Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 44(945) rok XXI 31. październi 2021 roku.

Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Pwt 6,2-6;
Psalm: Ps 18,2-4.47.51;
II czytanie: Hbr 7,23-28;
Aklamacja: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego (J 14,23)
Ewangelia: Mk 12,28b-34;
Pieśni: 701.1;

.

góra

.

 
Ewangelia:

Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

góra

.

Trzy formy miłości

Z woli Boga człowiek może z jednego korzenia rozwinąć trzy kwiaty miłości: kwiat miłości do Boga, do samego siebie i bliźniego. Ale jeśli pozwala skarleć choć jednemu, wyrządzi niepowetowaną szkodę pozostałym.

góra

.

Biblia pyta:

Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie,
wszyscy wprawdzie biegną,
lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę?
Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.

(1Kor 9,24)

* * *

Mamy umartwiać język i używać go tylko
do spełniania obowiązków
- na chwałę Bożą i zbudowanie bliźniego.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

* * *

Żyj tak, aby twoje dzieci myśląc o uczciwości,
trosce o innych i prawdomówności,
kojarzyły to zawsze z tobą.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Złota Myśl

Co czynić, aby nasze życie było udane? Słowo Boże podkreśla dziś znaczenie przykazań Bożych, a zwłaszcza przykazania miłości Boga i bliźniego. Skąd jednak czerpać motywację do ich przestrzegania, kiedy przytłacza nas własna słabość i grzeszność? Ostateczną odpowiedzią Boga na nasze poszukiwanie szczęścia nie jest przepis, lecz osoba Jezusa Chrystusa, który z miłości ofiarował samego siebie za nasze grzechy. Tylko przyjmując Jego miłość, możemy naprawdę kochać siebie i bliźnich, żyjąc w bliskości królestwa Bożego.

Mira Majdan, "Oremus" listopad 2006

góra

.

Wszelka miłość ma początek w miłości Boga

O tym mówi nam dobitnie dzisiejsza Ewangelia (Mk 12,28b-34). Kolejność w odpowiedzi Jezusa jest niezwykła. Miłuj Boga, a później miłuj swego bliźniego. Mogę miłować swoich bliźnich tylko wtedy, gdy miłuję Boga jako Tego, który wszystko stworzył i ma w swej pieczy. I samego siebie mogę zapewne też tylko wtedy miłować, gdy zważam na innych i okazuję im szacunek.

Parafianin Nr 38 (545) rok XII 4 listopada 2012 roku.

góra

.

Pan Bóg nasz, Pan jest jeden:
Słuchaj słów Pana, nie głosu panów wielkich słów!

Słuchaj trosk swego bliźniego,
nie tylko swojej troski!

Słuchaj głosu swej miłości,
nie miłości wszystkich głosów!

góra

.

Słowem

Wszyscy chcemy wiedzieć, co jest najważniejsze w życiu. Co ma taką wartość, że gotowi bylibyśmy poświęcić jej całe życie, nie mając poczucia przegranej.

Odpowiedź na to pytanie słyszeliśmy już tyle razy, że nie zwracamy już na nią uwagi: "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu!" Przed wszystkimi przykazaniami, przed wszystkimi poleceniami i nakazami: "Słuchaj!" Najpierw trzeba słuchać znaków życia, słów prawdziwego i żyjącego Boga. Słuchać, że pragnie obdarzyć nas życiem.

Z tego słuchania może wyrosnąć miłość. Kochać z całego serca, z całej duszy: Boga, bliźniego i samego siebie. Takie są owoce słuchania. Z całym sercem słuchać i całym sercem miłować to jest najważniejsze i najcenniejsze w naszym życiu. Jest tym, co powinno być realizowane każdego dnia we wszystkich małych rzeczach. W spotkaniu z wszystkimi ludźmi, we wszystkich sytuacjach najpierw, po pierwsze, słuchać miłującego głosu Boga i odpowiadać na jego głos miłowaniem z całego serca i z całej duszy: Boga, bliźniego, i samego siebie.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 39 (268) rok VI 5 Listopada 2006 rok.

góra

.

