Odkryj życie i twórczość Jana Balickiego, słynnego polskiego historyka sztuki

Odkryj życie i twórczość Jana Balickiego, słynnego polskiego historyka sztuki
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski23.11.2023 | 6 min.

Jan Balicki był wybitnym polskim historykiem sztuki, który odegrał kluczową rolę w rozwoju tej dziedziny nauki w naszym kraju. Jego gruntowne badania i liczne publikacje wniosły ogromny wkład w poznanie dziejów malarstwa, rzeźby i architektury na ziemiach polskich. Balicki działał również jako wykładowca akademicki, kształcąc nowe pokolenia historyków sztuki.

Kluczowe wnioski:
 • Balicki jako jeden z pierwszych zajął się badaniem średniowiecznej sztuki polskiej.
 • Opracował syntetyczną historię malarstwa w Polsce, analizując jego rozwój na przestrzeni wieków.
 • Badał twórczość takich artystów jak Matejko, Malczewski czy Axentowicz.
 • Był autorem licznych publikacji książkowych i artykułów poświęconych historii sztuki.
 • Prowadził zajęcia dla studentów historii sztuki, dzieląc się swoją rozległą wiedzą.

Kim był Jan Balicki?

Jan Balicki urodził się w 1907 roku w Krakowie. Był wybitnym polskim historykiem sztuki, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całe swoje życie poświęcił badaniu dziejów sztuki polskiej.

Balicki już w młodości pasjonował się sztuką. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem Vojeslava Mole. W 1930 roku obronił doktorat, a w 1937 roku uzyskał habilitację.

Po II wojnie światowej Balicki związał się na stałe z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1958 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1969 roku - profesorem zwyczajnym. Przez wiele lat (1953-1969) pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii Sztuki UJ.

Jan Balicki był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz wielu prestiżowych towarzystw naukowych. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Edukacja i rozwój zawodowy

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim ukształtowały Balickiego jako historyka sztuki. Pod okiem wybitnych profesorów, takich jak Vojeslav Mole, pogłębiał wiedzę o polskiej i europejskiej sztuce.

Po uzyskaniu stopnia doktora Balicki odbył studia uzupełniające w Rzymie, Florencji i Paryżu. Pozwoliło mu to poszerzyć horyzonty i spojrzeć na sztukę w szerszym kontekście europejskim.

Dorobek naukowy Balickiego

Jan Balicki pozostawił po sobie bogaty, obejmujący wiele dziedzin, dorobek naukowy. Był autorem setek artykułów i rozpraw na temat historii sztuki polskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się głównie wokół średniowiecznej sztuki polskiej i nowożytnego malarstwa.

Szczególnie cenne są syntezy Balickiego omawiające całościowo dzieje malarstwa polskiego oraz rzeźby i architektury. Jego publikacje do dziś stanowią fundament wiedzy na temat rozwoju sztuki w Polsce.

Balicki zajmował się także monograficznymi opracowaniami twórczości wybitnych polskich artystów, jak Jan Matejko, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer czy Julian Fałat. Promował w ten sposób polską sztukę w świecie.

Najważniejsze prace

 • "Zarys dziejów malarstwa w Polsce" - fundamentalna praca omawiająca rozwój malarstwa polskiego od średniowiecza po wiek XX.
 • "Polska rzeźba architektoniczna" - opracowanie rzeźby architektonicznej w Polsce na przestrzeni wieków.

Czytaj więcej: Poznaj historię i znaczenie imienia św. Remigiusz - Tajemnice Patrona Franków

Balicki jako wykładowca akademicki

Jan Balicki przez całe swoje życie związany był dydaktycznie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Prowadził wykłady i seminaria dla studentów historii sztuki.

Był cenionym i lubianym wykładowcą. Potrafił zainteresować sztuką nawet najbardziej opornych studentów. Jego głęboka wiedza i pasja budziły powszechny podziw.

Wypromował wielu magistrów i doktorów, którzy podjęli prace badawcze zainspirowani przez Balickiego. Do grona jego uczniów należeli m.in. Anna Ziębińska-Witek, Stanisław Mossakowski i Marian Kornecki.

Dzięki Balickiemu historia sztuki polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim osiągnęła światowy poziom. Wykształcił nowe pokolenie badaczy, kontynuatorów jego dzieła.

Liczba wypromowanych magistrów 56
Liczba wypromowanych doktorów 12

Zainteresowania badawcze Balickiego

Odkryj życie i twórczość Jana Balickiego, słynnego polskiego historyka sztuki

Zainteresowania naukowe Jana Balickiego koncentrowały się przede wszystkim wokół historii sztuki polskiej okresu średniowiecza i renesansu. Jako jeden z pierwszych historyków sztuki zajął się wszechstronnym badaniem tego zaniedbanego dotąd obszaru.

