Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 14(967) rok XXII 3. kwietnia 2022 roku.

Piąta Niedziela Wielkiego Postu - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Iz 43,16-21;
Psalm: Ps 126, 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6;
II czytanie: Flp 3,8-14;
Aklamacja: Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny (Jl 2,13bc);
Ewangelia: J 8,1-11;
Pieśni: 701.1; W: 125; P: 137; K: 288; U 307; Z: 132

.

góra

.

 
Ewangelia:

Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych.

góra

.

Królestwo Boże na ziemi

Na osobności, tylko między Jezusem a cudzołożnicą, rozgrywa się to, co stanowi o prawdziwej wielkości i miłości Bożej w tej cudownej historii Nie zaprzecza się, że nic się nie stało, że nie ma winy. Ale mimo swej winy jawnogrzesznica doświadcza przyjęcia, słyszy słowa przebaczenia i zachęty do lepszego. Jezus pozwala królestwu Bożemu stawać się na ziemi wszędzie tam, gdzie liczą się nie paragrafy i ustawy, ale miłość i przebaczenie.

góra

.

Człowiek pyta:

Czy za twoją to radą uniesie się sokół, skrzydła rozwinie ku południowi?
Czy na twój rozkaz orzeł się wzbije, gdy ma swe gniazdo na górze?
(Hi 39,26-27)

Przepasz no biodra jak mocarz! Będę cię pytał - pouczysz Mnie.
Naprawdę chcesz złamać me prawa?
Wykażesz Mi zło? Jesteś czysty?
Czy ramię masz mocne jak Bóg?
Czy głos twój rozbrzmiewa jak Jego?
(Hi 40,7-9)

Bóg nic nie może beze mnie

Bóg bez pomocy mojej nie może nic tworzyć;
Chcąc siebie zniszczyć, trzeba wprzód Boga umorzyć.

Adam Mickiewicz

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Wielki Post:

droga nie jest celem, choć tak się niekiedy myśli. Post nie jest celem sam w sobie, a jedynie czasem nabywania sztuki odrzucania balastu w drodze na szczyt.

góra

.

Refleksja

Kto przebacza, zbawia świat.

Jezus za swego życia nie był bardzo lubiany. Musimy o tym pamiętać i wciąż sobie to jasno uświadamiać. Wprawdzie byli tacy, którzy Go podziwiali, i miał przyjaciół, ale otaczała Go też wielka liczba przeciwników i zazdrośników, którzy tylko czekali na okazję, żeby Go pogrążyć.

Do grona Jego wrogów należeli przede wszystkim religijni przywódcy tamtych czasów. Nie byli w stanie pojąć, dlaczego Jezus w większym poważaniu ma ludzi niż Prawo. Prawo było dla nich święte, było - jeśli wolno tak powiedzieć - drogie sercu samego Boga. I przychodzi Jezus, który bardziej ceni ludzi niż Prawo i jest, jakby było tego mało, nazywany Synem Bożym. Tego naprawdę było dla nich trochę za wiele. Jako stróże Prawa nie mogli się z tym pogodzić. A nie mogli się pogodzić, bo nie byli w stanie tego pojąć. Dlatego często, gdy tylko nadarzała się jakaś okazja, wystawiali Jezusa na próbę.

Chcieli Go podejść, by przynajmniej ośmieszyć w oczach tych, którzy chętnie Go słuchali. Według Prawa - mówią Jezusowi musimy ukamienować tę cudzołożnicę. Co Ty na to? Jezus jest Żydem. I dla Niego Prawo jest święte. Pułapka jest prawie doskonała. Jezus nie odpowiada od razu. Pisze coś palcem po ziemi. Gdy jednak oni stają się natarczywi, dopytując się Go, co mają z nią uczynić, przerywa milczenie i powiada: Tak, możecie ją spokojnie ukamienować. Tak według was nakazuje Prawo. Co więcej - kto z was jest bez grzechu, może rzucić pierwszy kamień. Wtedy zaczęli odchodzić, jeden po drugim. To Jezus ma rację - musieli przyznać.

