Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 10b(1014b) rok XXII 5. marca 2023 roku.

.

Medytacja biblijna
TAJEMNICA PRZEMIANY

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tajemnica Przemienienia Pańskiego

Istotą tajemnicy Przemienienia Pańskiego jest objawienie się Syna Bożego. Słyszymy, że było to coś tak pięknego, że uczniowie oniemieli, a każda próba ubrania tego doświadczenia w słowa kończy się bełkotem. Trzy podstawowe elementy tegoż objawienia: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło (...) Oto piękno majestatu Boga! Następnie pojawiają się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Bóg, który jest Panem historii, obejmuje ją całą i czyni z niej historię zbawienia. I na koniec wyznanie-zaproszenie: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!

Wobec tego, co słyszeli uczniowie, upadli na twarz i bardzo się zlękli. Czemuż to lęk pojawia się w naszych sercach kiedy Bóg się objawia? Czemu strach na twarzach gdy przychodzi nasz Stwórca i Zbawiciel? Zostaliśmy zaczadzeni, oszukani, wpuszczeni w maliny i wyprowadzeni na manowce. Skleroza dopadła naszą pamięć i serca.

Przecież to przemienienie jest obrazem przemiany, która dotyczy i nas! Czy nie jesteśmy dziećmi Bożymi? I to nie teoretycznie, a rzeczywiście. To dlaczego nie chcemy takiego przemieniania. To w nim ukaże się (objawi się) to kim jesteśmy. Czy nie chcemy być piękni i dobrzy jak nasz Ojciec? U początku drogi nawrócenia wezwani jesteśmy do zachwytu! Nawrócenie to zwrócenie się ku Bogu, pójście do Źródła, odkrycie pochodzenia.

Otwartość na przemianę - przemienienie

Chrześcijanin zaczyna drogę przemiany od słuchania. Słuchajmy uważnie co mówi Pan Jezus: Wstańcie, nie lękajcie się! Tak, nie siedźcie w waszych komorach celnych. Nie bądźcie jak stojąca woda w stawie. Postawa zasiedzenia, trzymania za wszelką cenę status quo nie prowadzi na Tabor! Człowiek jest istotą wyprostowaną, a nie zgiętą w pół. Wstańcie to pierwszy krok przemiany.

Następnie ruszcie się, wyruszcie w drogę. Tam, gdzie Pan chce - dowiemy się o tym ze słuchania. Bo bez wyjścia nie ma i nie będzie zmiany (przemiany) w naszym życiu. Masz wszystko perfekcyjnie poukładane? Nie utrzymasz takiego porządku. Bóg nie jest statyczny. Chrześcijanin nie może żyć schematami. One go zabijają i duszą. Niszczą wiarę. Zostaw twoją ziemię rodzinną. Zostaw dom twego ojca.

Tutaj wchodzi kolejny etap: decyzja. W pewnej chwili drogi nawrócenia przychodzi kolejne radykalne zaproszenie do opowiedzenia się za... a nie przeciw... To franciszkowe obnażenie się, oddanie wszystkiego i złożenie w ręce Ojca niebieskiego całego życia. Ty w prawo, ja w lewo. Nie można iść w dwóch kierunkach jednocześnie, bo prowadzi to do rozdarcia.

Przemienieni

Bez przemienienia, bez Taboru nie wejdziemy na Golgotę. Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi... śpiewamy w jednej z kolęd. Bez usłyszenia wyznania Ojca: ty jesteś mój syn, moja córka umiłowana nie będziemy wypełniać woli Bożej. Czy coś zrozumiemy? Niewiele albo wcale. Będzie piętrowe: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Dobrze, że tu jesteśmy, dobrze nam tutaj. Chcielibyśmy pozostać w tym stanie na zawsze. Ekstaza to wyjście z siebie.

Ale przemiana nie dotyczy statycznego trwania. To dynamiczne wychodzenie. Nie pozostanie na górze tylko zejście do codzienności. Nie trwanie wieczne na Taborze czy Golgocie. To są punktowe doświadczenia. W całym życiu kiedy podnosimy oczy nikogo nie mamy widzieć, tylko samego Jezusa.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 10(888) rok XX 8. marca 2020 roku.

góra

.

.

Niedziela, 5 marca 2023
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 27,8-9)

O Tobie mówi moje serce: *
Szukaj Jego oblicza. *
Będę szukał oblicza Twego, Panie, *
nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Albo:

(por. Ps 25,6. 2. 22)

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków, *
niech nasi wrogowie nie triumfują nad nami. *
Wybaw nas, Boże Izraela, *
ze wszystkich naszych ucisków.

Kolekta

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, + ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego

(Rdz 12,1-4a)
Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama: "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi".

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 33[32],4-5. 18-19. 20 i 22)
(R.: por. 22)

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
4 Słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania.
5 On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
18 Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
19 aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
20 Dusza nasza oczekuje Pana, * 
On jest naszą pomocą i tarczą.
22 Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * 
według nadziei pokładanej w Tobie.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

góra

.

Drugie czytanie

Bóg nas powołuje i oświeca

(2Tm 1,8b-10)
Czytanie z Drugiego Listu
Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. Mt 17,5)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
"To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

góra

.

Ewangelia

Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga

(Mt 17,1-9)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza".

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!" Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: "Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

5.03.2023r.

Zanim najbliżsi uczniowie Jezusa wezmą udział w dramacie męki i śmierci swego Mistrza, otrzymują łaskę ujrzenia chwały przemienionego Chrystusa na górze Tabor. Także my możemy doświadczyć przemieniającej mocy Boga na drodze wielkopostnych wyrzeczeń.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Po Mszach przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.
Za złożone ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 18.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy.

2. We wtorek Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. na godz. 18.00.

3. W czwartek i sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

4. W piątek o 17.00 Msza św. szkolna.
O godz. 17.45 DROGA KRZYŻOWA.
W zakrystii można składać zalecki za zmarłych do modlitwy na Drodze Krzyżowej.

5. Zachęcamy wiernych do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych - Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.

6. W sobotę o godz. 19.00 Nauki Chrzcielne.

7. Organizujemy parafialną pielgrzymkę do Medjugorie w dniach od 27 maja do 4 czerwca 2023r.
Informacje na plakacie i w kancelarii. Zapisy w kancelarii. Zachęcamy.

8. Jest wyłożona Księga Trzeźwości. Zachęcamy do deklaracji na Wielki Post.

9. Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy. Prymas Polski prosi, by w niedzielę 12 marca br., po każdej Mszy Świętej, zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny.

góra

następny Nr 1015

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.