Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 33(986) rok XXII 21. sierpnia 2022 roku.

Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła - rok C
22 sierpnia 2022r. Najświętszej Maryi Panny Królowej
26 sierpnia 2022r. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Iz 66,18-21;
Psalm: 117,1b-2;
II czytanie: Hbr 12,5-7. 11-13;
Aklamacja: Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie (J 14,6);
Ewangelia: Łk 13,22-30;
Pieśni: 701.1; W: 581; Pd: 615; K: 225, 263; U: 304; Z: 571, 439

.

Sierpień - poświęcony
Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Niebios

"Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w Imię Moje,
tam Ja jestem w pośrodku ich" (Mateusz 18,20)

góra

.

 
Ewangelia:

Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam!"

góra

.

.

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. (Ps 5,7)

góra

.

Bóg pyta:

Kobieto, gdzież oni są?
Nikt cię nie potępił?

(J 8,10)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Zwycięstwo outsiderów

To, co sprawia, ze sport jest tak piękny i ma tak wielu kibiców, mianowicie ze zwycięstwo mogą tez odnieść outsiderzy, sprawdza się też w życiu chrześcijanina. Nie mamy zapewnionego zwycięstwa ani zarezerwowanego miejsca w niebie. Ale możemy, nawet będąc outsiderami, zwyciężyć z pomoce Bożą, jeśli będziemy wytrwale trenować i damy z siebie wszystko.

góra

.

Refleksja

Co mamy robić, żeby wejść do nieba? Tak pyta wielu. Pytali o to Jezusa Jego uczniowie i przypadkowo napotkani ludzie. Zapewne też każdy z nas w cichości pyta naszego Pana: Czy tylko nieliczni będą zbawieni? Co mam więc robić, aby wejść do nieba? A Jezus nie zwleka z odpowiedzią. Mówi: Usiłujcie z wszystkich sił wejść przez ciasne drzwi. Ale czymże są owe ciasne drzwi? Jak wyglądają?

Ciasne drzwi są niewygodne. To pewne! Droga do nieba nie jest wygodna. Miłość nie jest wygodna. Zwłaszcza wtedy, gdy się przeciw niej buntuję. Tego mam kochać? Tę mam kochać? Wtedy właśnie staję przed ciasnymi drzwiami. Buntuję się; coś buntuje się we mnie. W takich chwilach muszę siebie pytać: Czy to nie są właśnie owe ciasne drzwi, przez które powinienem starać się wejść z wszystkich sił? Czy w takich chwilach nie zaczyna się właśnie coś takiego jak niebo?

Tak, wtedy się zaczyna! Akurat tam, gdzie miłość chce czegoś innego niż moje wygodne "ja". To są owe ciasne drzwi. Pojawiają się nagle tam, gdzie wszyscy inni mi mówią: "Zostaw to! Szkoda czasu i atłasu!" Wtedy ciasne drzwi troszeczkę się uchylają. Co wzbrania mi przez nie przejść?

Michael Becker

Parafianin Nr 28 (442) rok X 22 sierpnia 2010r.

góra

W obliczu bolesnego i nieoczekiwanego doświadczenia pytamy: Dlaczego? Co złego zrobiłem? Słowo Boże dzisiejszej niedzieli odpowiada na te pytania: "Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje". Bóg jest mądrym Ojcem i Wychowawcą, który przez doświadczenia i próby prowadzi nas do zbawienia. Przyjmijmy Jego słowo jako słowo nadziei, miłości i życia.

Ks. Dariusz Kwiatkowski, "Oremus" sierpień 2004

góra

.

Słowem

Prorok Izajasz zachwyca się wi­zją chwały Bożej, która objawi się pośród wszystkich narodów i aż na krańcach świata. Według Izajasza na Świętą Górę w Jerozolimie wszystkie narody przyniosą dary. Z owych naro­dów niektórzy zostaną kapłanami lub sługami ołtarza. Wizja Izajaszowa tchnie wielkim optymizmem.

Możemy sobie wyobrazić wędrówkę Pa­na Jezusa od wioski do wioski, od mias­ta do miasta. Ludzie pytali, a Chrystus odpowiadał. Nie zawsze mówił delikatnie. Nieraz z ust Jego padały słowa twarde, słowa przestrogi. W dzisiejszej przypowieści przedstawił całą prawdę o prostej drodze zbawienia. Droga ta jest trudna, tak jak przejście przez cias­ne drzwi.

Święty Paweł zachęca do dochowania wierności Bogu w każdej sytuacji, nawet w cierpieniu.

Każdy z nas jest dzieckiem Bożym i mi­mo cierpień każdy z nas cieszy się "błogim planem sprawiedliwości".

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 26(165) rok IV 22 sierpnia 2004r.

góra

Dawno spóźnione przeprosiny, niechciana praca, tak często przesuwane odwiedziny - istnieje wiele sytuacji w życiu, w których muszę sobie powiedzieć: Muszę przez to przejść! Podobnie jest, gdy chodzi o "wąskie drzwi" do życia wiecznego. Ale nie należy wszystkiego pozostawiać na godzinę śmierci. Przymierzać się możemy każdego dnia.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 986b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.