Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 20(973) rok XXII 15. maja 2022 roku.

Piąta Niedziela Wielkanocna - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 14,21-27;
Psalm: 145, 8-9. 10-11. 12-13;
II czytanie: Ap 21,1-5a;
Aklamacja: Daję wam przykazanie nowe, abyście się
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem (J 13,34);
Ewangelia: J 13,31-33a. 34-35;
Pieśni: 701.1; W: 162; Pd: 166, 161; K: 280, 284; U: 295, 312; Z: 174

.

góra

.

 
Ewangelia:

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

góra

.

.

Miłość polega na tym, że wyszukuje człowieka tam, gdzie on jest, a nie tam, gdzie chciałoby się go mieć.

Adolf Koberle

Poznajemy Boga,
gdy zachowujemy Jego przykazania.

góra

.

Człowiek pyta:

A gdy wielu ludzi będzie przechodziło
obok tego miasta, powiedzą jeden do drugiego:
Dlaczego Pan postąpił w ten sposób
z tym wielkim miastem?

(Jr 22,8)

* * *

. (Jr 22,1-9)

Posłannictwo, bunt i kara

1 To mówi Pan: {{Zejdź do domu króla judzkiego i powiedz tam te słowa! 2 Powiesz: Słuchaj słowa Bożego, królu judzki, który zasiadasz na tronie Dawida, ty, twoi słudzy i twój lud, który wchodzi przez te bramy. 3 To mówi Pan: Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu!* 4 Albowiem jeżeli wiernie wykonacie to polecenie, będą wchodzić bramami tego domu królowie zasiadający na tronie Dawida, wjeżdżając na wozach i koniach, oni, ich słudzy i ludzie. 5 Jeżeli zaś nie usłuchacie tych słów, przysięgam na siebie samego - wyrocznia Pana - dom ten zostanie obrócony w gruzy.
6 To mówi Pan o domu króla judzkiego:
    Jesteś dla Mnie jak Gilead,
    jak szczyt Libanu.
    Naprawdę uczynię z ciebie pustynię,
    miasto nie zamieszkałe.
7 Przygotuję niszczycieli na ciebie,
    każdego ze swym sprzętem,
    by ścięli najlepsze z twoich cedrów
    i rzucili w ogień.
    8 A gdy wielu ludzi będzie przechodziło obok tego miasta, powiedzą jeden do drugiego: "Dlaczego Pan postąpił w ten sposób z tym wielkim miastem?" 9 Odpowiedź będzie brzmiała: "Dlatego że oni porzucili przymierze Pana, Boga swego, a oddawali cześć bogom obcym i służyli im"}}.

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Miłość...

nie jest czymś, co się zastaje. Miłość odkrywa się tylko miłując. Miłości nie sposób wyjaśnić, nie można do niej wprowadzić, nie można się jej wyuczyć. Miłości doświadcza ten, kto miłuje. Jezus zachęca uczniów i nas: Miłujcie się wzajemnie, ponieważ doświadczyliśmy, jak On jako Syn Boży miłuje. Jezus wypełnił miłość życiem.

góra

.

Refleksja

Co jest nowego w Jezusowym "nowym przykazaniu"? Miłość? Wzajemna miłość, także do obcokrajowców i gastarbeiterów, była wyraźnie zapisana już w Biblii, którą czytał także Jezus. Nie samo to przykazanie jest nowe, lecz gotowość i wola do życia podług niego - gotowość i wola mogące czerpać siły z przykładu, jaki swym życiem dał swym uczniom Jezus. Tak jak ja was umiłowałem i wy powinniście miłować - powiedział.

A więc szczerze, wyzwalająco i ożywiająco, niezłomnie i wiernie. Nie jest to kryterium tego rodzaju co np. minima olimpijskie, którym muszą sprostać zawodnicy, jeśli chcą wziąć udział w igrzyskach. Jest to raczej zaproszenie do czerpania sił z doświadczenia bycia kochanym i kochającym; raczej upodobnienie się do motyla, który niezmordowanie i radośnie tańczy w powietrzu, ponieważ promienie słoneczne uwolniły go z objęć zimy i ogrzały, "zaprosiły" do tańca. Nie jest to mozolne wypełnianie obowiązku, po którym świat rozpoznawałby uczniów Jezusa, lecz wyzwolone i wyzwalające działanie tych, którzy czują, że są kochani.

Nowe przykazanie nie jest żadnym dodatkowym ciężarem, żadnym nowym, przygniatającym jarzmem, lecz zachętą, żeby dać się całkowicie przeniknąć przez ogrzewające promienie, które przepędzają w nas wszelkie zimno, wszelką zgorzkniałość i bojaźliwość i budzą nas do nowego życia, tak jak słońce na wiosnę kwiaty.

Hans Reithofer

Parafianin Nr 18 (294) rok VII 6 maja 2007 rok.

góra

Świętowanie Wielkanocy jest nie tylko celebracją zmartwychwstania Chrystusa, ale także zapowiedzią i obietnicą ostatecznego triumfu królestwa Bożego na końcu czasów. Jest to jednocześnie obietnica spełnienia naszych najgłębszych tęsknot za miłością i trwałym szczęściem. Jesteśmy zaproszeni do tego, by już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w tę rzeczywistość. Każda Eucharystia jest objawieniem darmowej i nieskończonej miłości Boga. Możemy ją przyjąć i pozwolić, by przemieniała nas ona wewnętrznie i czyniła coraz bardziej podobnymi do Chrystusa.

Ks. Maciej Zachara MIC

góra

.

Słowem

Święci Paweł i Barnaba obeszli wiele krain, wiosek i miast, głosząc nową prawdę nie tylko Żydom, ale i poganom. Do tej działalności misyjnej wyruszyli z Antiochii i powrócili do Antiochii. Tu przed całym Kościołem miejscowym opowiedzieli "jak wiele przez nich Bóg zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary."

Jedyne przykazanie, jakie przekazał nam Pan Jezus, to słowa z dzisiejszej Ewangelii: "Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem...". Właśnie to przykazanie zmieniło świat. To właśnie poganie z podziwem mówili: "Patrzcie, jak oni się miłują...".

To przykazanie tak zmieniło i zmienia świat, że św. Jan w wizji ujrzał nowe niebo i nową ziemię. Przez posłannictwo miłości każdego dnia prawdziwymi stają się słowa Apokalipsy: "Oto czynię wszystko nowe".

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 19 (156) rok IV 9 maja 2004 rok.

góra

Uwielbienie Syna Człowieczego

"Otoczyć chwałą" - to trudne wyrażenie, w dzisiejszej Ewangelii możemy chyba tłumaczyć jako "dopełnić". Życie Jezusa dopełniło się na krzyżu. Ale Bóg nie poprzestaje na tym: przemienia śmierć w życie, przemienia historię męki Jezusa w historię życia - w historię miłości.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 973b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.