Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 35(988) rok XXII 4. września 2022 roku.

Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Mdr 9,13-18;
Psalm: Ps 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17;
II czytanie: Flm 1,9b-10. 12-17;
Aklamacja: Okaż Twemu słudze światło
swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw (Ps 119,135);
Ewangelia: Łk 14,25-33;
Pieśni: 701.1; W: 575; Pd: 620; K: 259, 258; U: 589; Z: 621

.

góra

.

 
Ewangelia:

Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.

góra

.

"Przyrzekaj tylko to,
czego możesz dochować"

Rada ta jest dobra i dla dzieci, i dla dorosłych. Znana też jest w zakonach. Zanim nowicjusz złoży śluby wieczyste, może, składając kilkakrotnie śluby czasowe, wypróbować siebie i przekonać się, czy obrał właściwą drogę.

góra

.

Człowiek pyta:

Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię
ukamienować i znów tam idziesz?

(J 11,8)

* * *

Pożyczony samochód oddawaj z pełnym bakiem.

H. Jackson Brown,
Jr. 'Mały poradnik życia' 

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Tak nazwał święty Mikołaj z Flue, który nie potrafił ani czytać, ani pisać, obrazek medytacyjny, w którego centrum znajdował się medalion Chrystusa. Z centrum tego trzy promienie wychodziły od Chrystusa, a trzy biegły do Niego. Wymowny obraz ludzkiego życia: wychodzimy od Boga i zmierzamy do Niego, a Chrystus wskazuje nam pewną drogę powrotu.

góra

.

Refleksja

Tekst dzisiejszej Ewangelii musi budzić w nas sprzeciw: nienawidzić to, co jest nam drogie i ważne, nawet własne dzieci, własną żonę albo własnego małżonka? I to ma być Dobra Nowina? Ewangelia miłości? Czy w ogóle może być coś tak ważnego, żeby mówić o tym w tak prowokujący i radykalny sposób?

Wymowa dzisiejszego czytania jest dość prosta: Wszystkie nasze roszczenia, nasz uporządkowany system wartości, wszystkie zabezpieczenia, do których się przywiązaliśmy, zostają nagle zakwestionowane, gdy podejmiemy decyzję o naśladowaniu Chrystusa. Musimy zrozumieć, że naśladowanie Jezusa pociąga za sobą konsekwencje.

Musimy uświadomić sobie, że nie może chodzić tylko o jakieś "przypodobanie się" Jezusowi: odrobina miłości bliźniego, bezpieczny sprzeciw wobec niesprawiedliwości na tym świecie, a zarazem ciche przyzwolenia na nią, zaledwie zerkanie poza światek osobistych spraw... Wszystko to nie może zadowolić Jezusa.

To nie może być Jego sprawa. Jezus chce całej naszej miłości, konsekwentnego zaangażowania się w sprawę sprawiedliwości, niepodzielnego "tak" dla życia - także i właśnie wtedy, gdy wiatr wieje nam prosto w twarz.

Może wydawać się to paradoksalne: na początku mówi się o nienawiści, ale ostatecznie chodzi o tym głębszą i szczerszą miłość. Miłość do bliźnich, nawet tych najdalszych, do Boga i do nas samych, która nie kieruje się przyzwyczajeniami i własną korzyścią, lecz miłością, z jaką Jezus żył dla nas - bezwarunkową, bezmierną, niewyrachowaną.

Susanne Brandt

Nr 30 (306) rok VII 9 września 2007 rok.

góra

Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być Jego uczniem, jeśli nie podejmie się radykalnej decyzji wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy prosić w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" wrzesień 2007

góra

.

Słowem

Niedziela dzisiejsza wyraźnie ukazuje nam różnicę między tym światem, materialnym, a duchową wiecznością. Nie przeciwstawia sobie tych dwóch rzeczywistości, ale mówi, że droga do zbawienia wiedzie przez świat materialny.

Księga Mądrości powiada: "Śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przyby­tek obciąża lotny umysł". Człowiek, przywiązany do spraw ziemskich, nie poznałby spraw Bożych bez pomocy Ducha Świętego: "I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne".

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii na konkretnych przykładach wskazuje na konieczność wyrzekania się tego, co ziemskie, aby dojść do nieba, nawet gdy owa rezygnacja oznacza cierpienie krzyża.

Święty Paweł w tym samym duchu rozwiązuje sprawę niewolnika: ma wrócić do właściciela, aby mógł on okazać mu ojcowskie serce.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 30 (167) rok IV 5 września 2004 rok.

góra

W chwili narodzin Maryi Bóg rozpoczyna nowy rozdział w dziejach zbawienia człowieka.

Wzywamy Matkę Boga po imieniu i żywimy nadzieję, że wstawi się za nami u Boga.

Maryja jest kobietą pełną współczucia, towarzyszy swemu Synowi aż na Golgotę.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 988b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.