Medytacja biblijna
NAPOJENI MIŁOŚCIĄ

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dlaczego nie umiemy kochać? Być może pomylone pojęcie miłości nosimy w głowie i sercu. Miłość egoistyczna nigdy nie będzie umiała kochać. Miłość altruistyczna też nie jest pełnią, o której marzymy. Prawdziwa miłość zawsze jest wzajemna. Ja kocham ciebie, ty kochasz mnie i jesteśmy dla siebie i naprzeciw siebie i obok siebie. Ja mogę liczyć na ciebie, ty możesz liczyć na mnie i w zdrowiu i w chorobie. Ja wyciągam do ciebie rękę, ty wyciągasz do mnie rękę i żadna z nich nie zostanie odtrącona. Dziś ja ci pomagam, a jutro ty mi po możesz. Czyż Pan Jezus nie powiedział wielokrotnie zostawiając nam najważniejsze przykazanie: miłujcie się wzajemnie jak Ja was umiłowałem.

Wzajemność

Miłosna wzajemność nie nosi w sobie handlowego coś za coś. To są inwestycje, które nie myślą o zwracaniu się. I choć jest w niej kredyt zaufania to nie spłaca się go całe życie i to w dwójnasób, a żyje się dzięki niemu i to ku i w wieczności, a plony są stokrotne. Bez wzajemności miłość zamieni się w altruizm. Człowiek przestanie myśleć o sobie, stanie się niewolnikiem, a przecież miłość prawdziwa daje wolność.

Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!. Ileż te słowa mówią o wzajemności! Przecież z pustego i Salomon nie naleje, choć należał do najmądrzejszych ludzi na globie ziemskim. Kochać bliźniego bez miłości siebie, to powolne (mniej czy bardziej) wypalanie się, które kończy się pustką, samotnością, zniknięciem. Czy miłość unicestwia? Żadną miarą. Czy miłość każe zapomnieć o sobie? Żadną miarą.

Wzajemność to równowaga. Trzeba (wy)dawać, choć nie wedle zasad bogini ekonomii, ale według tego, co Bóg Miłość uczynił, a mianowicie wydał Syna swego Jednorodzonego. Skoro mowa o dawaniu to nie wolno zapomnieć o braniu. Wzajemność sprawia, że branie-dawanie staje się pasją. Przykład sakramentu małżeństwa, którego udzielają sobie nawzajem małżonkowie. Dają się sobie i biorą siebie nawzajem. I to nie na niby, na jakiś czas, na próbę, ale do końca dni. Oto moc miłości wzajemnej! Egoistyczna liczy tylko na siebie. Altruistyczna prędzej czy później wygasa. Pozostaje ta, którą Bóg zakorzenił w nas. Dlatego w wymiarze wzajemności jest też będziesz miłował Pana Boga swego tak, jak zostałeś przez Niego umiłowany.

Umiłowany - przebaczony

Bóg mnie umiłował całym swoim sercem, całym sobą. Otrzymałem dar miłości prawdziwej, bezgranicznej, bezwarunkowej i wzajemnej. Dlaczego? Bo Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca, a "owocem" tej miłości jest Duch Święty. Bo Bóg jest miłością i (wy)dając siebie nie może dać niczego innego jak miłość.

To, że miłość może być odrzucona i podeptana to nikogo nie muszę przekonywać, jednak fakt ten nie oznacza, że mam przestać kochać. Miłując całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą czerpię z niewyczerpalnego źródła. Mottem tejże heroicznej (bohaterskiej, wymagającej i możliwej) miłości jest zdanie: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Syn rzekł tak, bo widział u Ojca, że czyni to właśnie. Tak więc jednym z przejawów prawdziwej miłości jest przebaczenie, wzajemne przebaczenie: ...i przebacz nam nasze winy jako i my przebaczamy naszym winowajcom. To jest konkretne oblicze miłości.

Jedno i dziesięć

To przykazanie ne przerasta naszych możliwości. Wypełnienie go w codzienności jest koniecznością. Miłość jest tlenem, którym oddychamy. Chlebem, który spożywamy. Wodą, którą pijemy. Bez miłości umieramy! Nie ma innego przykazania większego od tych. Myślę, że razem z uczonym w Piśmie z całym przekonaniem powtarzać możemy: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Miłość to daleko więcej niż całopalenia i ofiary, niż jarzmo i brzemię, niż ciężar (często ciężar belki krzyża).

Dochodzimy do tego, gdy odkrywamy i żyć zaczynamy prawdą pierwszego przykazania: jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Tak naprawdę dekalog, dziesięć przykazań to nic innego jak konkretny "wykład" tego jednego trój członowego przykazania miłości.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 37(825) rok XVIII 4. listopada 2018 roku.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 945b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.