Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 47(948) rok XXI 21. listopada 2021 roku.

Uroczystość
Jezus Chrystusa Króla Wszechświata
- rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dn 7,13-14;
Psalm: Ps 93,1. 2. 5;
II czytanie: Ap 1,5-8;
Aklamacja: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi (Mk 11,9c. 10a);
Ewangelia: J 18,33b-37;
Pieśni: 701.1; W: 337, 348; Pd: 343; K: 217; U: 555; Z: 341, 344

.

góra

.

 
Ewangelia:

Piłat powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?" Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie."

góra

.

Dla chrześcijan istnieje ostatecznie tylko jedna ojczyzna, ta u Boga. Odnosi się to zarówno do żyjących, jak i zmarłych. Pełnym wymowy znakiem tej wspólnej ojczyzny są cmentarze, które - przynajmniej dawniej - "przytulały się" do murów kościołów. Chociaż, z powodu miejsca, cmentarze dzisiaj znajdują się poza wioskami czy centrami miast, to jednak wspólnota między ludźmi i Bogiem sięga poza grób.

góra

.

Biblia pyta:

Z grzechów lekkich też wypada się spowiadać - jest to rzeczą nader pożyteczną, jak tego uczy Sobór Trydencki. Co prawda grzechy te gładzi skrucha serca, modlitwa, post, jałmużna i słuchanie Mszy Świętej. Trzeba się jednak z nich spowiadać, a to z kilku powodów:

1. Grzech, który jest lekki w naszych oczach, może być ciężkim w oczach Boga.
2. W Sakramencie Pokuty dużo łatwiej można za te grzechy otrzymać przebaczenie. 3. Spowiadanie się z grzechów powszednich pobudza nas do większej czujności.
4. Uwagi spowiednika mogą się przyczynić do naszej poprawy.
5. Rozgrzeszenie, które otrzymujemy, doda nam sił, żebyśmy mogli unikać tych grzechów w przyszłości.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

* * *

Naucz się słuchać.
Czasami okazja puka bardzo cicho.

H. Jackson Brown, Jr.
'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Złota Myśl

Chociaż Jezus jest panem, to jednak mogę spotykać się z Nim jak z przyjacielem. Widzę, że nie jest taki jak ziemscy panowie, którzy całą swą wspaniałość opierają na pożyczonej powadze.

Teresa z Avili

góra

.

Refleksja

Uroczystość Chrystusa Króla zanim została wprowadzona na początku XX wieku, była obchodzona jako święto Jego triumfu. Z tej triumfalnej atmosfery niewiele się już dziś wyczuwa. Jaki jest tego powód? Współczesne monarchie podupadły, znacznie straciły na znaczeniu czy autorytecie. Z pewnością przyczyniły się do tego także skandaliki, jakich bohaterami są członkowie istniejących jeszcze monarchii czy rodzin monarszych.

Gdy Leonardo di Caprio w filmie "Titanic" obwołuje siebie królem świata, to czyni to jedynie i wyłącznie z tej racji, że stojąc na dziobie tonącego okrętu, zdaje się mu, iż unosi się nad rozszalałymi falami. Ale to nie aktualny kryzys ustroju monarszego skłonił Kościół do nadania po Soborze Watykańskim II Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata nowego akcentu, ale ponowne sięgnięcie po Pismo Święte.

Z Ewangelii jasno wynika, że królestwo Chrystusa jest królestwem spod znaku korony cierniowej. Królestwem - które zostało obwieszczone światu na drewnianej tabliczce zawieszonej na szczycie krzyża; królestwem - którego dwaj poddani, i to obydwaj łotrzy, zawiśli po lewej i prawej stronie Jezusa; królestwem - które służy już tylko za punkt oskarżenia. Ale mimo to królestwem pełnym władzy i godności; władzy miłości Jezusa i godności, którą Jezus przywrócił wszystkim uciemiężonym tego świata.

Michael Tillman

Parafianin Nr 41 (409) rok IX 22 listopada 2009 rok.

góra

.

Królestwo Chrystusa jest królestwem spod znaku korony cierniowej. Królestwem - którego oznaką jest drewniana tabliczka przybita do górnej belki krzyża; królestwem - którego dwaj poddani to łotrzy wiszący na krzyżach po lewej i prawej stronie Jezusa; królestwem - którego władza sięga jeszcze tylko do wnoszenia oskarżenia.

Nasz Bóg i król nie znajduje się po tamtej stronie wszelkiego rodzaju cierpienia, którym na wielorakie sposoby doświadczani są ludzie. Nie, nasz Bóg i król jest w bólu i cierpieniu. Jego oznakami panowania są chleb i wino, Jego Ciało i Jego Krew, i które wydał i przelał za nas.

góra

.

