Weronika święta - Znamy datę, znaczenie i historię tego święcia

Weronika święta - Znamy datę, znaczenie i historię tego święcia
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski23.11.2023 | 8 min.

Weronika święta to postać otaczana wieloma legendami i przekazami ustnymi. Choć nie znamy dokładnej daty jej życia, to według tradycji miała żyć w I lub II wieku naszej ery. Weronika przeszła do historii Kościoła katolickiego jako święta, która według legendy otarła twarz cierpiącego Jezusa, zbierając na chustę jego wizerunek. W artykule przybliżamy historię i tradycję związaną z tą niezwykłą postacią.

Kluczowe wnioski:

 • Weronika święta to postać owiana legendą, żyjąca prawdopodobnie w I lub II wieku naszej ery.
 • Według tradycji otarła ona twarz cierpiącego Jezusa, zbierając na chustę jego wizerunek.
 • Co roku 25 lutego obchodzone jest święto ku jej czci, przybliżające historię i znaczenie tej niezwykłej postaci.
 • Weronika stała się patronką fotografów, malarzy i innych artystów zajmujących się wizerunkiem.
 • Jej imię, oznaczające "niosąca zwycięstwo", idealnie oddaje rolę jaką odegrała w tradycji chrześcijańskiej.

Kim była święta Weronika?

Święta Weronika to postać, która przeszła do historii chrześcijaństwa jako kobieta otaczająca opieką Jezusa w drodze na Golgotę. Według tradycji żyła ona w I lub II wieku naszej ery w Jerozolimie lub jej okolicach. Weronika miała poruszoną losem skazanego na śmierć Chrystusa, otrzeć jego twarz, zbierając na chustę ślady krwi oraz potu. Na tym płótnie miał się wtedy cudownie utrwalić wizerunek twarzy Zbawiciela. Stąd też Weronika bywa nazywana "niosącą prawdziwy obraz" (z greckiego vera ikon).

Kim zatem była osobiście święta Weronika? Niestety nie zachowały się żadne pewne źródła historyczne na temat jej życia. Jedyne co wiemy na pewno, to że jej imię wywodzi się od łacińskiego słowa "vera" oznaczającego "prawdziwy" i greckiego "eikon" oznaczającego "obraz". Tym samym "Weronika" dosłownie oznacza "niosąca prawdziwy obraz".

Legenda głosi, że Weronika mieszkała w Jerozolimie jako zamożna wdowa lub żona rzymskiego senatora. Kiedy tłum prowadził Jezusa na śmierć, wyszła z tłumu i w geście współczucia otarła twarz konającego Zbawiciela. Na jej chuście odciśnięty został obraz Chrystusa. Później Weronika miała zanieść ową chustę do Rzymu, gdzie cesarz Tiberiusz uzdrowił się po jej dotknięciu. Jednak wszystko to pozostaje w sferze pobożnych legend.

Pochodzenie legendy

Nie ma historycznych dowodów istnienia świętej Weroniki. Jest ona raczej postacią legendarną, związaną z tradycją Wizerunku Chrystusa z Manopello w Abruzji we Włoszech. Tradycja ta mówi, że na bisiorowej chuście znajduje się Vera Ikon, czyli prawdziwy obraz twarzy Chrystusa, który w cudowny sposób sam się utrwalił. Z czasem tę legendarną postać utożsamiono właśnie ze świętą Weroniką.

Najstarsze pisane źródło, w którym pojawia się święta Weronika, pochodzi z apokryficznej Ewangelii Nikodema z IV lub V wieku. Jest tam mowa o kobiecie imieniem Berenike (Weronika), która uzdrowiła syna swego sąsiada po dotknięciu chustą, na której był wizerunek Chrystusa. Od tego momentu postać Weroniki zaczęła funkcjonować w tradycji i legendach chrześcijańskich.

Skąd wzięło się święto Weroniki?

Choć sama święta Weronika jest postacią owianą legendą, to jednak zaczęto oddawać jej szczególną cześć już od średniowiecza. Jej kult rozwinął się zwłaszcza we Włoszech. Tam właśnie znajduje się relikwia - chusta z Manopello, uznawana przez wielu za autentyczną świętą Verę Ikonę. Kult ten stopniowo rozszerzył się także w innych krajach Europy.

W 1616 roku papież Paweł V wprowadził oficjalne wspomnienie św. Weroniki w Kościele katolickim, ustanawiając jej święto na dzień 4 lutego. Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II z 1969 roku, święto to przeniesione zostało na 25 lutego. W tym właśnie dniu przypada święto patronki fotografów, malarzy i innych artystów pracujących z wizerunkami. Przypomina ono wiernym o pociechę, jaką dała św. Weronika konającemu Jezusowi oraz o cudownym odbiciu, które pozostało na jej chuście.

