg obowiązków związanych z praktykowaniem wiary. Określają one podstawowe zasady, których przestrzeganie jest niezbędne, by prowadzić prawdziwie chrześcijańskie życie.

Do najważniejszych obowiązków należy regularne uczestnictwo we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Każdy katolik powinien brać czynny udział w tym najważniejszym wydarzeniu religijnym i jednoczyć się przez to z całym Kościołem.

Kolejnym obowiązkiem jest przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania, czyli do spowiedzi. Powinno się to robić przynajmniej raz w roku, ale zaleca się częstszą spowiedź, np. raz w miesiącu. Regularna spowiedź oczyszcza duszę i umacnia przyjaźń z Bogiem.

Przykazania nakazują także przyjmować Komunię Świętą przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym. Jest to moment zjednoczenia z Chrystusem poprzez przyjęcie Jego Ciała.

Czym jest nakaz uczestnictwa we Mszy świętej?

Uczestnictwo we Mszy Świętej to jeden z fundamentów życia religijnego katolika. Msza Święta to najważniejsze nabożeństwo, podczas którego dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Jest to zatem moment szczególnej bliskości Boga.

Kościół nakazuje, by każdy katolik brał udział we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święta nakazane. Jest to wyraz wiary w realną obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. Nieuczestniczenie we Mszy bez uzasadnionej przyczyny jest poważnym grzechem.

Kiedy powinniśmy przystępować do spowiedzi?

Przykazania kościelne nakazują, by przystępować do sakramentu pokuty i pojednania, czyli do spowiedzi, przynajmniej raz w roku. Najlepiej uczynić to w okresie Wielkiego Postu, przed Świętami Wielkanocnymi, aby w czystej duszy móc przyjąć Komunię Świętą.

Oprócz tego zaleca się jednak częstszą spowiedź, nawet raz w miesiącu. Regularne oczyszczanie sumienia pozwala utrzymać stałą więź z Bogiem, unikać grzechu i duchowo się rozwijać. Dlatego dobrze spowiadać się także w inne ważne momenty życia religijnego, np. przed pielgrzymką czy rekolekcjami.

Kto ukrywa swe przestępstwa, nie ma powodzenia, kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. (Prz 28, 13)

Jak mówi to powyższy cytat z Księgi Przysłów, iskrenie wyznane grzechy zostają odpuszczone w sakramencie pokuty. Dlatego tak ważne jest regularne korzystanie z tej łaski Bożej.

Ile razy w roku przyjmować Komunię Świętą?

Przykazania kościelne nakazują przyjmowanie Komunii Świętej, czyli Ciała Chrystusa pod postacią chleba, przynajmniej raz w roku - w okresie wielkanocnym. Jest to minimum, które powinien spełnić każdy praktykujący katolik. Przyjęcie Eucharystii w Wielkanoc umocni naszą jedność z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Minimum Raz w roku
Zalecane Częściej, nawet kilka razy w miesiącu

Warto jednak przyjmować Komunię Świętą znacznie częściej, nawet kilka razy w miesiącu. Pozwoli to na ściślejsze zjednoczenie się z Chrystusem, umocnienie wiary i łaski uświęcającej. Tylko w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego, można godnie przystąpić do Stołu Pańskiego.

Na czym polegają posty i wstrzemięźliwość?

5 Przykazań Kościelnych: Klucz do Twojej Wiary

Przykazania kościelne regulują także kwestie związane z postami i abstynencją. Posty dotyczą ilości spożywanych posiłków, a wstrzemięźliwość rodzaju pokarmów.

 • Najsurowsze przepisy obowiązują podczas Wielkiego Postu - jeden posiłek do syta + 2 lekkie.
 • We wszystkie piątki obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Takie ograniczenia w jedzeniu i piciu mają wymiar pokutny. Pomagają opanowywać pożądliwości ciała, aby skupić się na rozwoju duchowym. Umocnienie woli i wyrzeczenia są ważną praktyką ascetyczną w Kościele.

Jak ograniczać rozrywki podczas Wielkiego Postu?

