KSIĘGA PIERWSZA

PSALM 24(23)*

.

Pan uroczyście wkracza do świątyni

1 Dawidowy. Psalm.

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
2 Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami*.

3 * Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
4 Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
i nie przysięgał fałszywie.
5 Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.
6 Takie jest pokolenie tych, co Go szukają,
co szukają oblicza Boga* Jakubowego.

7 Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje*,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
8 <<Któż jest tym Królem chwały?>>
<<Pan, dzielny i potężny,
Pan, potężny w boju>>.
9 Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały!
10 <<Któż jest tym Królem chwały?>>
<<To Pan Zastępów: On sam Królem chwały>>.

Następny Psalm