“Św. Weronika dała nam obraz i nakazała zachować obraz Zbawiciela w naszych sercach i w naszych duszach” – Jan Paweł II

Święto św. Weroniki jest zatem doskonałą okazją do tego, by pogłębić osobistą relację z Chrystusem poprzez modlitwę, kontemplację i rozważanie Jego ofiary. Świadectwo świętej uczy nas także bezinteresownego czynienia dobra i towarzyszenia bliźnim w ich trudnościach.

Czytaj więcej: Poznaj życie i cuda świętej Klary, zaszczytnej patronki i inspiracji

Kiedy obchodzone jest święto Weroniki?

Święto św. Weroniki obchodzone jest corocznie 25 lutego w Kościele katolickim. Jest to więc stała data w kalendarzu liturgicznym, pozostająca niezmienna z roku na rok. Święto patronki fotografów ma rangę wspomnienia obowiązkowego, stąd we wszystkich katolickich kościołach na świecie odprawiana jest tego dnia msza święta ku jej czci.

Święto Św. Weroniki
Kościół Kościół katolicki
Ranga święta Wspomnienie obowiązkowe
Obchodzone Stała data: 25 lutego

Święto upamiętnia biblijną opowieść o Weronice, która pocieszyła cierpiącego Jezusa niosącego krzyż na Golgotę, oraz cudowny obraz, który wtedy odbił się na jej chuście. Dlatego katolicy na całym świecie 25 lutego modlą się w intencji fotografów, artystów i wszystkich zawodów związanych z obrazem. Jest to piękna okazja do kontemplowania duchowego znaczenia oblicza Chrystusa.

Jaka jest historia święta Weroniki?

Weronika święta - Znamy datę, znaczenie i historię tego święcia

Święto ku czci świętej Weroniki ma długą historię. Kult tej biblijnej postaci zaczął się rozwijać już w średniowieczu, szczególnie we Włoszech i Hiszpanii. Uroczystości ku jej czci odbywały się 4 lutego lub 18 czerwca (rocznica dedykacji Bazyliki Świętej Weroniki w Rzymie). Z czasem kult ten rozszerzył się na inne kraje europejskie.

W 1616 roku papież Paweł V wprowadził oficjalne wspomnienie św. Weroniki dla całego Kościoła katolickiego, ustanawiając święto na 4 lutego. Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II w 1969 roku święto zostało przesunięte na 25 lutego. Od tego czasu św. Weronika czczona jest jako patronka artystów i fotografów. Co roku w tym właśnie dniu modlimy się w intencji wszystkich grup zawodowych związanych z obrazem i utrwalaniem wizerunków.

Święto św. Weroniki ma niezwykle bogatą historię sięgającą średniowiecznych tradycji. Dzisiaj upamiętnia ono nie tylko samą postać Weroniki i otarcie przez nią Oblicza Pańskiego, ale także grupę zawodową fotografów, malarzy, filmowców i innych artystów pracujących z obrazem. Dla nich św. Weronika jest szczególną patronką i orędowniczką.

Dlaczego Weronika została świętą?

Święta Weronika jest czczona przede wszystkim za swoje męstwo i odwagę, jaką wykazała się wobec cierpiącego Chrystusa niosącego ciężki krzyż. Według tradycji Weronika wyszła z tłumu, by pocieszyć i otrzeć twarz Zbawiciela, skazanego na okrutną mękę i śmierć. W ten sposób podjęła ryzyko poniesienia kary za okazanie współczucia skazańcowi. Tym samym stała się symbolem nieustraszonego świadectwa miłosierdzia.

Zdaniem wielu teologów, gest Weroniki nie był jedynie aktem litości wobec Jezusa, ale przede wszystkim głęboką wiarą w Jego mesjańską misję. Poprzez czyn poświęcenia i odwagi miała ona potwierdzić swoją wierność Synowi Bożemu jako Zbawicielowi całej ludzkości. Dla wielu chrześcijan Weronika stała się więc symbolem wytrwałej wiary, męstwa i ofiarności w naśladowaniu Chrystusa.

O statecznym uznaniu św. Weroniki za świętą zadecydował jednak przede wszystkim cudowny obraz, który miał się utrwalić na jej chuście podczas ocierania twarzy konającego Jezusa. Według tradycji ten wizerunek posiadał moc uzdrawiania chorych i był źródłem wielu łask. W ten sposób Bóg miał potwierdzić świętość i wyjątkowość postawy św. Weroniki.

Jakie zwyczaje towarzyszą świętu Weroniki?