Słowem

Prawda i władza pozornie się nie znoszą. Im więcej władzy mają ludzie, tym bardziej ulegają pokusie wynajdywania swojej własnej prawdy. Ale jak uczy historia, zawsze też potykali się o prawdę. W przypadku Piłata i Jezusa nie było inaczej. Ten, który pozornie ma władzę, nie wie, czym jest prawda, ponieważ ona go wcale nie interesuje. A Ten, który pozornie jest bezsilny, daje świadectwo prawdzie. Znaczy to, że prawda nie ugina się przed żadną władzą ani nie pozwala się przez nią manipulować.

Gdy ktoś jest słaby i pozwala przemawiać samej prawdzie, jest jej najbliżej. Niezbity "dowód, że Jezus prawdziwie jest Synem Bożym, tkwi w tym, że nie musi odwoływać się do swej władzy, aby siebie potwierdzić, bo wie, że prawda - nawet jeśli stopniowo i z trudem - sama siebie potwierdzi". Gdy musimy uciekać się do władzy, aby bronić prawdy, wtedy okazujemy się zarozumialcami. Prawda ujawnia się, gdy rezygnujemy z władzy i cierpliwie czekamy, aż sama przemówi.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 41 (132) rok III 23 listopada 2003 rok.

góra

góra

.

Medytacja biblijna
JESTEM W KRÓLESTWIE CHRYSTUSA

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Osobiste wyznanie

Jakie pytanie byśmy zadali Jezusowi dzisiaj? O to kim On jest? A dodałbym szczegółowiej kim On jest dla mnie?

Dziś obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla. Wyznajemy, że jest On Królem. A cóż to naprawdę oznacza? To świadomość, że należę do Jego królestwa. Stanowię jego część. Mieści się w tym wyznaniu także uznanie, że jestem poddanym tegoż Króla. Poddanie to nie ma nic wspólnego z niewolnictwem. Nikt nas nie przymusił do przychodzenia tutaj.

Wyznanie, że Jezus jest jedynym Królem sprawia, że mam udział w Jego królowaniu. Istotnie jestem synem królewskim, córką królewską. Mamy godność królewską. Otrzymaliśmy ją na chrzcie świętym. Oddzielną rzeczą jest to, co z tą godnością czynimy.

Na nasze pytania Pan Jezus zadaje nam pytanie: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Bo nie chodzi o opinie o Jezusie ani o to, co inni o tym myślą. Idzie o osobistą i osobową więź. Tak więc o mówienie od siebie.

Książęta i królewny

To tytuły, które nosimy. Z królewskiego rodu - z Bożego rodu pochodzimy. Jednak nie możemy przenosić obrazów ziemskiego królowania do Bożego królestwa. To ziemskie tylko w niewielkim procencie oddaje rzeczywistość Chrystusowego królowania. Wierzący właśnie tego się uczy. Jednym z elementów tej nauki jest zadziwienie, bo ten Mistrz ciągle zaskakuje.

Jest Królem, a więc jakie jest królowanie! To jest Król wydany. Zdradzony i sprzedany. To Król oddający się za swoich poddanych. Pan Jezus mówi o sługach, którzy biliby się, aby nie został wydany. Tymczasem to On sam wydaje się za swoje sługi. Jego królowanie jest kruche, ubogie, pokorne. To Chleb łamany, by wszyscy mogli się najeść. Tutaj jest bezbronność Króla. Związany, bezsilny, skazany. Takiego Króla wyznajemy.

Piłat deklaruje: Czy ja jestem Żydem? A cóż w tę uroczystość ja deklaruje? Czy ja jestem człowiekiem/chrześcijaninem? Czy ja jestem Polakiem? Czy ja jestem kobietą/mężczyzną? Matką/ojcem? Sąsiadem? Kolegą? Przyjacielem?

Królestwo prawdy

Brak skrytości. Królowanie Boże to królestwo prawdy. Ta jest znakiem wodnym królowania. Wiąże się to z wiernością i cierpliwością. I pytanie świata: Coś uczynił? Co czynisz? Czemu jesteś dla mnie wyrzutem sumienia? Czemu nie pozwalasz mi być jak świat, jak inne narody? Czemu ganisz mnie/nas? Dlaczego ośmielasz się osądzać? To wszystko mieści się w prawdzie. Kto żyje prawdą dobrze o tym wie.

Pamiętajmy, że królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Połączmy te dwa pytania: Czy Ty jesteś królem? i ...cóż to jest prawda? One dotykają istoty wiary. Wyznając, że jest Królem wyznaję, że jest prawdą. Jeśli Jezus jest moim jedynym Królem to staję się świadkiem prawdy, że jestem gotowy na dawanie świadectwa.

Uczestniczymy w tajemnicy wcielenia, narodzenia, męki, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego - to wszystko dokonuje się na Eucharystii. On przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. I nieustannie je daje. W nas i poprzez nas, albowiem każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu Jezusa.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 40(828) rok XVIII 25. listopada 2018 roku.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 948b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.