Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 43b(996b) rok XXII 1. listopada 2022 roku.

Uroczystość Wszystkich Świętych rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Ap 7,2-4. 9-14;
Psalm: Ps 24,1-6;
II czytanie: 1J 3,1-3;
Aklamacja: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni
i obciążeni, a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28)
Ewangelia: Mt 5,1-12a;
Pieśni: 701.1; W: 628; Pd: 536, 621; K: 287; U: 310, 311; Z: 581, 547

.

góra

.

 
Ewangelia:

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

góra

.

O początkach
Uroczystość Wszystkich Świętych

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku.

Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV [828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.

Po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.

W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

Parafianin Nr 37(870) rok XIX 1. listopada 2019 roku.

góra

.


W Błogosławieństwach Jezus nie mówi o granicach, jakie wyznacza bycie człowiekiem, lecz o jego możliwościach. Jezus nie mówi o tym, kim człowiek jest, ale jakim może być - świętym.

góra

.

Są dla nas wzorem żywej wiary

Święci to ci, którzy w każdej epoce potrafili odważnie żyć swoją wiarą, wytrwale składając bezkompromisowe świadectwo o Chrystusie.

"Błogosławieni ubodzy w duchu, (...) cisi, (...) czystego serca, (...) którzy wprowadzają pokój, (...) którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5,3-10).

Te słowa powtarza nam dziś liturgia, wskazując tych, którzy "przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili" (Ap 7,14), oraz czerpiąc obficie ze skarbca Odkupienia. Oni weszli przed nami do radości niebiańskiej liturgii. Są dla nas wzorem i wspomagają nas nieustannym wstawiennictwem, jawią się nam jako niezliczone promienie światła łaski, która jest owocem najwyższej tajemnicy wcielenia.

Rok liturgiczny ustanawia ścisłą więź między dzisiejszą uroczystością a Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, które obchodzić będziemy jutro. Myślą ogarniamy cmentarze całego świata, gdzie spoczywają doczesne szczątki tych, którzy nas poprzedzili. Wspomnienia stają się szczególe żywe, gdy myślimy o naszych bliskich, o tych którzy nas kochali i wprowadzili w życie. Ale ważna jest także pamięć o ofiarach przemocy i wojen oraz o tych, którzy oddali życie, aby do końca dochować wierności Chrystusowi, lub ponieśli śmierć służąc ofiarnie braciom. W szczególny sposób wspominamy tych, którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego roku, i modlimy się za nich.

Chociaż Kościół pielgrzymujący przez dzieje raduje się ze wstawiennictwa świętych i błogosławionych, którzy wspomagają go w dziele głoszenia Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, zarazem uczestniczy też w smutku swoich dzieci, strapionych rozłąką z najbliższymi, i wskazuje im horyzont chrześcijańskiej nadziei, perspektywę życia wiecznego. W tych dwóch dniach, tak ściśle ze sobą powiązanych, radość i łzy tworzą syntezę, której fundamentem i niezawodnym oparciem jest Chrystus.

Spójrzmy na Maryję, która dzięki "darowi szczególnej łaski góruje wielce nad wszystkimi innymi stworzeniami zarówno ziemskimi, jak niebieskimi (Lumen gentium, 53). Powierzajmy Jej naszych zmarłych i nasze gorące pragnienie, by wszystkimi siłami dążyć do świętości.

Św. Jan Paweł II
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 listopada 1998

Nr 37a (733a) rok XVI 30 października / 1 listopada 2016 roku.

góra

.

Nie zawężaj kręgu

Piotr i Brygida, Ti Ahn Xiao, Matka Teresa i Maksymilian Maria Kolbe, jutro "ty" i być może "ja": Wszystkich Świętych jest uroczystością wszystkich, którzy Jezusa Chrystusa uczynili centrum swego życia. Paweł Apostoł świętymi nazywa wszystkich wierzących, bo zostali odkupieni w Chrystusie.

góra

.

Medytacja biblijna
BLISKOŚĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTW

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Tekst o błogosławieństwach należy do najbardziej znanych fragmentów Nowego Testamentu. Cytuje się go we wszystkich możliwych - i niemożliwych - kontekstach. Tym samym grozi wielkie niebezpieczeństwo, że gdy je znowu słyszymy, nie przysłuchujemy się im już dokładnie. Może zatem dobrze byłoby spokojnie je sobie samemu przeczytać i zapytać siebie, czy i co mają one wspólnego ze mną. I to konkretnie, aby uniknąć niebezpieczeństwa sytuowania ich w jakiejś utopijnej sferze, w sferze dostępnej tylko dla świętych, ale już nie dla mnie.

Pytanie musi być sformułowane bardzo osobiście: Co owe "błogosławieństwa" mają konkretnie wspólnego z moim życiem, i to tu i teraz? Niewątpliwie, tak stawiając sprawę, trudno będzie mi się w nich odnaleźć. Nie przystają do mnie. W niewielkim stopniu przypominam tych, o których mówią. Nie jestem taki, jakim powinienem według nich być. Ale łatwo odnajduję w nich kogoś innego, mianowicie Jezusa Chrystusa.

