Nr 5. Kościół Matki Bożej Różańcowej
przed rozbudową. Po prawej widoczne
probostwo, z lewej - budynek wzniesiony
w 1869 roku, pierwotnie przeznaczony
na szkołę dla dziewcząt prowadzoną
przez boromeuszki
(fotografia z lat siedemdziesiątych XIX wieku)

Foto Nr 6

Powrót