Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 14b(892b) rok XX 2. sierpnia 2020 roku.

Osiemnasta Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Iz 55,1-3a;
Psalm: Ps 145,8-9.15-16.17-18;
II czytanie: Rz 8,35.37-39;
Aklamacja: Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4,4b)
Ewangelia: Mt 14,13-21

.

 
Ewangelia:

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości.

góra

.

REFLEKSJA

Cud, o którym dowiadujemy się z dzisiejszej Ewangelii, streszcza się w trzech słowach: cudowne rozmnożenie chleba. Nie zaznacza się w nich, jak wielki był to cud. O ile w ogóle można porównywać cuda pod względem ich wielkości? Jak cud, to cud. W każdym razie wielkość tego cudu polega między innymi na tym, że po nakarmieniu pięcioma chlebami i dwiema rybami pięciu tysięcy głodnych ludzi pozostało więcej, niż było na początku - dwanaście koszów ułomków. Jak wielu głodnych mogłoby się jeszcze najeść do syta tym, co pozostało?!

Gdyby ktoś chciał zająć się pytaniem, jak Jezus tego dokonał, że kilkoma chlebami i rybami nakarmił rzesze głodnych słuchaczy, to śmiało można powiedzieć, że niezależnie, jak długo by dociekał przyczyn, nigdy nie dojdzie do zadowalającej odpowiedzi, chyba że w wierze uzna w Jezusie Boga. Sensowniej jest postawić pytanie: Dlaczego Jezus uczynił ten cud? Nasuwa się właściwie tylko jeden powód: chciał do syta nakarmić głodnych. Nakarmić nie tylko ich dusze, ale i ciała. A tym, co po tym cudzie pozostało, karmimy się jeszcze dzisiaj. Wprawdzie nie było nas wówczas przy tym cudzie i nigdy nie uda się nam go powtórzyć, ale przecież i my możemy coś zrobić. Mianowicie: nie odprawić nikogo, kto mnie potrzebuje. Z pewnością jest tak, że wielu mnie nie potrzebuje, i wtedy oczywiście niewiele mogę też zrobić. Ale zapewne jest kilku takich, którzy potrzebują, bym ich wysłuchał, oczekują mojej rady, liczą na moje materialne wsparcie albo moją modlitwę. To właśnie oni nadal wierzą w cud rozmnożenia tego, co się ma, i właśnie dla nich mam szansę go powtórzyć. Nie muszę się przy tym obawiać, że już nic nie pozostanie dla zbawienia mojej duszy.

Michael Becker

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
18. Niedziela Zwykła, rok A

"...Nie mamy tu nic
prócz pięciu chlebów i dwu ryb..."
(Mt 14,17)

Czasem sądzisz, że nie masz nic. Że nie masz co rozdawać... Pieniędzy ledwie wystarcza dla rodziny. Czasu zawsze brakuje. Talentów zero. Coś tam umiesz, coś tam wiesz, ale za mało. Za mało, żeby kogoś zachwycić, żeby kogoś zachęcić, żeby ktoś tego zapragnął...

"...Nie mamy tu nic
prócz pięciu chlebów i dwu ryb..."

Czasem sądzisz, że nie masz nic. Że nie masz co rozdawać... Więc kiedy Jezus mówi: "wy dajcie im jeść", odwracasz się plecami. To nie do ciebie. To śmieszne, gdyby o ciebie chodziło. Odchodzisz z czystym sumieniem. Nie masz, nie dasz... W kieszeni tylko jedna kromka chleba. Dla ciebie...

"...Nie mamy tu nic,
prócz pięciu chlebów i dwu ryb..."

Więc sądzisz, że nie masz nic. Za mało, żeby rozdawać... A Ewangelia mówi inaczej. Że wystarczy. Że wystarczy to "mało", które jest w tobie. Po jednym warunkiem. Trzeba to ofiarować Bogu. On rozmnoży, by starczyło dla wszystkich, by i tobie zostało więcej, niż dałeś... Ale trzeba to wszystko oddać Bogu. Dla innych...
...Schowanego chleba Jezus nie rozmnaża...

"...Wziął te pięć chlebów, spojrzał w niebo
i połamawszy chleby dał uczniom,
uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości..."

Teresa
4 sierpnia 1996

Źródło: https://brewiarz.pl/

Źródło: https://www.katolik.pl/refleksja-katolika

góra

.

góra

.

góra

.

Niedziela, 2 sierpnia 2020
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA A
Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Witaj, dniu chwały i nad inne świętszy,
Dniu jaśniejący triumfem Chrystusa,
Godny radości i pieśni wesela,
Dniu pierwszy, witaj!

2 Pan w twoim blasku zwrócił ślepym światło,
Jeńców Otchłani obdarzył wolnością,
Cios zadał śmierci, pogodził na zawsze
Niebo i ziemię.

3 Niegdyś z wyroku Boga wszechmocnego
Wszystko zawarto pod grozą przykazań,
Ale Najwyższy uleczył upadłych
Swoją miłością.

4 Kiedy już ludzie stali nad przepaścią,
Bóg się zlitował nad losem grzeszników:
Gniew swój złagodził i przez to ukazał
Moc swej mądrości.

5 Dzisiaj zwyciężył panowanie piekła
Ten, co zmartwychwstał, by ludzi odrodzić;
Niesie do nieba na własnych ramionach
Swoją owieczkę.

6 Szczęście aniołów jest udziałem ludzi,
Ład przywrócony całemu stworzeniu;
Panu, którego zwycięstwo sławimy,
Chwała niech będzie!

7 Kościół niech złączy głos swój z pieśnią nieba,
Które jest naszą prawdziwą ojczyzną,
Niech "Alleluja" rozlega się wkoło
Z ust wiernych Panu.

8 Kiedy na zawsze śmierć jest pokonana,
Cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa;
Cześć niech Mu będzie i hołdy pokorne,
Ziemi zaś pokój. Amen.

góra

.

II CZYTANIE

Początek Listu przypisywanego Barnabie
(rozdz. 1,1-8; 2,1-5)

Nadzieja życia
jest początkiem i kresem naszej wiary

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Synowie i Córki! W imię Pana, który nas umiłował, pokój wam i pozdrowienia.

Ponieważ wielkie i obfite są dobrodziejstwa Boże względem was, dlatego wasze święte i szlachetne dusze napawają mnie ogromną radością. Otrzymaliście bowiem zaszczepioną w was łaskę, duchowy dar. Z tego powodu raduję się także nadzieją własnego zbawienia, bo widzę Ducha wylanego na was z przeobfitego źródła Pana. Oto, jak wielce urzeczony jestem waszą postawą tak bardzo przeze mnie upragnioną.

Tak właśnie przekonany jestem i w pełni tego świadom, bo wiele do was przemawiałem. Pan towarzyszył mi na tej świętej drodze. I to właśnie jest dla mnie wezwaniem, aby miłować was bardziej niż siebie samego. Doskonała bowiem wiara i miłość mieszkają w was poprzez nadzieję życia wiecznego. Wiedząc przeto, iż jeśli dołożę starania, aby się podzielić z wami tym, co sam otrzymałem, moją zapłatą będzie posługiwanie takim jak wy, postanowiłem napisać wam krótko, abyście wraz z wiarą mieli też doskonałą wiedzę.

Otóż trzy są nauki Pana: nadzieja życia, początek i kres naszej wiary; sprawiedliwość, początek i kres sądu; miłość, radosne i pogodne świadectwo czynów sprawiedliwych. Pan bowiem dał nam przez proroków znajomość rzeczy przeszłych i obecnych oraz pozwolił zakosztować rzeczy przyszłych. Skoro zaś widzimy, że wszystko dokonuje się w zapowiedzianym porządku, powinniśmy coraz pilniej postępować drogą bojaźni Bożej. Ja zaś, nie jako nauczyciel, ale wasz brat, udzielę wam pouczeń, z których moglibyście zaczerpnąć otuchy na dni obecne.

Ponieważ "dni są złe", a przeciwnik działa, trzeba nam czuwać nad sobą i pilnie strzec woli Bożej. Otóż wiarę naszą wspierają bojaźń i wytrwałość, sprzymierzeńcami są cierpliwość i opanowanie. Jeśli te cnoty pozostaną nietknięte przed Panem, wtedy z radością dołączą się do nich: mądrość, rozumienie, poznanie i wiedza.

Pan bowiem pouczył za pośrednictwem wszystkich proroków, iż nie potrzebuje ofiar, całopaleń ani obiat. Oto, co kiedyś powiedział: "Co Mi po mnóstwie waszych ofiar - mówi Pan. Syt jestem całopaleń i tłuszczu baranów, krwi wołów i kozłów nie pragnę. Nie przychodźcie, by stanąć przede Mną. Któż tego żądał od was? Nie wydeptujcie moich przedsionków. Gdy przyniesiecie ziarno, będzie to na próżno. Obrzydła Mi woń kadzideł; nie mogę ścierpieć waszych świąt i uroczystości".

RESPONSORIUM
(Ga 2,16; Rdz 15,6)

W. Przeświadczeni, + że człowiek osiąga usprawiedliwienie jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa; * I my właśnie uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, / by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa.

K. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. W. I my właśnie uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, / by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych + i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

2.08.2020r.

Tylko Jezus Chrystus może dać pokarm, który nie ginie, który zaspokaja wszelkie głody ludzkiego serca. Uczestnicząc w tej Eucharystii, odpowiedzmy na Jego zaproszenie. Bo tylko On zna nasze ukryte pragnienia i może je zaspokoić. Dzisiaj przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo oraz spełnią zwykłe warunki odpustu.

Kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
Za wszystkie ofiary "Bóg zapłać".

Dzisiaj o godz. 15.50 zmiana tajemnic różańcowych i wyjaśnienie Papieskich Intencji Misyjnych. O godz. 16.00 Nieszpory. Serdecznie zapraszamy.

W tym tygodniu obchodzimy:
- we wtorek - wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a,
- w czwartek - święto Przemienienia Pańskiego,
- w sobotę - wspomnienie św. Dominika.

We wtorek na Mszę wieczorną i nabożeństwo zapraszamy Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W I czwartek o godz. 8.00 Msza św. w intencji Ojca św. i duchowieństwa oraz o nowe powołania; po Mszy nabożeństwo o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W I piątek o godz. 8.00 Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian; po Mszy nabożeństwo.

W sobotę od godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
O godz. 19.00 Nauka Chrzcielna.

Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej odbędzie się w niedzielę 16 sierpnia.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 892c

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.