Powinniśmy docenić także postawę owych uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Zrozumieli, że nie są bez winy i że jest coś większego niż Prawo, sąd, kara, i dobrze by było, gdyby właśnie tak było. Tym czymś jest przebaczenie. Kto przebacza, zbawia świat.

Michael Beckerr

Parafianin Nr 12 (426) rok X 21 marca 2010 rok.

góra

Jesteśmy pochwyceni w Wielkim Poście. Najpierw "na grzechu", jak kobieta z dzisiejszej Ewangelii. Doświadczam z przerażeniem jego skutków: strachu, upokorzenia, odrzucenia przez ludzi, obrzydzenia wobec siebie. Ale jest też drugie "pochwycenie", o którym pisze św. Paweł. Kiedy już wiemy, że "nie mamy swojej sprawiedliwości". Jesteśmy pochwyceni "z grzechu", ocaleni przez Jezusa słowami: "Ja ciebie nie potępiam". Poza tym pochwyceniem "wszystko inne uznajemy za śmieci".

O. Wojciech Czwichocki OP,
"Oremus" Wielki Post- Triduum Paschalne 2007

góra

.

Słowem

Dzisiejsze czytania pouczają nas, by nie grzebać w przeszłości, nie oglądać się wstecz.

Naród wybrany doświadczał potężnych cudów opatrzności Bożej, gdy wychodził w z Egiptu, przechodził przez morze, przez czterdzieści lat wędrował przez pustynię, zajmował Ziemię Obiecaną. A jednak Bóg przez proroka Izajasza wyraźnie ostrzegł go: "Nie wspominajcie wydarzeń minionych... Oto ja dokonuję rzeczy nowej".

Święty Paweł bardzo dramatycznie opisuje swoje nawrócenie i radość pójścia za Chrystusem. Wpatrywanie się w Mistrza pozwala mu wykrzyknąć: "Ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną...".

Ewangelia dzisiejsza potwierdza taką postawę. Jezus każe niewieście, skazanej na śmierć za cudzołóstwo, zerwać z grzechem, zapomnieć o przeszłości i rozpocząć nowe życie. "Idź, a od tej chwili już nie grzesz".

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 13 (150) rok IV 29 marca 2004 rok.

góra

Gdy Jezus przebaczył jawnogrzesznicy, nie zniósł prawa; nie zaprzeczył, że prawo jest nieważne. Nie jesteśmy bez grzechu, nie możemy obyć się bez praw, które regulują nasze wspólne życie. Ale Jezus spogląda dalej, pozwala stać się na ziemi królestwu Bożemu: gdy coś innego nabiera wagi - nie paragrafy i prawa, lecz miłość i miłosierdzie. Gdy sędziowie przestają być sędziami, a stają się wybawicielami.

góra

.

Medytacja biblijna
KAMIENIE KRUSZONE W DŁONIACH

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Twarde, kamienne serca

Kamień to coś twardego, co obrazuje to wszystko, co może zadać ból. Odbić się od muru to zderzyć się z rzeczywistością bardzo mocno i boleśnie. Jakże jesteśmy gotowi, by rzucać kamieniami. Nie za ciężkie, bo w dłoni się mieszczą, a wtedy mamy nad nimi pełną kontrolę i... wiemy, co robimy, a na dodatek mamy usprawiedliwienie w wielu wypadkach, bo tak stanowi Prawo. Chowamy się za parawanem prawa i obmywamy ręce piłatowym gestem. Kamienujemy!

Jakże smutne jest wołanie Boga o zatwardziałym sercu człowieka, o kamiennym ludzkim sercu, które przecież zostało stworzone na obraz i podobieństwo Serca Bożego, żyjącego, bijącego tętnem miłości ożywiającej. Kamienujemy, bo kamienne serce jest w naszej piersi, a wtedy tak łatwo wziąć do ręki kamień i rzucić. Zatwardziałe serce obrazuje wyrok śmierci, wszak człek nie może żyć kiedy serce przestaje bić! Zresztą kamień w piersi jest zbyt ciężki, by unieść go.