Święto Weroniki ma swoje charakterystyczne tradycje związane z czcią świętej patronki artystów i fotografów. Tego dnia w wielu kościołach po mszy świętej odbywają się uroczyste błogosławienia aparatów fotograficznych i sprzętu filmowego. Ma to symbolizować prośbę o opiekę świętej nad pracami twórczymi wykonywanymi za pomocą tego sprzętu.

„Niech święta Weronika prowadzi was i wspiera, abyście swoją pracą głosili Ewangelię” – modlitwa błogosławieństwa aparatów fotograficznych

W kościołach eksponowane są także reprodukcje wizerunku Chrystusa z chusty Weroniki. Odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważanie męki Pańskiej. Święto stanowi zatem okazję do kontemplacji duchowego znaczenia oblicza Zbawiciela. Zwraca także uwagę na fakt, że Jezus nadal cierpi w ludzkich sercach i jest obecny w potrzebujących. Dlatego wierni organizują pielgrzymki do osób chorych, samotnych i ubogich, by im służyć.

 • Błogosławienie sprzętu fotograficznego i filmowego w intencji twórców obrazów
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważanie męki Pańskiej
 • Pielgrzymki do osób potrzebujących z posługą miłosierdzia
 • Ekspozycje wizerunku Chrystusa z chusty Weroniki
 • Modlitwy w intencji artystów i fotografów

Święto św. Weroniki to zatem nie tylko okazja do przypomnienia jej historii, ale także wezwanie do naśladowania

Podsumowanie

W niniejszym artykule przybliżyliśmy historię i tradycję związaną ze świętą Weroniką. Choć jej postać nie jest potwierdzona źródłowo, to jednak stała się niezwykle ważnym symbolem w iconografii chrześcijańskiej. Przypomnieliśmy datę i okoliczności ustanowienia święta ku jej czci oraz duchowe znaczenie wizerunku Chrystusa zachowanego cudownie na chuście. Weronika jest patronem wielu artystów pracujących z obrazem, dlatego w tym dniu w sposób szczególny modlimy się w ich intencji.

Mam nadzieję, że artykuł pozwolił Ci lepiej poznać tę niezwykłą świętą, która swoim bezinteresownym gestem pocieszenia wobec konającego Jezusa dała przykład heroiczej wiary i męstwa. Jej świadectwo pokazuje, że czasami wystarczy mały, ale odważny uczynek, by zmienić bieg wydarzeń i zapisać się na kartach historii zbawienia. Gorąco zachęcam, abyś tak jak św. Weronika nie bał się wyjść z tłumu i nieść pociechę potrzebującym.

W artykule staraliśmy się nie tylko przedstawić suchą historię święta Weroniki, ale także ukazać jej aktualne przesłanie dla nas. Jak pisał św. Jan Paweł II, św. Weronika dała nam obraz Chrystusa po to, by zachować Go w swoich sercach. Niech jej świadectwo umocni naszą wiarę i pogłębi relację z Chrystusem obecnym w potrzebujących braciach.

Najczęstsze pytania

Święta Weronika to postać legendarna, która według tradycji miała żyć w I lub II wieku naszej ery w Jerozolimie. Kiedy prowadzono Jezusa na ukrzyżowanie, wyszła Ona z tłumu i w geście litości otarła chustą Jego zakrwawioną twarz. Na tym płótnie miał się wtedy cudownie utrwalić obraz Chrystusa. Jednak nie ma historycznych dowodów na istnienie Weroniki.

Weronika stała się świętą za swój gest współczucia i odwagi wobec konającego Jezusa. Według wielu teologów chusta Weroniki symbolizuje również głęboką wiarę w mesjańską misję Chrystusa. Ostatecznie do uznania świętości przyczynił się cudowny obraz, który miał się utrwalić na jej chuście.

Święto ku czci św. Weroniki obchodzone jest corocznie 25 lutego w Kościele katolickim, zgodnie z postanowieniem papieża Pawła V z 1616 r. (po zmianach soborowych). Jest to wspomnienie obowiązkowe we wszystkich katolickich kościołach.

Św. Weronika jest patronką fotografów, malarzy i innych artystów, gdyż według tradycji na jej chuście utrwalił się cudowny obraz Chrystusa. Dlatego liturgiczne wspomnienie świętej jest okazją do modlitwy w intencji twórców pracujących z wizerunkami.

W dniu święta Weroniki w wielu kościołach odbywa się błogosławieństwo aparatów i sprzętu fotograficznego. Eksponuje się też reprodukcje obrazu z chusty świętej. Wierni organizują pielgrzymki do osób potrzebujących z posługą miłosierdzia.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Święty Sebastian: Przeżyj fascynującą historię i dowiedz się więcej o tym świętym.
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły