góra .

.

Myśli
ŚWIĘTYCH TYGODNIA

14 maja
święto św. Macieja, Apostoła

Homilia św. Jana Chryzostoma,
biskupa, do Dziejów Apostolskich:

Wskaż, Panie, tego, którego wybrałeś

"Wtedy Piotr w obecności braci tak przemówił". Ten, któremu Chrystus powierzył lud swój, pierwszy wśród Apostołów, przemawia też jako pierwszy, i jak zwykle, pełen gorliwości: "Bracia, trzeba nam wybrać spośród nas". Sąd o tym, kogo mają wybrać, pozostawia zebranym. W ten sposób okazuje szacunek kandydatom, a równocześnie unika zawiści, która mogłaby powstać, a zawiść jest często przyczyną wielkiego zła.

Czy sam Piotr nie mógł wybrać? Owszem, wolno mu było, ale powstrzymuje się od tego, aby nie wydawało się, że kogoś wyróżnia. Ponadto pominięto by udział Ducha Świętego. "Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja". Nie Piotr sam ich wyznaczył, lecz wszyscy. On natomiast przedstawił plan, wykazując, że nie pochodzi od niego, ale był zapowiedziany już dawniej przez proroków. Był więc tym, który wyjaśnia, a nie narzuca.

"Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas". Popatrz, jak chce, aby to byli świadkowie naoczni; bardzo się o to troszczył, chociaż Duch Święty miał zstąpić.

"Jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy przebywał z nami Pan Jezus". Zaznacza tu, że oni mieszkali z Nim i że nie byli zwyczajnymi uczniami. Od początku bowiem wielu postępowało za Nim. Zauważ więc, jak mówi: "jeden z dwóch, którzy usłyszeli od Jana i poszli za Jezusem".

"Przez cały czas, kiedy przebywał z nami Pan Jezus, począwszy od chrztu Janowego", Słusznie, bo tych spraw, które wydarzyły się wcześniej, nikt nie znał, ale zostali o nich pouczeni przez Ducha Świętego.

"Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy przebywali z nami aż do dnia, w którym Jezus został wzięty do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania". Nie powiedział: świadkiem innych spraw, ale tylko "świadkiem zmartwychwstania". Albowiem wiarygodniejszym był ten, kto mógł powiedzieć: Ten, który jadł, pił i został ukrzyżowany, ten sam zmartwychwstał. Nie trzeba więc było być świadkiem ani przeszłości, ani przyszłości, ani znaków, ale tylko zmartwychwstania. Tamte bowiem wydarzenia były jawne i wszyscy o nich mówili, zmartwychwstanie zaś dokonało się potajemnie i było znane tylko im samym.

Wszyscy modlą się wspólnie, mówiąc: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż". Ty, a nie my. We właściwym czasie wzywają znawcę serc; Duch Święty bowiem miał dokonać wyboru, a nie oni. Mówili tak z ufnością, bo trzeba było wybrać tylko jednego. I nie powiedzieli: Wybierz, ale "wskaż" wybranego - "kogo wybrałeś", wiedząc, że wszystko zostało już uprzednio postanowione przez Boga. "I dali im losy". Nie uważali się jeszcze za godnych, aby sami mogli dokonać wyboru, dlatego pragną znaku, który by ich pouczył.

góra

.

16 maja
święto św. Andrzeja Boboli,
prezbitera i męczennika, patrona Polski

Z encykliki papieża Piusa XII:

Boga miłował ponad wszystko
i szukał jedynie Jego chwały

Życie Andrzeja Boboli jaśniało blaskiem prawdziwej wiary. Jej moc, mająca swe źródło w Bożej łasce, rozwijała się i wzrastała z biegiem lat, ozdabiała go szczególnie i uczyniła niezłomnym w obliczu męczeństwa.

"Sprawiedliwy z wiary żyć będzie? - mówi Apostoł narodów. Wymownym tego dowodem jest życie świętego Andrzeja. Z głębi duszy przyjmował wszystko, co Kościół katolicki naucza i każe czynić, i całym sercem do tego się przykładał. Już w młodości tłumił w sobie burzące się złe skłonności, które po nieszczęsnym upadku Adama tak bardzo targają naszą ludzką naturą; przeciwstawiał się im oraz je ujarzmiał, a także usilnie wyrabiał w sobie chrześcijańską postawę i cnoty.