W czasie Wielkiego Postu, obok postów i wstrzemięźliwości, Kościół zaleca powstrzymywanie się od zabaw i głośnych rozrywek. Chodzi o skupienie myśli na Męce Pańskiej, pokucie i przygotowanie się w ciszy na Święta Zmartwychwstania.

Dlatego w tym okresie powinniśmy ograniczać: koncerty, dyskoteki, głośne imprezy. To czas wyciszenia, zadumy, rekolekcji. Cisza i spokój pozwolą lepiej usłyszeć Słowo Boże.

W jaki sposób troszczyć się o potrzeby Kościoła?

Jednym z przykazań kościelnych jest troska o potrzeby wspólnoty wiernych, czyli Kościoła. Każdy katolik powinien w miarę swych możliwości wspomagać działalność parafii i instytucji kościelnych zarówno duchowo, jak i materialnie.

Istnieje wiele sposobów wypełniania tego obowiązku. Można pomagać biednym, potrzebującym, chorym, samotnym - członkom parafialnej wspólnoty. Angażować się jako wolontariusz przy kościele. Wspierać finansowo konkretne akcje charytatywne czy inwestycje parafii.

Nawet drobne ofiary, ale składane systematycznie i z serca, pomogą zaspokoić potrzeby konkretnych ludzi i utrzymać świątynię oraz pomieszczenia parafialne w dobrym stanie. To wkład każdego wierniego w budowanie wspólnoty wierzących.

Jaka jest rola przykazań kościelnych?

Podsumowując, przykazania kościelne odgrywają bardzo ważną rolę w życiu religijnym katolików. Określają one podstawowy zakres obowiązków wobec Boga, siebie i innych ludzi. Przestrzeganie tych przepisów pozwala pogłębiać swoją wiarę i jedność z Chrystusem (uczestnictwo w sakramentach).

Uczą też szacunku do tradycji, potrzeby pokuty i umartwienia (posty). Przykazania utrwalają więzi ze wspólnotą Kościoła przez zaangażowanie na jej rzecz (troska o potrzeby Kościoła). Stanowią zatem fundament chrześcijańskiego postępowania.

Najczęstsze pytania

Nieprzestrzeganie 5 przykazań kościelnych jest grzechem, jednak nie pociąga za sobą kar doczesnych. Może natomiast negatywnie wpłynąć na relację z Bogiem i osłabić życie sakramentalne. Dlatego warto regularnie korzystać z sakramentu pokuty.

Nie wszystkie prace są zakazane w niedzielę i święta nakazane. Kościół zezwala na wykonywanie tych, które są konieczne ze względów społecznych lub posługi religijnej. Nakaz odpoczynku nie dotyczy więc np. służby zdrowia, straży pożarnej czy duszpasterzy.

Obowiązek wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątki dotyczy każdego wiernego, który ukończył 14. rok życia. Dzieci poniżej tego wieku mogą jeść mięso, choć Kościół zachęca je do włączania się w tę formę pokuty i umartwienia.

Choć 5 przykazań kościelnych nakłada obowiązek spowiedzi raz w roku, to Kościół zaleca częstszą, regularną spowiedź. Im częściej będziemy oczyszczać nasze sumienie w sakramencie pokuty, tym głębiej zjednoczymy się z Bogiem.

Post ścisły oznacza ograniczenie się do trzech posiłków w ciągu dnia, z czego tylko jeden do syta. Wstrzemięźliwość to natomiast powstrzymanie się od spożywania mięsa i przetworów mięsnych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Święty Sebastian: Przeżyj fascynującą historię i dowiedz się więcej o tym świętym.
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Jacek Wieczorek
Jacek Wieczorek

Jako biblista i egzegeta analizuję interpretacje trudniejszych fragmentów Biblii i pism Ojców Kościoła. Moje komentarze mają pobudzać do refleksji nad Słowem Bożym i pomóc w duchowym rozwoju poprzez głębsze zrozumienie prawd wiary zawartych w Piśmie Świętym.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły