Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 21(922) rok XXI 23. maja 2021 roku.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 2,1-11;
Psalm: Ps 104,1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34;
II czytanie: Ga 5,16-25;
Sekwencja:
Aklamacja: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich
wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości;
Ewangelia: J 15,26-27. 16,12-15
Pieśni: 701.1; W: 195, Sekwencja: 196;
Pd: 190, 188; K: 239, 263; U: 299; Z: 858, 194

.

góra

.

 
Ewangelia:

Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

góra

.


Misja apostołów

.

Sekwencja do Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

.

góra

.

Bóg pyta:

Poznacie ich po ich owocach.
Czy zbiera się winogrona z ciernia
albo z ostu figi?
(Mt 7,16)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Dla wielu z nas Duch Święty jest wielką niewiadomą. Ale zarazem nasze życie jest codziennie określane przez duchy. A istnieją dobre i złe duchy. Podszepty w stylu: "Nie jesteś dostatecznie dobry!"; "Tak i tak tego nie zrobisz!"; "Nie jesteś wart miłości!"; "Tego się nie robi!" - nie pochodzą od dobrych duchów. Niestety, mamy bardzo czułe anteny nastawione właśnie na odbiór takich złych wieści. Dobrze by było nastawić je na głos uświęcającego i zbawiającego Ducha Świętego.

A przemawia On do nas w zupełnie codziennych sytuacjach. Najpewniej jednak i najczęściej tam, gdzie burzy nasze ustabilizowane życie i nas zaskakuje. I jesteśmy w stanie Go zrozumieć. Chociaż krępują nas różnego typu schematy myślenia i postępowania, to jednak co najmniej od chrztu mamy też anteny dostatecznie czułe na odbiór głosu Ducha Świętego - wszystkiego, co uświęcające, zbawiające, dobre, zachęcające, pokrzepiające.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 23 (114) rok III 8 czerwca 2003 rok.

góra

.

Dobre słowo

Gdy Jezus chce ludzi obdarować pokojem. Tak było wówczas w Jerozolimie, gdy wieczorem przyszedł do swoich uczniów zdjętych lękiem i po prostu powiedział jakby nigdy nic: "Pokój wam!" Tak jest i dzisiaj, gdy chce udzielić nam swego Ducha, o którego wystarczy Go poprosić. Gorącym życzeniem Jezusa jest, byśmy radowali się pokojem, zawsze i wszędzie.

Jezus wie, jak niewiele trzeba, by zmącić nasz pokój, byśmy stali się niespokojni, poirytowani, kłótliwi. Nieomal każdego dnia nasz pokój narażony jest na szwank. Nie trzeba wiele się nachodzić, by spotkać ludzi rozdrażnionych, wyprowadzonych z równowagi, przerażonych. Życie stawia nam wysokie wymagania. Codziennie zalewa potok ofert, obietnic, pokus, chcąc nas przeciągnąć to na jedną, to na inną stronę. I wielu daje się łatwo zwieść i dzisiaj podążają tą drogą, a jutro tamtą. Wielu z nas stara się sprostać wymaganiom, które uważają za słuszne. Ale coraz częściej nie udaje się im, bo wymagania są po prostu zbyt wygórowane, a poza tym jest ich tak wiele i tak są różne, że łatwo się pogubić. Gdy sytuacja staje się bez wyjścia, ogarnia nas przeraźliwy niepokój. Pokusa, by zamknąć drzwi jest ogromna. I wtedy przychodzi Jezus i mówi: "Pokój wam!" Pokój Jezusa zaczyna się od dobrego słowa. Potem obiecuje swego Ducha. Jest to Duch prostoty. "Zrezygnuj z wielu wymagań" - mówi. "Jedynie szukaj miłosierdzia i przebaczenia i okazuj go innym, gdy tylko to jest możliwe". I nastają Zielone Święta.

Michael Becker

Parafianin Nr 21 (670) rok XV 24 maja 2015 roku.

góra

.

Refleksja

"Nie dotykać!" - ostrzegła mnie mama, gdy wreszcie udało mi się za pomocą liścia wyłowić z wody na wpółmartwego motyla. "Tylko delikatnie dmuchać. Tylko tak możesz mu pomóc, przywrócić życiu".

Ostrożnie więc dmuchałem na mokre, sklejone skrzydełka motyla i z coraz większą fascynacją obserwowałem, jak to kruchutkie zwierzątko powoli wraca do życia, znowu zaczyna poruszać czułkami, skrzydełkami. W końcu odleciał. Dzięki mnie i mojemu oddechowi - o czym byłem jako pięciolatek niezłomnie przekonany - ten skazany na śmierć motyl powrócił do życia.