Błogosławieństwa te kreślą wyrazisty portret Jezusa. Taki właśnie jest On. Dzięki temu błogosławieństwa te - paradoksalnie - nie mogą wydawać się czymś bardzo odległym, prawie nierealnym, a właśnie bliższym mi, niż mogłoby się wydawać. Nie mogę już ich odczytywać jedynie jako obietnic, które ziszczą się w tamtym świecie. Przeciwnie, muszę spojrzeć na nie jako na zasady, które powinny kierować moim życiem. Powinny być orientacją w życiu, a nawet programem życia.

Naśladowanie Jezusa nie oznacza przecież nic innego jak usiłowanie żyć tak, jak żył On sam. I trzeba nam wierzyć, że skoro Jezus nas zachęca do tego, to jedynie dlatego, że nam ufa. Bóg ma o nas wielkie wyobrażenie! Nie ma powodu, by pomniejszać siebie i swoje możliwości. Zaufajmy Bogu, który nie jest małostkowy. Jeśli Mu zaufamy, możemy być pewni, że Jego duch jest w stanie nas zmienić, że przez Niego możemy stać się błogosławionymi. Jak święci, których dzisiaj wspominamy. Oni też zaczynali od tego, co niepozorne.

Michael Tillmann

Parafianin Nr 37(870) rok XIX 1. listopada 2019 roku.

góra

Nr 43c(996c) rok XXII 2. listopada 2022 roku.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
- Dzień Zaduszny rok C

Pieśni: 701.1; W: 655; Pd: 639; K: 226; U: 206; Z: 646, 641
.

.

Żal jest dobroczynny. Żal nie jest niczym miłym, ale jest dobroczynny. Jest wspominaniem, które pozwala nam uwolnić się od tego, co było. Żal jest drogą wiodącą przez mroki. Nie możemy nianie iść. Ale Bóg ją rozjaśnia. I to każdego dnia.

.

Gdzie wspomnienie ma dom

Gdyby smutek nie miał żadnego miejsca, wtedy smutek przepełniałby wszystkie miejsca. Gdy jeden kamień zachęca do wspomnień o zmarłych, nie ciąży on tak jak wszystkie kamienie, o które się potykamy na wszystkich drogach życia. Gdyby ludzie nie jednali się ze sobą nad grobem, musieliby samych siebie pogrzebać w swoim smutku.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 31 Niedzielę Zwykłą

30.10.2022r.

Bóg jest hojny i dobry, a spotkanie z Nim przemienia serce człowieka - to podstawowe przesłanie dzisiejszej liturgii słowa. Zgromadzeni na Eucharystii chcemy przyjąć Boże obdarowanie i szczerze odpowiedzieć gotowością do dzielenia się z bliźnimi tym, co otrzymujemy.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Dzisiaj Nabożeństwo Różańcowe o godz. 18.15. Jutro ostatnie o 17.15. Zapraszamy.

2. We wtorek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.
O godz. 14.30 Nieszpory żałobne z kazaniem i procesja na cmentarz z trzech rudzkich parafii.
Od południa i przez cały Dzień Zaduszny, zyskujemy odpust zupełny, który ofiarujemy za bliskich nam zmarłych.
Warunki odpustu:
- nawiedzenie kościoła, modlitwa Pańska i Wierzę
- spowiedź i komunia św. oraz modlitwa w intencji Ojca św.
- wolność od przywiązania do grzechu.
Największym darem, jaki możemy ofiarować naszym zmarłym jest ofiara Mszy św. Dlatego zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, przypominając też, że przyjmujemy już intencje mszalne na przyszły rok.

3. W środę wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny.
Kościół wspomina tych, którzy w czyśćcu pokutują za grzechy.
W tym dniu o godz. 15.00 msza św. na cmentarzu za wszystkich zmarłych.
W listopadzie o godz. 7.30 odmawiamy różaniec za wszystkich bliskich
nam zmarłych. Zalecki składamy w zakrystii lub w kancelarii. Do wtorku także na cmentarzu.

4. Z racji I czwartku miesiąca
o godz. 8.00 Msza Święta w intencji Ojca św., kapłanów i o nowe powołania.
O godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi dla wszystkich.
W czwartek ks. Proboszcz na Mszy św. o godz. 18.00 z racji swoich urodzin pragnie podziękować Panu Bogu za dar życia i powołania kapłańskiego.

5. W I piątek
o godz. 8.00 msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian.
O godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

6. W I sobotę
o godz. 8.00 Msza św. za ++ członków Żywego Różańca.
Chorych parafian odwiedzać będziemy od godz. 9.00. Prosimy o zgłoszenie.
Okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

7. W przyszłą niedzielę na Mszy o godz. 10.30 dzieci z klas III będą miały poświęcone Skarbce - modlitewniki. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na renowację katowickiej katedry.
Także w niedzielę od godz. 17.15 Dzień Skupienia dla Narzeczonych.
Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii odbędą się w dniach:
10, 11, 17 i 18 listopada o godz. 19.00.

góra

następny Nr 997

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.