Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 7(1011) rok XXIII 12. lutego 2023 roku.

Szósta Niedziela Zwykła - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Syr 15,15-20;
Psalm: Ps 119,1-2. 4-5. 17-18. 33-34;
II czytanie: 1Kor 2,6-10;
Aklamacja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. (Por. Mt 11,25)
Ewangelia: Mt 5,17-37 Lub: (Mt 5,20-22a. 27-28. 33-34a. 37;
Pieśni: 701.1; W: 616; Pd: 7; K: 244; U: 306; Z: 657

.

góra

.

 
Ewangelia:

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla.

góra

.

Przebaczenie nie potrzebuje żadnych moderatorów ani publiczności. Przebaczenie wymaga jedynie otwartego serca i gotowości do przebaczenia i prośby o przebaczenie.

Kto uważa, że przy poważnych sprawach musi przysiąc, jedynie daje do zrozumienia, że nie zawsze mówi prawdę.

góra

.

Słowem

"Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła".

Ma pieniądze, a nie ma w domu telewizora, który nierzadko był powodem gniewu i mnóstwa wulgaryzmów cisnących się na usta po obejrzeniu serwisu informacyjnego. Ma pieniądze, a nie ma nowego i szybkiego auta, którym mógłby brawurowo wyprzedzać ciężarówki i inne drogowe "ślamazary". Ma pieniądze, a nie ma nowoczesnej komórki z mnóstwem aplikacji, która dałaby mu możliwość nieustannego dostępu do internetu, a przy okazji mogłaby go okradać z cennego czasu.

"Wyłupać oko" to potrafić powiedzieć "nie" temu wszystkiemu, co może prowadzić do grzechu. Nie jest sztuką nie mieć rzeczy, gdy się nie ma pieniądze. Sztuką jest mieć pieniądze, a jednocześnie pielęgnować granice przyjemności i wygody, aby narzędzie nie podporządkowało sobie użytkownika.

Św. Paweł mądrze napisał: "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść". Jeśli czujesz, że coś "jest ci powodem do grzechu", to podejmij konkretną decyzję. Naprawdę warto!

Parafianin Nr 7 (610) rok XIV 16 lutego 2014 roku.

góra

.

Zachować we wszystkim

POKÓJ SERCA

Chryste, Ty łączysz się z każdym człowiekiem, bez wyjątku. Więcej jeszcze, Zmartwychwstały, przychodzisz leczyć ukryte rany duszy. I dla każdego otwierają się bramy nieograniczonej dobroci serca. Dzięki takiej miłości nasze życie stopniowo się zmienia.

Brat Roger z Taizé

góra

.

Biblia pyta:

I usłyszałem głos Pana mówiącego:
Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?

(Iz 6,8)

* * *

APOSTOLSTWO I FILOZOFIA

Filozof uczniom własnej nauki udziela:
Apostoł tylko świadkiem jest nauczyciela.

Adam Mickiewicz

* * *

Nie myl dobroci ze słabością.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia' 

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

Bóg zaprasza człowieka do dialogu. Stwórca ukazuje się jako Ten, który mówi i który słucha. Gdy człowiek wchodzi w dialog z Bogiem, zostaje hojnie obdarowany. Ewangelia opisuje wiele takich spotkań, jak chociażby dzisiejsze z trędowatym. Ich owocem może być uzdrowienie fizyczne lub duchowe. Eucharystia jest szczególną okazją do podjęcia dialogu z Panem. Słysząc Jego głos, nie zatwardzajmy naszych serc.

ks. Tomasz Bieliński

góra

.

Refleksja

Czy nie żądasz od nas rzeczy niemożliwych, Jezusie? Kto nie gniewa się czasami albo kto nie jest czasami rozdrażniony? Nie mogę sobie wyobrazić, że swoim kazaniem chciałeś po prostu jedynie wyżej podnieść poprzeczkę niż uczeni w Piśmie swoim wykładem Prawa.

Chciałbym wierzyć, że raczej chciałeś powiedzieć, że żadne moralne osiągnięcie nie wystarcza bez wewnętrznego nastawienia, żeby napełnić świat miłością.

Nie chodzi o to, żeby doskonale zachowywać Prawo albo być moralnie nieskazitelnym. Wtedy faktycznie każda zła myśl, każde złe słowo czyniły by z nas moralnych nieudaczników. Ale Ty chcesz nam powiedzieć, że nie żądasz od nas religijnie ani moralnie doskonałych i niedościgłych sukcesów. Natomiast chcesz, żebyśmy swoje serca wypełniali miłością, z miłością i szacunkiem odnosili się do innych ludzi, do prawdy, do Twojego stworzenia i wszystkiego, co żyje. Wtedy nie musimy się lękać, czy nienagannie postępujemy i idealnie wypełniamy Prawo. Wtedy w swym życiu będziemy dawali wyraz temu, czym faktycznie jesteśmy w swym sercu, a mianowicie miłości, i wypełnimy Prawo, napełniając świat miłością.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 6 (748) rok XVII 12 lutego 2017 roku.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1011b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.