Coś z tego doświadczenia wyczuwa się również w dzisiejszej Ewangelii. Podobnie jak Bóg na początku stworzenia tchnął życie w swoje dzieło, tak Jezus tchnął nowe życie w wylęknionych, odrętwiałych ze smutku uczniów. Ducha Świętego, który umacniał Go podczas Jego życia na ziemi i Mu towarzyszył, oddał na krzyżu - i teraz mógł Go jako Zmartwychwstały przekazać tym, którzy mieli kontynuować Jego dzieło. Powinniśmy o tym pamiętać, gdy z bojaźni zamykamy drzwi przed światem albo pogrążeni w smutku, a nawet rozpaczy jesteśmy w drodze do naszego Emaus: Jezus przyłącza się do nas ze swoim Duchem życia, idzie z nami, tłumaczy, łamie się z nami chlebem. I posyła nas - i dba o to, żeby nie zabrakło nam tchu.

Christina Bramkamp

Parafianin Nr 20(808) rok XVIII 20. maja 2018 roku.

góra

.

Duch w chlebie

W chlebie ofiarował nam Jezus swoją obecność...

a w Duchu Świętym dał nam swoją pociechę i prawdziwe słowo świadectwa. Nieznany artysta średniowiecza przedstawił ten cudowny związek obydwu pożegnalnych darów Jezusa w przepięknym obrazie Zesłania Ducha Świętego.

góra

.

Zesłanie Ducha Świętego

Ten ogień pali rzeczywiście!

Kto poważnie prosi o zstąpienie Ducha Bożego, musi wiedzieć, na co się waży. Musi być świadom, że igra z ogniem, który wypala rany. Musi zdawać sobie sprawę, że przywołuje wichurę, która zapewne wstrząśnie podwalinami jego "domu", zakwestionuje jego "posiadanie", a więc jego przyzwyczajenia i dobre mniemanie o sobie. Kto zatem prosi: "Przybądź, Duchu Święty!", musi być gotowy też prosić: "Przyjdź i odnów mnie, niezależnie od ceny".

Aby doświadczyć Ducha Świętego,

nie musisz nosa mistycznie wyścibiać na wiatr. Duch Święty jest absolutnie prosty i konkretny. Jest jasny do pojęcia i opisania, nie do pomyślenia i nie do przeoczenia. Najprostsi ludzie mogą Go zrozumieć - być może najlepiej. Duch Święty jest po prostu Duchem Jezusa. Jest On tym, co Jezus miał w głowie i w sercu.

góra

.

Ojcze nasz w różnych językach świata. Z wielu języków Pięćdziesiątnicy płynie też wielorakie przesłanie: pokora, ubóstwo, cierpliwość i posłuszeństwo. Gdy w takich językach przemawiamy, dajemy światu niekłamane świadectwo zielonoświątkowej odnowy serc.

Zielone Święta są otwarciem siebie i Kościoła na dopływ świeżego powietrza. Jak dawniej, gdy Apostołowie wyszli z Wieczernika, w którym się zamknęli, mamy okazję przewietrzyć naszą wiarę, która utknęła w stertach akt i paragrafów. Dzień ten oznacza też koniec naszych utyskiwań. Kto chciałby śpiewać w chórze, w którym śpiewanie nie sprawia radości? Jakiż chór może porwać serca w górę, jeśli nawet nie jest w stanie poruszyć i wzruszyć?

góra

.

Nie bez powodu wyobrażamy sobie Ducha Świętego jako ptaka, jako gołębicę. Ptaki przemieszczają się po ziemi celowo; zapewne ich lot określa też pole magnetyczne ziemi, jak to wszystko ma się do Ducha Świętego? Duch podąża tam, dokąd chce. "Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha" (J 3,8). A jednak jest wrażliwy na różne pola napięć ziemi. Duch, który chciałby coś "wprawić w ruch", a niczego nie mógłby ruszyć z miejsca, byłby bezsilny i martwy. W takiego Boga chrześcijanie jednak nie wierzą. "Stwórczy Duch - powiada Rochus Spiecker - który na początku ukształtował oblicze ziemi i w serce człowieka wlał ideę wielkich kultur, jest tym samym Duchem - według słów Apostoła - który przez miłość został wlany w nasze serce". Bóg nie tylko przelatuje nad ziemią, ale pozostaje z nią związany i jest wrażliwy na wszystkie pola jej napięć. Podobnie jak wędrowny ptak.

Parafianin Nr 22 (390) rok IX 31 maja 2009 rok.

góra

.

Nie możemy Go zobaczyć ani smakować, ani usłyszeć, ale poczujemy Go, gdy Mu zawierzymy: Bóg jest tutaj!

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 922b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.