Powiedziałbym, że ci, którzy przyprowadzili kobietę cudzołożną mają też kamienne twarze, bez uczuć, bez miłosierdzia. To są niemiłosierne spojrzenia, słowa, dotyk, działania, które kamienują czyli czynią kamieniem. Daleko posunięte kamienienie oczu, uszu, dłoni, stóp i serca.

Kruszy w dłoniach

Cóż czyni Pan Jezus? Bierze te kamienie w dłonie i chce uczynić wszystko na nowo. Co to może oznaczać? Wiemy dobrze, że kamień utworzony jest z piasku, a oto dziś słyszymy, że Pan Jezus pisze na piasku czyli na rozkruszonym na miał kamieniu. Pan kruszy kamienne serca! Kruszy kamienne spojrzenia! Kruszy kamienne działania! Wyobraźmy sobie, że Pan Jezus bierze nasze kamienie i kamienne rzeczywistości w swoje dłonie i kruszy. Kamienie stają się pyłem, a więc już będą niezdolne do zadania śmierci!

I wcale nie trzeba wielkich kamieni. Do kamienowania używano kamienie, które mieściły się w dłoni, a których uderzenie nie mogło zabić za jednym uderzeniem. Tak więc, nie chodzi o jakieś wielkie skały, ale o takie małe kamienie, które nosimy w dłoniach i którymi zadajemy ból innym wokół nas i... nam samym.

Jezus "mieli" nasze kamienie! Owo pisanie na piasku to też podejmowanie tej rzeczywistości, która w nas jest. I to jest ów brzask, który nadchodzi po nocy. Świt nowej nauki Pańskiej. Kamienie są używane do budowania, a nie do kamienowania. Słowo tora w pierwotnym znaczeniu oznacza kierunek rzutu kamieniem, a więc kierunek wzrostu, rozwoju, drogi do pełni wolności.

Nowe stworzenie

Jesteśmy świadkami mocy przebaczenia! Pisał imiona ludzi otaczających - w Starym Testamencie jest wzmianka o tym, że na ziemi zapisani są ci, co oddalają się od Boga. Tymczasem nasze imiona mają być zapisane w niebie! I tego chce Pan Jezus! On nie weźmie kamienia i nie użyje go przeciwko nam. On mógłby to uczynić, bo jest bez grzechu. On bierze do ręki kamień, aby go skruszyć. Czyż nie na tym polega skrucha?

Pozostaje tylko Jezus i ja, stojący na środku. Nie osądzaj, tylko stań na środku, w całej prawdzie. Zobacz to, co pokazuje tobie Jezus. Przestał pisać! Kamienie zostały skruszone, zamieniły się w proch, który wiatr rozwiał, powiew Ducha miłości na cztery strony świata rozwiał.

Usłysz: Gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? I zobacz, że nikt tego nie uczynił, bo nikt nie ma takiego prawa, a Ten, który je ma tego nie uczyni, bo powtarza: I Ja ciebie nie potępiam. Słuchaj dalej z uwagą: Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto wszystko staje się nowe, to, co wedle słów św. Pawła uznałem za łajno ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 14(847) rok XIX 7 kwietnia 2019 roku.

góra

Wielki Post Czas na przerwę

Znaleźć choć chwilę spokoju i wytchnienia. Marzenie ściętej głowy. Chwile, w których moglibyśmy pozwolić sobie, żeby wyrwać się z nieubłaganego kołowrotu nie cierpiących zwłoki zajęć, tak rzadko się zdarzają. To oczywiste. Chwile spokoju, wytchnienia i ciszy nie przychodzą same z siebie, nie spadają z nieba. Musimy świadomie się za nimi opowiedzieć. Nie są efektem szczęśliwego zbiegu okoliczności w naszej codzienności. Raczej sprawą mojej woli, mojej decyzji. Wielki Post zaprasza do tego rodzaju świadomego wyboru.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 967b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.