Szczególnie interesowało go malarstwo tablicowe, rzeźba architektoniczna i dekoracyjna powstająca na ziemiach polskich w XIV-XVI wieku. Studiował styl, technikę wykonania i ikonografię zabytków, poszukując inspiracji obcych i rodzimych.

Swoimi badaniami objął wiele konkretnych zabytków, m.in. poliptyk św. Trójcy z kaplicy Zamku Lubelskiego, płaskorzeźby Kaplicy Zamku w Malborku czy nagrobki książąt mazowieckich.

Nowe podejście do średniowiecza

Balicki jako jeden z pierwszych docenił wagę sztuki średniowiecznej dla rozwoju kultury polskiej. Jego badania pozwoliły na nowo ocenić osiągnięcia artystów tworzących na ziemiach polskich w tym okresie.

Balicki o malarstwie polskim

Jan Balicki wiele uwagi poświęcał malarstwu polskiemu XIX i pierwszej połowy XX wieku. Analizował twórczość uznanych mistrzów pędzla, jak Jan Matejko, Artur Grottger, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, ale także artystów nieco zapomnianych, jak Henryk Siemiradzki.

Starał się w swoich licznych publikacjach uchwycić specyfikę polskiego malarstwa tego okresu, wyróżniającego się patriotyczną tematyką i poszukiwaniem narodowej tradycji artystycznej. Ukazywał związki malarzy polskich z europejskimi kierunkami w sztuce.

Balicki był wielkim entuzjastą i popularyzatorem twórczości Jacka Malczewskiego. Doceniał wagę symbolizmu w jego obrazach i niezwykłą inwencję kolorystyczną. Poświęcił Malczewskiemu osobną monografię.

Malarstwo Malczewskiego należy do najciekawszych zjawisk w sztuce polskiej przełomu XIX i XX wieku. Świadczy o poszukiwaniach własnej drogi wyrazu, niezależnej od obcych wpływów.

Wpływ Balickiego na historię sztuki

Dorobek naukowy i działalność dydaktyczna Jana Balickiego miały ogromne znaczenie dla rozwoju historii sztuki jako dyscypliny naukowej w Polsce.

Jego liczne publikacje, oparte na rzetelnych badaniach źródłowych, stworzyły fundament wiedzy na temat dziejów sztuki polskiej. Do dziś są lekturą obowiązkową dla każdego historyka sztuki.

Równie istotny był wkład Balickiego w kształcenie nowych kadr badaczy. Wywarł wpływ na całe pokolenia historyków sztuki, którzy kontynuowali jego dzieło.

Dzięki Balickiemu powstała silna, oparta na rodzimych tradycjach naukowych, szkoła historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był twórcą fundamentu, na którym opiera się rozwój tej dyscypliny do dziś.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przyjrzeliśmy się bliżej niezwykłej postaci Jana Balickiego - wybitnego historyka sztuki, badacza dziejów sztuki polskiej. Poznaliśmy najważniejsze fakty z jego życia naukowego i zawodowego.

Dowiedzieliśmy się, jak wielki i różnorodny był dorobek naukowy Balickiego, obejmujący setki prac poświęconych malarstwu, rzeźbie i architekturze na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX. Omówiliśmy jego najważniejsze dokonania badawcze.

Przyjrzeliśmy się także roli Balickiego jako wykładowcy akademickiego oraz mentorowi całego pokolenia historyków sztuki, których inspirował do podjęcia badań.

Na koniec podkreśliliśmy ogromny wpływ, jaki Jan Balicki miał na rozwój historii sztuki w Polsce. Jego osiągnięcia trwale zapisały się w dziejach tej dyscypliny naukowej.

Najczęstsze pytania

Jan Balicki był wybitnym polskim historykiem sztuki, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całe swoje życie poświęcił badaniu dziejów sztuki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa.

Balicki zajmował się przede wszystkim sztuką średniowieczną i nowożytną w Polsce. Badał malarstwo tablicowe, rzeźbę i architekturę tych epok. Analizował też twórczość wybitnych XIX-wiecznych malarzy polskich.

Do największych osiągnięć Balickiego należą syntezy dziejów malarstwa i rzeźby w Polsce. Był też autorem fundamentalnych monografii twórczości artystów - Matejki, Malczewskiego, Mehoffera.

Wpływ Balickiego wynikał zarówno z jego dorobku naukowego, jak i aktywności dydaktycznej. Wykształcił całe pokolenie historyków sztuki kontynuujących jego badania.

Najważniejsze publikacje Balickiego znajdują się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Część jego prac jest też dostępna w Internecie w cyfrowych zbiorach polskich bibliotek naukowych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły