PISMO ŚWIĘTE

STARY TESTAMENT

Księga Psalmów

Wstęp do Ksiąg Dydaktycznych
Wstęp do Ksiągi Psalmów

KSIĘGA PIERWSZA 1-41
KSIĘGA DRUGA 42-72
KSIĘGA TRZECIA 73-89
KSIĘGA CZWARTA 90-106
KSIĘGA PIĄTA 107-150

KSIĘGA PIERWSZA 1-41
1. Dwie drogi życia
2. Mesjasz Królem
3. Modlitwa prześladowanego
4. Modlitwa i napomnienie
5. Modlitwa poranna o utrzymanie się na drodze Bożej
6. Błaganie o litość
7. Modlitwa oczernionego
8. Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka
9. Dziękczynienie
10. Modlitwa o wyzwolenie
11. Modlitwa niewzruszonej ufności
12. Wśród zakłamanego świata
13. W długotrwałym ucisku
14. Powszechne zepsucie
15. Kto godzien stanąć przed Bogiem?
16. Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci
17. Błaganie o wyzwolenie od wrogów
18. Król dzięki czyni za zwycięstwo
19. Chwała Boża w przyrodzie i Prawie
20. Modlitwa o ocalenie króla
21. Dziękczynienie i modlitwa za króla
22. Męka Mesjasza i jej owoce
23. Bóg pasterzem i gospodarzem
24. Pan uroczyście wkracza do świątyni
25. Ufność wśród niebezpieczeństw
26. Wołanie o Bożą sprawiedliwość
27. Pan moją światłością
28. Błaganie i dziękczynienie
29. Majestat Boga wśród burzy
30. Podzięka za wybawienie od śmierci
31. Błaganie w ucisku i dziękczynienie
32. Szczęście płynące z odpuszczenia win
33. Bóg władcą świata
34. Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa
35. Wołanie o pomoc przeciw niewdzięcznikom
36. O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności
37. Los złych i dobrych
38. Błaganie nieszczęśliwego grzesznika
39. Jęk ciężko utrapionego
40. Dziękczynienie i prośba
41. W ciężkiej chorobie

NOWY TESTAMENT