Płonął wielkim umiłowaniem Boga i bliźnich. Gdy tylko mógł, spędzał długie godziny przed Najświętszym Sakramentem i wedle sił wspierał wszelką nędzę i wszelkie potrzeby. Boga miłował ponad wszystko i wedle wskazań swego Ojca i Zakonodawcy szukał jedynie chwały Bożej. Nic zatem dziwnego, że ten bojownik Chrystusa, wyróżniający się takimi przymiotami ducha, tyle zdziałał i że jego praca apostolska przyniosła tak wiele zbawiennych owoców. Bo gdy został kapłanem, oddał się cały pracy apostolskiej i jako wędrowny misjonarz nie szczędził sił w głoszeniu prawdziwej wiary, która przynosi owoce dobrych uczynków. Ów niestrudzony wyznawca Chrystusa sam żył tą wiarą i za nią oddał w ofierze własne życie. Przerazić może wspomnienie okrutnych cierpień, które zniósł nieustraszony w wierze polski męczennik, a świadectwo przez niego złożone zalicza się do najszlachetniejszych wśród tych, które sławi Kościół.

Dzisiaj również religia katolicka jest w świecie wystawiona na ciężką próbę i ze wszelkich sił trzeba jej strzec, głosić ją i szerzyć. Wiele tu trzeba przezwyciężyć trudności i wiele ofiar ponieść, nie godzi się jednak od nich uchylać, bo chrześcijanin ma być niezachwiany w działaniu i w przeciwnościach. Ale Bóg stokrotnie mu to wynagrodzi szczęśliwością wiecznego życia. Jednakże, jeżeli istotnie chcemy mężnie dążyć do doskonałości chrześcijańskiej, wiedzmy, że i ona jest swoistym męczeństwem. Bo nie tylko przez rozlanie krwi dajemy Bogu dowód naszej wiary, ale i przeciwstawiając się powabom grzechu i oddając się całkowicie i wielkodusznie Temu, który jest naszym Stwórcą i Zbawcą, a który będzie kiedyś w niebie naszą nieprzemijającą radością.

Niech więc będzie nam przykładem męstwo Andrzeja Boboli. Bądźmy jak on ludźmi niezwyciężonej wiary, zachowajmy ją i brońmy z całą mocą. Niech i nam się udziela jego gorliwość apostolska i niech każdy według swoich sił i możliwości przyczynia się do umocnienia i szerzenia królestwa Chrystusowego na ziemi.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

12.05.2019r.

Jezus Dobry Pasterz, mówi o nas, którzy za Nim idziemy, jako o swoich owcach: "Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki". Jezus zwyciężył, ma moc, żeby nas obronić przed złem. Podążajmy za Nim z radością, pamiętając o celu naszej ziemskiej wędrówki, jakim jest życie wieczne z Bogiem.

Kolekta na potrzeby naszej parafii
- za ofiarę Bóg zapłać.

1. Nabożeństwo eucharystyczne z majowym wyjątkowo dzisiaj o godz. 15.00. Poprowadzą je dzieci klas III, które przystąpiły do I Komunii św.

2. W poniedziałek o godz. 17.15 rozpoczniemy pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie połączone z nabożeństwem majowym, następnie Msza św. i procesja z figurą i relikwiami błogosławionych pastuszków. O godz. 17.00 śpiewać będziemy pieśni ku czci Matki Bożej.

3. We wtorek - w święto św. Macieja Apostoła - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ramach majowego. W tygodniu nabożeństwa majowe o godz. 17.30.

4. W środę ks. wikary Marcin Maszczyk będzie obchodził 20 rocznicę święceń kapłańskich. O godz. 8.00 będzie sprawował mszę jubileuszową. Zapraszamy wszystkich Parafian.

5. W czwartek przypada święto św. Andrzeja Boboli.
O 18.00 dla narzeczonych Poradnia Życia Rodzinnego.
W czwartki 16 i 23 maja o godz. 19.00 w naszej parafii odbędą się Nauki Przedmałżeńskie, a w niedzielę 20 maja o godz. 17.30 Dzień Skupienia dla Narzeczonych. Zapraszamy.

6. Piątkowe Spotkanie Herbatka u Tadka tydzień później - 24 maja.
W piątek o 16.15 spowiedź dla dzieci, a o 16.30 - Msza św. w intencji dzieci klas III i IV z okazji rocznicy I Komunii św. Dzieci odnowią przyrzeczenia. Zapraszamy także rodziców. Nie trzeba zabierać strojów komunijnych. W piątek po wieczornej Mszy spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Wszystkich Członków Rady zapraszamy.

7. W sobotę o 17.30 okazja do spowiedzi,
a o 19.00 nauki chrzcielne.

8. Zaproszenie do udziału w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium w Piekarach Śląskich. W niedzielę, 26 maja 2019r.

12.5.2019r. Niedziela Dobrego Pasterza
Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2006; 2007r; 2008r; 2009r; 2010r; 2011r.; 2012r.; 2013r.; 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r.; 2019r.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 852

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.